Ønsker du å bli medlem i Østfold Hvalfangerklubb?

 

Medlemskapet koster kr. 225,- pr. år.

Det er bare å melde inn en bekjent og sende beløpet til:

Kasserer Thorleif Karlsen: Østfold Hvalfangerklubb
Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postbankgiro 0540.08.30772

Kaskelotten nr. 84

Kaskelotten nr. 84: September 2015 - 22. årgang

Høstfest på Manstad Vel fredag 30.oktober kl. 1800

  • Det serveres saltkjøtt med tilbehør! Samt en drikke til hver.
  • Senere blir det kaffe og kaker!
  • Påmeldingen er bindene med frist 14. oktober til: Vidar Martinsen 996 92 671
  • Pris pr. person kr. 250,-
  • Åge Martinsen vil sørge for musikken!
  • Tradisjonen tro; Thorleif vil sørge for kveldens loddtrekning.
  • Gevinster tas i mot med takk!

 

Les mer: Kaskelotten nr. 84

Kaskelotten nr. 83

Kaskelotten nr. 83: April 2015 - 22. årgang

Årsmøtet 2015 ble avholdt 18. mars med 18 personer til tilstede.

Formann ønsket vel møtt og forsamlingen mintes de som er gått bort med ett minutt stillhet.
Årsberetningen ble referert av sekretæren, enstemmig godkjent.
Regnskapet ble presentert av kassereren, også enstemmig godkjent.
Det var ingen innkomne forslag.
Etter årsmøtet gikk praten om løst og fast – det ble servert kaffe og kringle.
Kolbjørn Karlsen
referent

Les mer: Kaskelotten nr. 83

Kaskelotten nr. 82

Kaskelotten nr. 82: Februar 2015 - 22. årgang

Bjarne Liverød – en nestor i hvalfangerbyen Sandefjord

Hvem kjenner ikke han, – «fødsel-hjelper´n» til SOUTHERN ACTOR.
Bjarne ble i juni 2014 hedret med Rotarys høyeste æresbevisning, Paul Harris Fellow Recognition.
Han  fikk  prisen  for  sin  innsats  for  Sandefjord  havn  og  for å  få SOUTHERN  ACTOR  til  byen.
Bjarne hadde det daglige administrative ansvaret for å få hvalbåten restaurert - tilbake til original stand med alt av utstyr og i tillegg få den godkjent til passasjerbruk.

Les mer: Kaskelotten nr. 82

Kaskelotten nr. 81

Kaskelotten nr. 81: Desember 2014 - 21. årgang

Juletreff på Betania i Gamle Fredrikstad

Onsdag 17. desember 2014 blir det «jule-treff» på BETANIA – leseværelse i Gamlebyen, Fredrikstad.
 
Det blir julestemning – det kan vi love!
Blir det julemat? – nei, det blir suppe, men hva heter nå den?
Jo det er: Bergens-fiskesuppe a lá Edit
 
VELKOMMEN!
 
Skal vi ha utlodning – gevinster tas i mot med takk!
 
Dere som blir trukket ut (vinner) – får dermed en «julepresang»

Les mer: Kaskelotten nr. 81

Kaskelotten nr. 80

Kaskelotten nr. 80: September 2014 - 21. årgang

Høstfest på Manstad Vel fredag 24. oktober kl. 1800 

Det serveres saltkjøtt med tilbehør! Samt en drikke til hver.
 
Påmeldingen er bindene med frist 10. oktober til: Erna  69 32 29 32 (905 25 056)
 
Vær rask med å melde deg på høstfesten!
 
Det blir kaffe og kaker. Åge Martinsen vil sørge for musikken!
Pris pr. person kr. 250,-   Det er plass til 60 personer.    Meld deg/ dere på nå!
Tradisjonen tro; Thorleif vil sørge for kveldens loddtrekning.
Gevinster tas i mot med takk!

Les mer: Kaskelotten nr. 80