Kaskelotten nr. 89

Kaskelotten nr. 89: September 2016 - 23. årgang

Høstfest på Manstad vel

Fredag 28. oktober blir det høstfest på Manstad Vel, - nå er vi i gang igjen!

Menyen er erter, kjøtt og flesk – med tilbehør.

Kaffe og kaker – åpen bar! Hva mer kan vi ønske oss.

Musikk og dans blir det selvsagt fra vår mangeårige spillemann Åge! 

For å få det hele til å gå i hop – vil Thorleif selge lodder. Så da må vi spørre om noen medbrakte gevinster, som tas i mot med takk!

VELKOMMEN!

Pris pr. person er satt til kr. 350,-

Bindene påmelding innen 10. oktober til Thorleif telefon 69 32 81 23

Les mer: Kaskelotten nr. 89

Kaskelotten nr. 88

Kaskelotten nr. 88: Mai 2016 - 23. årgang

Hva var det som skjedde på 1500- tallet?

Historisk Museum i Oslo laget en utstilling i 2006 om et kapittel sjøfartshistorie som nok for de fleste er ukjent.

Utstillingen forteller om skandinaver og andre europeere som satt som slaver i de omliggende landområder i Nord-Afrika.

Dette var sjøfolk som seilte på Middelhavet, og som ble kapret av sjørøvere fra stater som i dag er; Marokko, Algerie, Tunis og Libya, det som den gang ble kalt "røverstatene".

Les mer: Kaskelotten nr. 88

Kaskelotten nr. 87

Kaskelotten nr. 87: April 2016 - 23. årgang

Tur: Strømstad-Sandefjord

Tirsdag 24. mai 2016 med bussavgang fra Apenesgata Fredrikstad klokken 09.00.

Vårturen går vanlig rute gjennom Onsøy for å hente turglade ex-hvalfangere.

Les mer: Kaskelotten nr. 87

Kaskelotten nr. 86

Kaskelotten nr. 86: Februar 2016 - 23. årgang

Årsmøte

Årsmøtet, nr. 23, 2016 ble avholdt torsdag 14. januar med 15 personer tilstede i Lille Fredrik, Gamlebyen, Fredrikstad.

Formann ønsket vel møtt og forsamlingen mintes de som er gått bort med ett minutt stillhet.

Til dirigent ble Asbjørn Arvesen valgt,– som referent ble Arve Arvesen valgt.

Årsberetningen ble referert av sekretæren, enstemmig godkjent.

Regnskapet ble presentert av kassereren, også enstemmig godkjent.

Det var ingen innkomne forslag.

Kontingenten på kr. 100,00 er det faktisk noen som ikke har betalt. I fjor 2015, var medlemstallet 191 – foreløpig er vi 128.

Les mer: Kaskelotten nr. 86

Kaskelotten nr. 85

Kaskelotten nr. 85: Desember 2015 - 22. årgang

Årsmøte

Det vil bli avholdt årsmøte i Østfold Hvalfangerklubb tidligere en vanlig.

Torsdag 14. januar 2016 klokken 1800, i Lille Fredrik  i Gamlebyen i Fredrikstad.

Kaffe og kringle serveres!

 

Les mer: Kaskelotten nr. 85