Kaskelotten nr. 109

Kaskelotten nr. 109: Januar/Februar 2021 - 28. årgang

Et bedre 2021

Vi kan, – vi bør, håpe på et bedre år i år!

Ja, la oss virkelig håpe på et godt og trivelig 2021.

La oss holde på noe av det vi vente oss til i fjor!

Vaksineringen som tilbys må vi bli med på!

Vi hvalfangere er i en risikogruppe. 

At vi tar med oss noen gode vaner fra epidemi-året 2020 en god stund fram over, vil nok være av det gode. 

Godt nytt år til alle lesere av Kaskelotten

Vi får ta sikte på at ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB kan få avholdt årsmøte en gang ut på ettervinteren/våren 2021.

Valgkomiteen er i full sving med sin oppgave.


Les mer: Kaskelotten nr. 109

Kaskelotten nr. 108

Kaskelotten nr. 108: Desember 2020 - 27. årgang

God Jul!

Styret i Østfold Hvalfangerklubb ønsker våre trofaste annonsører og våre medlemmer God Jul og Godt Nytt År!


Stadig flere turister ønsker å oppleve Antarktis

I fjor var det ca. 36.000 som besøkte kontinentet, blant annet med Hurtigrutas ekspedisjonsskip FRAM. Den norske forskningsstasjon «Troll» ligger 235 kilometer fra iskanten. Den har de siste ti-årene vært helårsstasjon.

(Jeg kom over denne artikkelen våren - 2020).

Norge fester grepet om sin besittelse i Antarktis og signaliserer økt aktivitet. 

Her skal freden, samarbeide og forskning herske og alt skal skje innen stabile forutsigbare rammer.

Les mer: Kaskelotten nr. 108

Kaskelotten nr. 107

Kaskelotten nr. 107: August 2020 - 27. årgang

Bemanning på hvalbåt

Det er noen år siden 1968 – hvem av leserne var med på hvalfangst «to the bitter end»? - i så fall er det 52 år siden.

Hvor stor var bemanningen på en hvalbåt sesongen 1961/ 62:

 • Skytter – Erling Haugen 
 • Skipsfører/ telegrafist – Ole A Sporsem
 • Overstyrmann 1.Styrmann - 6 matroser
 • Stuert - 2 byssegutter 
 • Maskinsjef - 1.Maskenist
 • 2.Maskenist - 3 Fyrbøtere - 1 Maskingutt. 

Dette var mannskapet på NEBB (631 brt, 2.000 ihk) 61/ 62. 

Levert oktober fra Mjellem & Karlsen, Bergen til – Ørnen; 

bygget etter FMV tegninger og med maskin fra Bremer Vulkan. 

Kostet 4,3 mill. kroner. Fangst først med THORSHAVET, senere HAMMER'n og HØVDI. 

Siste gang ute 1964/ 65 med THORSHAVET. Solgt september 1965 for 350.000 kroner. Bygd om til snurper ASTRID BAKK.

Les mer: Kaskelotten nr. 107

Kaskelotten nr. 106

Kaskelotten nr. 106: Mai 2020 - 27. årgang

"Hvalsjuken", et begrep som gjorde seg gjeldene på koka og hvalbåtene – lediggang pga. null-fangst. 

Den var ikke langvarige – ei heller noe virus.

Men det vi opplever i disse tider er noe som berører oss alle. 

Holde avstand, - hosting, harking og snøring er det tross alt ikke sesong for akkurat nå. 

Vi får håpe at vi står'n a! - Styret ønsker dere en GOD SOMMER! Gjør det beste ut av den!


Les mer: Kaskelotten nr. 106

Kaskelotten nr. 105

Kaskelotten nr. 105: Februar 2020 - 27. årgang

Årsmøte i ØHK

Årsmøtet til ØHK – 17. februar 2020 ble avholdt i Storveien 15 hos Onsøy Regnskap – kl. 14.00.

Åpning – ved Asbjørn Arvesen som ønsket velkommen

Ett minutt stillhet for de av våre venner som har gått bort. 

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Årsberetningen nr. 27 - for 2019
 3. Regnskapet for 2019 blir lagt fram
 4. Valg
 5. Fastsette kontingenten for 2021

Les mer: Kaskelotten nr. 105