Ønsker du å bli medlem i Østfold Hvalfangerklubb?

 

Medlemskapet koster kr. 225,- pr. år.

Det er bare å melde inn en bekjent og sende beløpet til:

Kasserer Thorleif Karlsen: Østfold Hvalfangerklubb
Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postbankgiro 0540.08.30772

Kaskelotten nr. 86

Kaskelotten nr. 86: Februar 2016 - 23. årgang

Årsmøte

Årsmøtet, nr. 23, 2016 ble avholdt torsdag 14. januar med 15 personer tilstede i Lille Fredrik, Gamlebyen, Fredrikstad.

Formann ønsket vel møtt og forsamlingen mintes de som er gått bort med ett minutt stillhet.

Til dirigent ble Asbjørn Arvesen valgt,– som referent ble Arve Arvesen valgt.

Årsberetningen ble referert av sekretæren, enstemmig godkjent.

Regnskapet ble presentert av kassereren, også enstemmig godkjent.

Det var ingen innkomne forslag.

Kontingenten på kr. 100,00 er det faktisk noen som ikke har betalt. I fjor 2015, var medlemstallet 191 – foreløpig er vi 128.

Les mer: Kaskelotten nr. 86

Kaskelotten nr. 85

Kaskelotten nr. 85: Desember 2015 - 22. årgang

Årsmøte

Det vil bli avholdt årsmøte i Østfold Hvalfangerklubb tidligere en vanlig.

Torsdag 14. januar 2016 klokken 1800, i Lille Fredrik  i Gamlebyen i Fredrikstad.

Kaffe og kringle serveres!

 

Les mer: Kaskelotten nr. 85

Kaskelotten nr. 84

Kaskelotten nr. 84: September 2015 - 22. årgang

Høstfest på Manstad Vel fredag 30.oktober kl. 1800

  • Det serveres saltkjøtt med tilbehør! Samt en drikke til hver.
  • Senere blir det kaffe og kaker!
  • Påmeldingen er bindene med frist 14. oktober til: Vidar Martinsen 996 92 671
  • Pris pr. person kr. 250,-
  • Åge Martinsen vil sørge for musikken!
  • Tradisjonen tro; Thorleif vil sørge for kveldens loddtrekning.
  • Gevinster tas i mot med takk!

 

Les mer: Kaskelotten nr. 84

Kaskelotten nr. 83

Kaskelotten nr. 83: April 2015 - 22. årgang

Årsmøtet 2015 ble avholdt 18. mars med 18 personer til tilstede.

Formann ønsket vel møtt og forsamlingen mintes de som er gått bort med ett minutt stillhet.
Årsberetningen ble referert av sekretæren, enstemmig godkjent.
Regnskapet ble presentert av kassereren, også enstemmig godkjent.
Det var ingen innkomne forslag.
Etter årsmøtet gikk praten om løst og fast – det ble servert kaffe og kringle.
Kolbjørn Karlsen
referent

Les mer: Kaskelotten nr. 83

Kaskelotten nr. 82

Kaskelotten nr. 82: Februar 2015 - 22. årgang

Bjarne Liverød – en nestor i hvalfangerbyen Sandefjord

Hvem kjenner ikke han, – «fødsel-hjelper´n» til SOUTHERN ACTOR.
Bjarne ble i juni 2014 hedret med Rotarys høyeste æresbevisning, Paul Harris Fellow Recognition.
Han  fikk  prisen  for  sin  innsats  for  Sandefjord  havn  og  for å  få SOUTHERN  ACTOR  til  byen.
Bjarne hadde det daglige administrative ansvaret for å få hvalbåten restaurert - tilbake til original stand med alt av utstyr og i tillegg få den godkjent til passasjerbruk.

Les mer: Kaskelotten nr. 82