Ønsker du å bli medlem i Østfold Hvalfangerklubb?

 

Medlemskapet koster kr. 225,- pr. år.

Det er bare å melde inn en bekjent og sende beløpet til:

Kasserer Thorleif Karlsen: Østfold Hvalfangerklubb
Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postbankgiro 0540.08.30772

Kaskelotten nr. 6

Kaskelotten nr. 6: Oktober 1996 - 3. årgang

I redaksjonen som ble avsluttet 10.10. 1996 satt Egil Ørebækk og Erik Leister.

Det kan sies takk for sist!

Klubbavisen går ut til 148 nedlemmer, samt Sandefjord Museum, Fredrikstad Museum og Kultursjefen i Østfold.

Svært mange av våre lesere av KASKELOTTEN var på kaia en av de dagene som SOUTHERN ACTOR - denne gangen ville besøke oss! 

Forventningene var store for den gjengen som kom fra Østfold, vi var der presis kl.1045 – torsdag 29. august 1996. Steamen var på topp når vi entret gangveien til ACTOR; 16 hvalfangere, - det var også med to koner, fotograf Christian Mohn, radioreporter fra Østlands-sendingen Steffen Fjærvik ble tatt godt imot av skipper Per Christensen og hans mannskap. 

Det var et mannskap med høy gjennomsnittsalder av 15-, 16-åringene som de en gang var! 

Ære være mannskapet på ACTOR i dag, som er så opplagte, her gjør en fin fin dugnad på fritiden – som er å betegne som heldags arbeide.

Dugnad er arbeide/ innsasts som utføres uten lønn. 

Den entusiasmen som ex-hvalfangerne i Sandefjord har vist i forbindelse med restaureringen og den nå – daglige drift av hvalbåten SOUTHERN ACTOR er bare beundringsverdig! 

Tre støt i fløyta og vi seg utover i havnebassenget, helt ubemerket, - ja helt ubemerket gikk vi «dead slow ahead».

Dette var noe annet enn å være maskingutt på et hvalkokeri med to stooore Burmester & Wain som dunket og gikk, med dunk, dunk overalt! 

Det lot seg ikke gjøre å holde en normal samtale i maskinrommet – vi måtte skrike til hverandre, på THORSHAVET.

For motor – maskinfolk var denne lydløse tilværelsen ubeskrivelig - sånn er det bare - om bord i en steam båt. 

Vi passerte Thorøya, men her var det intet som minnet om en travel forberedelse til en ny hvalfangst sesong. De få som var å se på land rettet ryggen og fulgte ACTOR med synet sørover. 

Overfarten til Fredrikstad ble satt til fire timer – altså hadde vi ei vakt til å bese hele båten i fart. Men hvor skulle en begynne. Alle gikk til sine gamle «poster» og der ble de både lenge og vel – før andre steder om bord ble inspisert. 

Seks måneders «fartstid» skulle gjenoppleves på ei vakt. 

For enkelte var det meget stort å få se igjen lugaren sin eller der bysse/ messegutten hadde hatt sin tørn, hver dag et halvt år! 

Det var nesten med en høytidelighet vi beveget oss rundt på den stolte skuta, på de mest forunderlige steder dukket det opp en som kunne fortelle at her . . . - tydelig at det var en del som fikk manet fram minner fra en fordumstid.

Ute ved Færder fyr blåste det stiv kuling og regnet pisket på. Altså, skulle vi også få med oss dette også! Nå måtte vi virkelig sette sjøbein, i byssa ble det varmet pølser – med tilbehør, på slaget 1200. Slingrekantene på bordet var rigget til og våt duk på bordet så ikke kaffe koppene skulle seile av gårde. 

Mannskapet spiste i offiser messa – i dag. De hadde en annen oppdekking også.

Over høyttaleranlegget ble det annonsert fra NRK- mannen at Østlansendingen skal sende en fyldig reportasje fra overfarten «På lett i øret» klokken 1600.

I stiv kuling ble det gjort opptak fra lemmane (ved kanonen). 

I le av skorstein, kunne NRK-reporteren få noen minutter intrvju med forbipasserende.

Den «direkte sendingen» ble brakt opp til studio i Gamlebyen med en gang vi klappet til kaia kl. 1500. – Slik foregår det altså.

Midtfjords løyet vinden, og sola tittet fram fra drivende skyer, så vi fikk en smakebit på godværet også! Guttane på den åpne broa, mislikte ikke dette, - nå kunne de ta av seg regntøyet.

Plutselig slo de «dead slow» på broa, maskinfolket avlydet – snekka med Kåre Martinsen la til slik at de fikk boret ACTOR, med Fredriksstad Blad og SRS-lokal TV. Disse kara var høyt og lavt for å lage sine reportasjer. 

Her på broa var skipper Per Christensen, matros Bjørn Jørgensen – han var 15 år da han sto til rors på STAR 4/ ROSSHAVET 1960.

Bjørn kunne meddele at: - «Ho er like fin på roret ved sakte fart som ved fullfart».

Bare fortsett til rors; jeg må kalle opp Kråkerøy brua, han forsvant inn i radiorommet. 

Det var rene triumfseilasen fra Porselen og opp elva – forbi Cambuston og de andre utestedene. 

Det ble gitt flere støt i fløyta – da vi passerte Isegran med mange av staben fra Fredrikstad Museum på den vesle brygga.

Skipperen og John Syversen konferert litt om strømmen i elva. «Det overlater jeg til deg», var skipperens siste ord.

Ved denne manøveren til John ble det ikke slått akterover en eneste gang, bare Slow adhed, energien i strømmen ble utnyttet, og med finjustering av roret ble båten «sugd» til kaia. Presis kl. 1500, trosser og fortøyninger ordnet våre egne blåkledde med Hvalfangermuseet som logo på ryggen. 

Vår kjentmann i Glomma som mangeårig slepebåtskipper – etter hvalfangsten slutt; John Syversen tok oss trygt til kai i Gamlebyen.

De til stedeværende av det faste mannskapet på hvalbåten var mektig imponert – sandefjordingene har hverken strøm eller elv – ikke noe rart at de overlot roret til folk fra Glommas-flod!

På kaia var det et yrende liv av skuelystende i en alder som til sa at de en gang som 15 – 16 var førstereis på hvalfangst.

Inviterte gjeste var også på plass; de brakte gavene med om bord til 

bespisning - ertesuppe fra Birger Arvesen ØHK stuert i sin tid på feltet.

Fredrikstad Museum ved Thøgersen – gave til båten. Fra Havnesjefen vanket det sjekk og gave. Kulturkontoret v/ Egil Syversen og Kirsten Nipe kom også med gaver. FREVAR v/ Terje Haraldsen og Harald Hauge ØHK overrakte en sjekk på kr. 4000,00. DENOFA overleverte diverse såpe og rengjøringsmidler. Stabburet overleverte en eske med diverse proviant. Diplom is sørget for desserten.

Fra Østfold Hvalfangerklubb overrakte Thorleif Karlsen et tinnfat med innskripsjon og vårt emblem. 

Det var ikke alle som kom, heller ingen gaver: Obersten i Gamle byen uteble, det samme med Olsen fra Fredrikstad Energiverk (landstrøm) Borgar Fabrikker så vi heller ikke noe til.

Det gjenstår å takke for besøket og gavene.

Det ble vist ikke ertesuppe til alle.

Enkelte bedrifter burde bli årlige givere til dette foretaket som har som har gjenoppstått pga. entusiasme – og ført til en forlengelse av det som var en livstil for mange av mannfolka i Sandefjord og Østfold.

Norge har fått et kulturminne som bør tas vare på fra en industri som ga grunnlaget for mye av velstanden som ble skapt.

Våre blåkledde medlemmer sørget for å holde museet åpent med visning av video-filmer fra feltet. Det er jo endel gjenstander som det kan fortelles om, - og for ikke å snakke om alle fotografiene av tidligere hvalfangere fra distriktet.

Våre medlemmer er jo tidsvitner – og de ble spurt om det utroligste.

Fredag var det folksomst om bord, da skoleklasser i kommunen kom til en pedagogisk innføring om livet i Syd-isen – ved Stig Tore Lunde fra Sandefjord Museene.

Våre blåkledde var på plass om bord på båten og kunne gi førstehånds forklaring på alt. Det var blitt oppfordret til å ta seg av båt og museum, det fungerte meget bra – til å med utover kvelden.

Lørdag var det også god stemming og rene folkevandringen for å komme om bord i den stolte SOUTHERN ACTOR.

HVALFANGERMUSEET hadde åpent med guider, det var faktisk noen som ville bli medlem i ØHK også!

Søndag 1. september 1996 klokken 1200 - kastet SOUTHERN ACTOR loss for Sandefjord og takket for seg med skikkelige «blåst» i dampfløyta. Dette var en fin opplevelse for mange som har hatt tiknytning til hvalfangst, 1968 gikk hvalkokerier og hvalbåter i opplag – var det slutt. 

I forbindelse med hvalbåtbesøket kunne kassere Thorleif Karlsen skrive inn 10 nye medlemmer: «Dere må være en solid og fin forrenning som har fått til disse hvalbåt dagene, jeg må bare melde med inn» - Nå er det 148 medlemmer i ØHK.


Lørdag 7. sept. -96: Erter, kjøtt og flesk på Engelsviken Brygge 

Ved ankomsten til brygga i Engelsviken var været og hvalfangerne i fin stemning, Bernt satt i døra og tok imot og krysset av de påmeldte – deres koner og ledsagere.

Stemningen blir alltid fin når tidligere hvalfangere møtes; som denne gangen på Engelsviken Brygge og i Onsø Pub. Det ble plass til de 57 som hovedsakelig hadde meldt sin ankomst til Thorleif. 

Klokken 2000 kunne vi gå ned i restauranten til et veldekket bord – vi ble ønsket velkommen av formann Harald Hauge, han oppfordret oss til å kjøpe lodd senere på kvelden og ønsket oss en hyggelig kveld med skikkelig sjømannskost!

Ertesuppa smakte fortreffelig, alle forsynte seg vel – slik ble det også med det øvrige. Det smakte av fordumstid, saltkjøttet var bare herlig med alt tilbehøret! Restene på fatene gikk med, det ble stadig fylt opp –

og vips så var det borte, så ved dette måltidet må nok noen og enhver forspist seg denne kvelden.

Praten gikk livlig med side mannen og de som satt tvers over bordet – det var mange nye ansikter å se; eller var de bare forandret, sannheten var nok det.

Det er jo hyggelig at så mange som mulig av medlemmene blir kjent med hverandre.

Oppe i puben ONSØ (navnet er etter gammel frakteskute) ble det servert kaffe – ellers ble det kjøpt det en lystet på. Thorleif og Harald solgte lodder på de fine gevinstene som var gitt av handelsstanden Thorleif har mange kontakter! Jeppen hadde tigget til seg en «walkman» fra Martinsen Eklektiske, Bernt er god til å fiske – så ble 10 kg. flyndre, Engelsviken Brygge ga middag for to personer. 

Diverse små gevinster til kvelds utlodningen hadde også blitt hanket inn. 

T-shirt med logen vår med en Spermhval – kr. 75,- pr stk.

ØHK driver å bygge opp en reservekapital! I klubblokalene/ museet i Gamlebyen ble det solgt masse lodder av besøkende medlemmer og ikke aller minst turister – vi oppfordret til kjøp av lodder da vi ikke tar inngangspenger – det kaller vi ut-gangs penger.

Takk til alle på Engelsviken Brygge og alle andre loddkjøpere!


Nå ser vi fram til hvalkjøttmiddag med damer på Major-Stuen fredag 8. november

Meld deg på til Thorolf Karlsen - kr. 120,- pr. pers.

postgiro 0825 0973 943 ØSTFOLD HVAFANGERKLUBB, Storv. 92, 1621 GRESSVIK.

Bindende påmelding – snarest! – innen 25. oktober.

Kaskelotten nr. 7

Kaskelotten nr. 7: Desember 1996 - 3. årgang

Redaksjon består av Egil Ørebækk og Erik Leister.

Oktober 1992 - ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB ble stiftet

Oktober 1992 inviterte Kåre Martinsen til et uformelt møte med tidligere hvalfangere i distriktet på Major-Stuen i Gamlebyen – Fredrikstad. 

Lista som ble sendt rundt ble fylt opp med 66 ex- hvalfangere. Til stede var det også 60 damer. 

Det ble servert erter, kjøtt og flesk med tilbehør. God stemning – en kan jo si gjensynsgleden var stor – mange minner dukket opp.

«Det var rart å sitte og se hvordan enkelte plutselig i gjenkjente en tidligere arbeidskamerat fra Øya eller Isen. Andre hadde beholdt kameratskapet fra tide de var ute».

50 -60-talls melodier ble spilt av Jonny Eriksen og Truls Trulsen sang og fortalte herlige vitser. 

Søndag 17. januar 1993 – klokken 1900 møtte det 75 tidligere hvalfangere opp på Majoren – ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB ble stiftet. 

Kåre M. som var initiativtaker, hadde spurt noen på forhånd om de ville bli med i et interimsstyre – det ble svart; ja. Ingen andre forslag, ØHK var en realitet. Interimsstyret fikk i oppgave å danne et styre for ØHK:

 • Formann: Rainals Walle
 • Viseformann: Karl Bøe 
 • Kasserer: Thorleif Karlsen
 • Sekretær: Erik Leister
 • Styremedl.: Birger Arvesen
 • Styemedl.: Erik Eriksen
 • Styemedl.: Bernt Nilsen
 • Varamedl.: Victor Short
 • Varamedl.: Thorleif Andersen
 • Varamedl.: Kjell Paulsen

Første styremøte ble holdt 2. mars. Planer om en tur til Sandefjord ble foreslått og realisert; 20. – 21. mai på Park Hotel, vi var 23 mann og 16 damer. SOUTHERN ACTOR lå ved kaia på Framnes mek. Verksted, med mange deler «spedd» ut over kaia – det gikk på sandblåsing og stoffing av den miste bolt/ skrue. Her ville det gå med mange dugnadstimer – uker før båten kunne seile. Turen til Sandefjord - Strømstad var virkelig fin! 

ØHK fikk et fint maleri overrakt under middagen på Park, det skal loddes ut for å skaffe dere litt start kapital – via loddsalg, var Knut Elvelands ønske med lykke på ferden. 

En alletiders tur!

DENOFA ble tilskrevet og spurt om de kunne gi støtte til ØHK, vi fikk avslag.

Det ble besluttet å lade pins og slipsnåler, det ville gi noen ekstra kroner i kassa. Birger Arvesen har kremmerånd, så han fikk fart på salget av pins og lodder!

8. oktober ble det servert erter, kjøtt og flesk på Majoren.

29. oktober ble det hvalkjøtt, vi hadde invitert Hvalfangerklubben i Sandefjord – påmelding, det kom 21 personer inkl. damer.

De bodde på Victoria Hotel – så de fikk en tur med ferga over Glomma.

Det planlagte årsmøte på Lervik Klubbhus måtte legges til Majorstuen 

29. januar 1994 – 40 hvalfangere med damer koste seg med reker og loff.

Årsberetningen og regnskapet ble godkjent – lovforslaget ble godtatt. Kontingenten ble hevet fra 50 til 100 kroner.

Interimsstyret ble valgt inn i sin helhet! Egil Hermansen og frue ble valgt inn som festkomite sammen med Jan Olsen.

Det ble oppfordret til melde seg på til Laholmen sammen med sandefjordingene 12- 13. mai.

Nå teller vi 112 medlemmer i ØHK!

Vi vil gjerne besøke Salvesen Ex-Whalers Club, men det har vi ikke fått til. 

Formann Rainals Walles medlemskap og det maleriet han lovet – har rent ut i sanden, i ordets retteforstand.

Forslaget om uformelle treff en gang i mnd. er ikke lett å få til – vi bare satt og ventet, ingen kom.

Men en videofilm vist på Majoren trakk en del medlemmer og deres familier en søndag ettermiddag. 

Klubbavisen KASKELOTTEN kom ut første gangen 1. juli 1994 med opplysninger om aktiviteter, samt en medlemsliste.

Karl Bøe og Odd Winther bidro med noen av sine opplevelser på Øya og i Isen. – OPPFORDRINGEN ER AT flere bør bidra med sine mimre- innlegg. 

Mandag 12. september reiste Karl Bøe, Harald Hauge; Bjørn Myhre og Erik Leister – fra ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB til Sandefjord. 

Fredriksstad Blad (og Eggen Press) sendte sin mann med oss!

Samtlige reiste på egen regning til: SEMINARIET ØYA – KJÆRKA. 

70 deltagere på Hotel Atlantic i Sandefjord; med bl.a biskopen på Falklandsøyene, biskopen i Tunsberg Sigurd Osberg, fra den Britiske- ambassade var John E Hughes, videre var det representanter fra Riksantikvaren, – Dag Navestad var der, representanter fra Hvalfanger klubben i Sandefjord og skotten James Meiklejohn (i et ord!) Ex-Whalers Club i Tønsberg.

En interesseorganisasjon ble stiftet: ØYAS VENNER. 

Den ble stor; har sine medlemmer hovedsakelig fra tidlige hvalfangere fra Syd-Georgia.

Desember 1994: - flyttet Karl Bøe til Vestfold. Kåre M. tok hans plass 

Årsmøte i ØHK ble avholdt FREDAG 31. MARS 1995 i Odd Fellows lokaler, det var 21 medlemmer + 2 inviterte mann fra Sandefjord. Det ble servert torsk, Jeppen var en god medhjelper for kokken! 

Museet/ klubblokaler ble et tema, og diskutert – ikke noe konkret, det kom inn et skriftlig forslag fra Odd Winter, det ble undersøkt – men akk, – negativt. 

Hverken Isegran eller museumsavdelingene i Gamlebyen hadde noe plass til oss.

På styremøte 5. september 1995 kunne gårdeier Kåre Martinsen meddele at han ville låne bort kjelleren sin gratis til klubblokale/ museum.

Det var mange flittige hender som fikk et lagerrom omskapt til en «stor-stue» på rekordtid. Det ble malt og snekret og lagt opp strøm på Kåres regning! Allerede 9. november var montere som vi fikk låne av Fredrikstad Museum på plass. Det gikk ut en del kroner fra en slunken kasse i ØHK, men vi klarte det! Fra Hvalfangermuseet i Sandefjord var vi og hentet en del gjenstander våren 1996 – med hjelp av bil og sjåfør fra Fredrikstad Museum.

Vi er Kåre, - takknemlig for det fine rommet!

Her har mange medlemmer fått seg en hyggelig prat og studert de mange gjenstandene som vi har fått låne – eller fått.

Det kommer stadig opp mannskapsbilder og bilder av enkelt personer opp – vi må lage en ny vegg for dette formålet.

Videofilmer fra feltet blir stadig vist til besøkende som stikker innom – vi snakker om våre/ sommeren 1996. 

Årsmøtet 22. mars 1996 ble avholdt på Engelsviken Brygge med tre gjester fra Salvesen Ex-Whalers Club, Tønsberg, sammen med noen av våre damer var vi 44 personer til bords. 

Tillitsvalgte fra 22.03.1996:

 • FORMANN: Harald Hauge (Lisleby)
 • VISEFORMANN: Kåre Martinsen (Østsiden)
 • KASSERER: Thorleif Karlsen (Gressvik)
 • SEKRETÆR: Erik Leister (Fredrikstad)
 • STYREMEDLEM: Birger Arvesen (Kråkerøy)
 • STYREMEDLEM: Bernt Nilsen (Engelsviken)
 • STYREMEDLEM.: Victor Short (Moss)
 • STYREMEDLEM.: Ragnar Martinsen (Engelsviken)
 • STYREMEDLEM: Finn Uteng (Onsøy)
 • VARAMEDLEM: Kjell Paulsen (Engelsviken)
 • VARAMEDLEM: Odd Winther (Nabbetorp)
 • VARAMEDLEM: Henrik Liabø (Sarpsborg)
 • FESTKOMITEEN: 
  • Egil Hermansen (Gressvik)
  • Jan Jeppen Olsen (Fredrikstad)
  • Svein Pettersen (Østsiden)
  • REVISOR Birger Arvesen (Kråkerøy)
 • VALGKOMITEEN:
  • John A Kjærre (Onsøy)
  • John Syversen (Østsiden)
  • Kåre Martinsen (Østsiden)

Ragnar Martinsen, Finn Uteng og Henrik Liabø ble foreslått til å ta plass i styret for å sikre kontinuitet, det samme er med Birger Arvesen, han sa seg villig til å sitte til 1998. De andre er på valg i 1997. 


Sett av et par timer til å bli intervjuet 

Det er tidligere blitt skrevet om at vi i ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB 

i hvert fall noen av oss med fartstid.

Vestfold har intervjuet borti mot100 personer, det er blitt tatt opp på lydkassetter, disse er bearbeidet av Sandefjord Museene, slik at en kan gruppere dekk, bysse og maskin – og kokeriene, samt de som var på hvalbåter. Østfold har fått spørsmålene til intervjuene slik at systemet blir likt i Østfold og Vestfold.

Det vil i første omgang bli 10 – 15 personer med forskjellig bakgrunn for hvalfangerlivet som vil bli oppsøkt utover vinteren, det vil ta ca. 2 timer.

Håper på forståelse for dette arbeidet som vil sikre historien om norsk fangsts liv i Syd-Ishavet. 

Slik kan spørsmålene lyde:

Når fant av reisen sted? Hvor lå båten vanligvis når du skulle om bord? Hvor stor var besetningen om bord? Hvor mange delte du lugar med?

...det er laget flere spørsmål for hvalbåt, koka og landstasjon.

Vi må tenke årsmøte 1997 - fram i tid!

Det blir fredag 14. mars -97. – hold av denne datoen, det kommer mer informasjon med årsmøte- saker ca. 12. feb.

Kontingent-postgiroen for 1997 blir lagt ved KASKELOTTEN – håper alle betaler straks på nyåret så medlemskapet for 1997 kan gjelle før innbydelsen til årsmøtet sendes ut. 


«Skårungen» har funnet fram sin penn!

Tuhle -

1) Landet høgst mot nord,
med de svale kyster –
stevner en flåte av sted,
til stormer, kulde, is og snø;
en is-eng på denne kode,
lik en fremmed planet.
Antarktis, en frossen verden,
det eneste land å se.

2) Her skal det kives og kaves,
naturens makter de 
bryner seg på: i dager, uker
og netter, alle døgnets timer
forsmå.
En hvalfangers liv er så mangt,
umulig å få sagt alt om alt;
men beinhardt, det rur me på.

Isfjell-
Jomfruelige iskatedraler, 
driver omkring
i hundrede år,
også blir ett med havet.

Hilsen Odd på Nabbetorp


Fangstresultater for SOUTHERN ACTOR 1950 – 1962

Noe avkortet

 • 1950 – 51 skytter Johan Antonsen / SOUTHERN HARVESTER / 174 hval
 • 1951 – 52 skytter Johan Olsen / SOUTHERN HARVESTER / 237 hval
 • 1952 – 53 skytter Ole Christensen / SOUTHERN HARVESTER / 156 hval

Ole Christensen var skytter til og med 61/62 med et svinge antall hval.

Han fanget for LEITH HARBOUR 1960/ 62 > 210 hval. 

1961/ 62 ble det bare 139 hval for SOUTHERN VENTURER

Totalt ble det: 2.142 hval fra 1950 – 1962 

Hentet fra Illustrert Vitenskap nr. 10/ 95: 

Status: Omkring århundreskiftet fantes det minst 200 000 blåhval.

Bare den antarktiske sommeren 1930/ 31 ble det fanget 29.000 blåhval.

1965 var bestanden på ca. 6.000 dyr, i dag (1995) er den trolig på 10.000 individer – med antallet vil helt sikkert ta seg opp igjen! 

Trusler: Hvalfangst, først og fremst for å skaffe spekk og olje til industriproduksjon.

(Fra redaksjonen i ØHK: Mat produksjon, er et stikkord! Margarin og andre nærings-produkter; det var bardehvaler. 

Spermhval-olje gikk som smøreolje til industrien og andre produkter; som innen kosmetikk).

Videre kom matoljer fra landbruket – som vegetabilske-oljer – det ble slutt på hvalfangsten 1968. 

Inngrep: Den internasjonale hvalfangst- kommisjonen har for budt fangst av blåhval på ubestemt tid.

De små bestandene har medført at relativt flere hunner (ho hval) blir drektige, og det har i di siste årene vært tegn til at bestanden er på vei opp. (naturen rydder opp selv). 

Mange forskere frykter imidlertid at bestanden er blitt så små at de kanskje aldri tar seg opp igjen. I blå hvalens fravær har en rekke seler og havfugler tatt for seg av den føden blåhvalene foretrekker; det lille krepsdyret – krill.

Krill blir i disse tider også tatt av multikonsern til HELSKOSTINDUSTIEN! 

Det er ennå uvisst hvordan balansen mellom bardehval og andre krill-spiere virker inn på hvalens framtid.

I framtiden vil blåhvalen være uhyre sjelden, - men arten overlever! 

Fremtiden: Blåhvalen blir aldri som i perioden fram til 1906 – da den kommersielle hvalfangsten virkelig fikk sitt gjennom brudd. 

(Ta også med de andre bardehval-artene – som også ernærer seg på KRILL. - fra red. av KASKETOTTEN).

Dette ble sakset fra Illustrert Vitenskap nr. 10/ 1995.


Nå blir en del av de første klubbavisene - KASKELOTTEN – digitalisert slik at allmuen også kan lese de første utgavene på nettet: 

www.hvalfangerklubben.net som kom ut som mere «hjemme-snekret» fra kopieringsmaskiner og til dels håndskrevet. 

Redaksjonen har derfor kommet med nyere oppdateringer.


JULEKVELD 

skrevet av Arne Kraft. De unges Forlag 1942.

I messa lyser det varmt, drivende tobakkslukt svever om hodene til renvaskede, ny flidde karene. Skjegg og hår er kjemmet, ren bukse og skjorte er tatt på for anledningen. Noen har også prøvd å rense neglene, men med dårlig resultat. Hvalskitten er ikke så lett å få bukt med! Den er så å si grodd fast i nevene. 

Med forundring finner man ut at det er kommet ren voksduk på bordet. Selve messa er pyntet med kulørte lykter og glitter. Messeguttene hadde all ære for sitt arbeide. De har til en forandring iført seg rene forklær – og er nå travelt opptatt med å bære maten inn fra byssa. Sannelig er ikke bakkene fylt med rykende svinekjøtt, råskrelte poteter, surkål og tyttebær!

I vårt stille sinn sender vi den rødhårede førstekokken en varm tanke mens vi gjør store innhugg i matfatene. Svinestek og surkål detter i oss og vi blir røde i fleisen av all den deilige varmen. Det er rent rart å se så mange smilende fjes på en gang. Det er som jeg ikke har sett på dem ordentlig før nå. 

Der borte sitter han gamle Kresten som har vært på hvalfangst i 27 sesonger. Han har vært jollegutt på Syd-Georgia og hvalskytter ved Ny-Zeeland. Han har fanget hval utenfor kysten av Island og Svalbard og ved Walvis Bay i Sør-Afrika. Han har sett hvalfangsten vokse fra de første famlende førsøk med fangststasjon i Grytviken, den gang da det var så mye hval at hvalblåsten sto som en skau rundt horisonten, til den pelagiske fangsten da hvalbåtene piler rundt i isen etter en eneste stakkars hvalpinn. 

Ved siden av Kresten sitter Store Knut som kan bære fire harpuner på ryggen i en vending og slå en femtomsspiker i dekket med bare nevene. Det lyse skjegge gror vilt i store ansiktet, og den seks og en halv fot lange skikkelsen rister av latter. Han Kresten har vel fortalt en av sine skrøner, men han Storeknut er ikke borte han heller i den retningen. 

Rett over for meg sitter Ola i fra Solør som rømte fra gård og grunn. Siden han dro hjemmefra, har han flakket viden om på jordkloden. Hans urolige blod brakte han til Kina og Japan. I New York var han bryggesjauer, og like etter – skipper på en amerikansk lystyacht. På Rarotonga, en koralløy i Stillehavet, slo han seg ned og stiftet familie med en skjønn vahiné.

Fire år senere ble han i gjen grepet av eventyrlysten og havnet i Afrikas diamantgruver. I år her han her – i polarisen, neste år ligger han kanskje under kokospalmene på Ratotonga og blir oppvartet av sin pike. 

 Stille og rolig sitter forhenværende bankkasserer Pettersen ved bordet og spiser. Han er sirlig antrukket, med hvit skjorte og blå bukser med knivskarp press. Det tynne håret ligger flatstrøket til skallen.

Ingen vet hvorfor han dro på hvalfangst. Kanskje eventyrlysten lurer bak den rolige, litt beskjedene holdningen?

Det er et utdrag av en bok på 128 sider – kostet kr. 5,04

Takk for lånet Gunnar Hagberg!


Medlemmer av ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB er med på at historien fra hvalfangsten i Antarktis får leve videre. Som forening vil vi tross alt bli lagt merke til, - tenk bare på det fine klubblokale vi har. Det har til og med fått et fint preg av museum – hvor vi har tatt imot mange skuelystne fra distriktet, og turister fra nær og fjern.

Det pussige er at svært hadde en eller annen i familien som hadde vært på hvalfangst.

Hvalfangsten var en virkelig økonomiløfter både før og etter krigen. Tenk hvilken betydning denne næringen hadde for DENOFA, BORGAR og skipsverftene, - samt befolkningen her i distriktet og ellers på Østlandet.

GOD JUL TIL DERE - 150 MEDLEMMER!

Vi må stå sammen, vi har felles interesser som vi vil dele med de som ikke fikk sjansen til å oppleve det vi fikk være med på

Redaksjonen ble avsluttet 03.12. 1996 med Egil Ørebækk og Erik Leister

Kaskelotten nr. 8

Kaskelotten nr. 8: April 1997 - 4. årgang

Redaksjon består av Egil Ørebækk og Erik Leister

Dette er en mini-utgave av Kaskelotten sendt i konvolutt som brev.

Årsmøte 1997

 

Harald Hauge kunne ønske velkommen til 25 medlemmer som hadde møtt opp til årsmøte 21. MARS 1997 i puben ONSØ – Engelsviken.

Innkallingen ble godkjent, Arne Paus ble valgt til møteleder, Erik Leister ble valgt til referent.

Arne takket for tilliten og tok for seg årsberetningen- den ble godkjent.

Kasserer Thorleif orienterte om regnskapet – det ble godkjent.

Valgkomiteen hadde sine kandidater klare; Bernt Nilsen ble avløst av Hans Martin Hansen. De øvrige tok gjenvalg.

Ingen innkomne forslag.

Under eventuelt: Det ble orientert om opptakene i Radio Øst som skal starte opp i mai. Lister på de som skal være med – og gangen i det hele skal bli tatt tak i snarest av Utberg som skal lede intervjuene.

Brevet fra Sandefjord ang. byssa på ACTOR som ikke fungerer lenger ble referert. Det foregår en kronerulling i Sandefjord.

ØHK vil gi kr. 1000,- til dette formålet.

Arne Paus fikk brakt årsmøtet vel i havn, takk for det! 

Tillitsvalgte 21. mars 1997:

 • FORMANN Harald Hauge
 • VISEFORM. Kåre Martinsen
 • KASSERER Thorleif Karlsen
 • SEKRETÆR Erik Leister
 • STYREM. Finn Uteng
 • STYREM. Kjell Paulsen
 • STYREM. Ragnar Martinsen
 • STYREM. Birger Arvesen
 • STYREM. Hans M Hansen
 • STYREM. Victor Short 
 • VARAM. Henrik Liabø
 • VARAM. Odd Winther
 • Valgkomitéen: John Kjærre, John Syversen, Kåre Martinsen

 

Praten gikk livlig i puben ONSØ, her kunne en også leske på det forskjelligste.

Etter hvert kom det flere medlemmer med sine ektefeller – det ble 40 personer til bords nede i restauranten.

Middagen ble inntatt kl. 2030 – Det ble servert to ganger – det smakte så godt! Kaffe og blåbær/eplepai smakte helt fortreffelig!

Arne Hansen trakterte trekkspillet med mange kjente gode melodier, Jeppen hang seg på og sang! Mange takk til dere begge to!

Det ble solgt lodder til kveldens trekning. Gevinsten hadde medlemmene med seg, som de hadde fått av en eller annen forretning. 

Næringslivet i Engelsviken bidro også med gevinster.

Hvalbåtmaleriet som vi skal trekke på til neste årsmøte – 1998 fikk Thorleif og Finn også solgt noen lodder på. 

Dere kan ringe til Thorleif Karlsen – Storveien 92 Gressvik om det ønskes lodd.

Er det noen som ønsker en kopi av de bildene som Andre Boglund tok av SOUTHERN ACTOR 1. sept. 1996, - bilde er tatt fra Tollbod-kaia like før avreisen. Etterbestilling kan ordnes. 

Hvalfangerne kunne nok holdt festen gående, men ved midnatt var det slutt, takk for denne gangen og vel hjem!

Har du/ dere lyst til å bli med lørdag 24. – søndag 25. mai til LAHOLMEN sammen med Hvalfangerklubben i Sandefjord?

Påmelding til Rolf Enge i Sandefjord: 33 46 39 05 – ring først! 

Dobbeltrom – middag og frokost kr. 640,- 

Beløpet sendes til kasserer Walter Olsen, konto: 2490 22 19532

GOD PÅSKE!

Kaskelotten nr. 9

Kaskelotten nr. 9: Mai 1997 - 4. årgang

Redaksjon Egil Ørebækk og Erik Leister. Sent ut 5. mai- 97 

RADIO ØST FM – 97,3

13 mann har vært med på å lage programmet: HVALFANGST GJENNOM TIDENE. 

Vi ble samlet i puljer i studio i Råde: 11.,18. og 25 APRIL 

Programleder Jan Erik Utberg. 

Disse var med på ett eller flere opptak: Harald Hauge – byssa, hv.båt.

Arne Paus – maskingutt, hv.båt. Hans O. Johansen – dekk, hv.båt. 

Finn Uteng – dekk, hv.båt. Martin Olsen – skytter. Erik Leister – maskingutt, koka. Bjørn Jørgensen – byssegutt/ dekk, hv.båt. Øyvind Ellingsen – dekk, hv.båt. Oskar Ludvigsen – dekk, hv.båt. Ragnar Martinsen – dekk, hv.båt. Ragnar Karlsen – dekk, hv.båt. Odd Berntsen – plan, koka. Victor Short – dekk, hv.båt.

Programleder Jan Erik Utberg la opp programmet med hvalfangst fra 1913 – 1940, her var det Martin Olsen og Oskar Ludvigsen med erfaring fra denne tiden. 

For Norge ble hvalfangsten slutt 67/ 1968, da gikk kokerier og hvalbåter i opplag. 

Det ble fortalt om livet og opplevelser i isen og på Øya, - Syd-Georgia, samt fra landstasjonen i Durban i Syd-Afrika.

Bjørn Jørgensen kunne fortelle om hvalfangstens siste år og på hvilken måte de utenlandske ekspedisjonene faktisk kjørte med en viss fart slik at det hele ble avviklet i 1968 – fra norsk side. De utenlandske med unntak av noen nasjoner som driver ennå.

Det var hyggelig å kunne være til stede ved alle tre opptakene, vi møttes i kantina kl. 1815 – hvor det ble servert kaffe og kringle. Jan Erik Utberg og Erik L. (ELe.) la en rask slagplan fram til kl. 1850. Det var opptil åtte mann på 7m2 i studio, pluss programlederen, Utberg.

Det var jo slik det var på lugaren også, vi følte oss «hjemme». I ti minutter akklimatiserte vi oss mens Utberg ga de siste instrukser. Det hele ble delt opp i to blokker med gamle kjente melodier, mens vi rolig byttet plass i rommet. Nedskrevne historier og andre notatater ble benyttet som «jukselapper». Opptakene varte i 55 minutter. Resten av kaffen og en prat fikk vi tid til før vi dro hvert til vårt.

Mange takk til dere som tok dere tid til å fortelle noe av hvalfangerens historie via RADIO ØST i Råde. FREKVENS FM. 97,3

Nå kan dere slå på radioen onsdag 14. mai kl. 1405; mandag 19. mai kl. 1205 eller 26. mai kl. 1205. 

Opptakene, tre kassetter kan kjøpes i museet for kr. 100,-

Hvis det er en kjenning som savner KASKELOTTEN eller annen info. i brevform, - så har vedkommende glemt å betale kontingenten for inneværende år - 1997.

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB

Storveien 92, 1621 GRESSVIK

- Thorleif Karlsen – Kjenner du noen som ikke 

- Postgiro 0825 0973 943 er medlem? få'n me'!

Kontingenten for 1997 er kr. 100,- 


I ÅR OGSÅ!

SOUTHERN ACTOR kommer til Skjærhalden lørdag 14.juni. 

Søndag 15. juni er båten bortleid til DENOFA 

Mandag 16. juni og tirsdag 17. juni vil ACTOR ligge på Skjærhalden for publikum besøk.

ONSDAG ER ACTOR IGJEN BORTLEID TIL DENOFA 

Ta kontakt med Arve Madsen, Skjærhalden: telefon 69 37 33 for info.

FEST OG HYGGELIG SAMVÆR!

Dere skal få nærmere beskjed om våre sammenkomst-planer.

Erter Kjøtt og Flesk på Engelsviken Brygge i sept., - det kan de!

Hvalbiff sist i oktober, da må vi til Major-Stuen.

Datoene kommer i neste KASKELOTT 


Nå vil ØHK åpne museet for sommerturistene!

Det skal holdes åpent lørdag og søndag fra klokken 11 – 15.

Starter opp lørdag 24. mai og søndag 25. mai – slik blir det til og med 30. / 31. august.

Vakter med datoer er satt opp – i KASKELOTTEN som ble sendt ut første uka i mai 1997. Det som skrives her og nå en forenklet rekonstruksjon slik at det kan bli lagt ut på nettet:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Midtsiden i kaskelotten nr. 9 – mai 1997 - så slik ut, meget forenklet og uten telefon-nummer til respektive som skal ha vakter. 

Disse var med på den første vakta i museet:

 • Harald Hauge - Øyvind Ellingsen
 • Victor Short- Odd Berntsen 
 • Bjørn Jørgensen Hans- Johannsen
 • Finn Uteng - John Reinertsen
 • Ragnar Martinsen – Ole Olsen
 • Birger Arvesen – Arnfinn Johansen
 • Kåre Martinsen – Ivar Holt
 • John Kjærre – Erik Leister
 • Henrik Liabø – Kai Jacobsen
 • Odd Winther – Finn Uteng
 • Jens Gjølberg – Terje Haraldsen
 • Hans M Hansen – Thorleif Karlsen
 • Haldor Hansen – Leif Strand
 • Arne Engerdahl – Åge Haraldsen
 • Arne Paus – Bernt Nilsen 

Medlemmer er gratis. Kr.10,- er inngangspenger. Alle oppfordres til å kjøpe lodd

HVIS DET MÅ BYTTES VAKT SÅ BYTT MED NOEN AV DE ANDRE SOM ER OPPFØRT.

obs! NØKKELEN TIL MUSEET HENGER I CAFÉEN LILLE FREDERIK!

GOD VAKT!


7/2- 1997 sendte Skårungen – Odd Winter noen maskinskrevne dikt til KASKELOTTEN som ble kopiert rett inn på en side – klippet og limt til så den passet i et A-5 format som er størrelsen på vår klubbavis.

Det hele vil bli gjengitt ved en senere anledning


HVALFANGER MUSEET i Gamlebyen i FRDRIKSTAD holder åpent fra klokken 1100 til 1500

 • MAI : lørdag 24. og 25. Mye fint å se!
 • JUNI : alle lørdager og søndager 
 • JULI : alle lørdager og søndager 
 • AUGUST: alle lørdager og søndager 

Alle er velkommen!

Ta med noen kjente!

Verv noen kjente!


SENETØ 88 - F 

Hva er det som får mennesket til å reagere så primitiv? Dette spørsmålet har blitt stilt om og om igjen i fra tidenes morgen, slike handlinger tar vi avstand fra – de fleste skulle jeg tro!

Det er grupperinger av mennesker som blir overbevist av enkelt personer om sitt spesielle syn på tidens «muligheter» til å gjøre seg selv sterke og mer fremtredende i dagens samfunn. Er vedkommende egentlig en taper som får andre til å utføre sine ærend?

Tragedien for den/ de som rammes er jo forferdelig! 

Skal vi bøye oss for enhver motstander av tide? Det må jo bare ikke skje, men hva kan vi gjøre for å stoppe denne irrasjonelle handlingen på grunnlag av synspunkter som disse grupperingene har fått?

KASKELOTTEN vil i hvert fall sende Arvid Enghaugen og hans mannskap – og deres familier den sympati som kan trenges i en sådan stund. 

SENET som er på 56 fot, ble bygd 1958, Martin Enghaugen overtok båten i 1971. Noen år senere ble sønnen Arvid skipper på båten, så har det blitt «fisket» hval og trålet etter reker i mange år – fra Slevik. 

24. januar 1994 ble SENET forsøkt senket av venninnen til Paul Watson. 

Sommeren 1994 laget GREENPEACE vanskeligheter for båt og mannskap på sjøen. 

I 1996 kom det til nye konfrontasjoner med miljøaktivister på Sørlandet. 

29 april 1997 klokken fem om morgenen ble det helt brennbarvæske på dekket og tent på, en ny sabotasje mot vår gamle tradisjons-rike hvalfangst. 

For oss ex-hvalfangere er dette helt ubegripelig og uakseptabelt!

SENNET skulle stikke til sjøs første helga i mai for å delta i hvalfangst på kysten. Foreløpig drives det etterforskning av KRIPOS. Slik båten ser ut nå, er det tvilsomt om den kan settes i stand.


Siste side av klubbavisen KASKELOTTEN:

Redaksjonen ble avsluttet 2. mai -97. Egil Ørebæk og Erik Leister og sendt ut som B-post.

Vi må stå sammen, vi har felles interesser som vi vil dele med de som ikke fikk sjansen til å oppleve det vi fikk være med på.

Forrige utgave – nr. 8 var en typisk miniutgave sendt ut som brev i konvolutt, med referat fra årsmøtet og invitasjonen til Laholmen sammen med Sandefjord- folket 24. – 25. mai.

Denne gangen må påmeldingen gå via formann i Hvalfangerklubben i Sandefjord, ROLF ENGØ telefon: 33 46 39 05

Er det noen som kan sende redaksjonen ett eller annet som kan setter på trykk!?

GOD SOMMER TIL DERE ALLE!

Kaskelotten nr. 10

Kaskelotten nr. 10: August 1997 - 4. årgang

Redaksjon Egil Ørebækk og Erik Leister; avsluttet 18.juli -97.

Høst-tur til Sjøfartsmuseet på Bygdøy 

 • TIRSDAG 2. SEPTEMBER med buss fra TORVBYEN KL. 0900
 • Påstigning ved Texaco Ørebekk kl. 0910
 • Ved butikken til Øyvind Karlsen, Manstad kl. 0920
 • Påstigning også ved Esso Taverna i Moss kl. 1000

Vi skal besøke attraksjonene på Bygdøy – med SJØFARTSMUSEET som hovedmål. Prisen er satt til kr. 85,- som inkluderer bussen og middagen. 

Inngangspenger til de forskjellige museene må hver og en betalt selv. 

Denne prisen gjelder kun medlemmer, konene må betale middagen selv. 

Middagen blir betalt med kr. 110,- av foreningskassa, - subsidiert.

Påmelding må skje til kassereren innen 23. august, det gjelder å melde seg på raskt!

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB

Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postgiro 0825 0973 943

- Husk avsender -


Etterlysning! 

Den som lånte en videofilm av Harald Hauge på Engelsviken Brygge i fjor kan ringe Harald 69 39 75 99 og avtale tilbakeleveringen.

Filmen handlet om Syd-Georgia og besøket med prins Philip.

Tenk etter om du har filmen liggende et sted hjemme hos deg! 


Fest og hyggelig samvær!

FREDAG 5. SEPTEMBER blir det servert erter, kjøtt og flesk med tilbehør. Kaffe kommer etter på. Det vil koste kr. 145,- på ENGELSVIKEN BRYGGE KLOKKEN 1830. 

Drikke må hver og en bestille og betale ved bordet.

Bindene påmelding – innbetaling til Thorleif: 

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postgiro 0825 0973 943 - Husk avsender - ring snarest!

Ordtaket . . . først til mølla . . . det er plass til 55 gjester

Så er det; neste sammenkomst: 

FREDAG 24. OKTOBER klokken 1830 – på Majorstuen – her blir det servert HVALKJØTT 

Her må dere også være ute i tide med å innbetale kr.130,- Begrenset antall.

Bindene påmelding til Thorleif 

Er det noen som har noe som passer som gevinst til aftentrekningen – så blir den tatt imot med STOR TAKK!

Ragnar Martinsen har laget et maleri som ØHK skal lodde ut. - Salg fra egen bok.

Trekning på årsmøte neste år. Mange takk Ragnar!

Når det gjelder opptaket fra RADIO ØST; så kan kassettene kjøpes i museet til høsten.

Tre timers program – 3 kassetter koster k. 100,-

Finn Uteng 69 32 77 31 tar opp bestilling.


SOUTHERN ACTOR

SOUTHERN ACTOR kom til Skjærhalden, Hvaler - lørdag 14. juni – det var mange som benyttet anledning til å komme om bord. Søndag var ACTOR bortleid til DENOFA.

Mandag og tirsdag lå hvalbåten ved Dampskipskaia i Fredrikstad, sentrum og tok to timers turer rundt Kråkerøy med publikum.

Onsdag 18. var ACTOR igjen bortleid til DENOFA. 

Museet holder åpent lørdag og søndag fra kl.1100 – 1500 hele august 

Medlemmer gratis. Besøkende kr. 10,- barn gratis.

Det kommer stadig inn bilder – som vi får god hjelp av firma Bjørnulf Foto som forstørrer og kopier bildene som vi har standard rammer til. 

Vi er Bjørnulf meget takknemlig for dette, - takker også de som kommer med gjenstander til låns eller som gave!

Kontakt Finn Uteng – 69 32 77 31 som er museumsansvarlig om du har noe du kunne tenke deg å låne bort eller gi bort til HVALFANGERMUSEET. 


Pionerene 

Svend Foyns navn er uløselig knyttet til den norske hvalfangsten, selv om han drev fangst i Nord-Ishavet. Likevel har han med sin oppfinnelse av granatharpunen og sine planer om fangst i Sør-Ishavet hatt stor betydning for utviklingen. Vi må derfor regne han med til foregangs-mennene, for en utvikling, fra lanser og spyd til kanon, det må vel sies er helt kanon! 

En annen foregangsmann var kaptein Carl Anton Larsen (C. A. Larsen). Han fikk i stand hvalfangststasjonen GRYTVIKEN på Syd-Georgia. 

Han døde på sitt virkefelt i Rosshavet.

Av andre menn som kan nevnes, er kommandør Christen Christensen (Chr. Christensen) fra Sandefjord og sønnen konsul Lars Christensen. 

Blant våre dyktigste fangstfolk kan en nevne Lars Andersen, Sandefjord. Omkring 1930 var han mest kjent av dem alle.

Lars Anton Andersen (med tilnavnet «Lars Faen»), født 12.05. 1891 i Sandar døde 31. 07. 1967 i Sandefjord var en norsk hvalfanger og hvalfangstbestyrer.

Andersen skal ha skutt rundt 7000 hval i løpet av sin 55 år lange karriere og regnes som Norges beste hvalskytter.

Økenavnet Lars Faen fikk ved et uhell etter at han hadde skutt fast i en hval - og lina stammet opp og klappet til Lars så han falt i sjøen.

Rednings-aksjon ble satt i gang – kork-rednings-vester og bøyer ble kastet ut til den havarerte.

Da skriker Lars: «Gi faen i meg – se å få inn hvalen og få stroppa`n» - Økenavnet var gitt - 

Hvalfangsten har hatt en eventyrlig utvikling inntil den nådde toppen i 1930/ 31.

Fangstflåten talte en rekke stolte skip, og flere var på omkring 20 000 tonn.

Den største av dem; KOSMOS II, var også verdens største tankbåt med en lasteevne på 25 000 tonn.

I april 1933 kom det hjem en sluttfangst på 223 000 fat hvalolje. 

Noen år tidligere kom enkelte kokerier hjem fra feltet med ca.18 000 fat hvalolje. Det samme antall fat greide KOSMOS II på en uke. 

Norges hvalfangstflåte var den største og mest moderne i verden!


Halvangstbyene i Vestfold

Redaksjonen har lagt til noen ekstra linjer. 

Men, hvor kom originalmanuskriptet fra, det vites ikke. 

Her snakkes det om Sandefjord, Tønsberg og Larvik – det var disse byene som også hadde rederne med sin tonnasje. De utrustet hvalbåter og kokerier – logistikken måtte være på plass. 

Det må tillates et, men - Østfold hadde ikke noe risiko å ta, det var bare for de mange staute hvalfangere, - skytterne - å hyre seg på i Vestfold, hos de forskjellige ekspedisjonene. 

Det var en god arbeidsplass for mang en østfolding, slik var det også for omlandet i Vestfold – det var «innlands-hvalfangere» også i våre dalfører. 

For Sandefjord var det Framnes mek. Verksted, i Tønsberg var det Kalnes 

Mekaniske Verksted – her var det alltid noe for hvalfanger-flåten å gjøre. 

På østsiden av fjorden var det Moss Verft og Dokk, i Fredrikstad var det faktisk to skipsverft som kunne bistå hvalbåtflåten; Fredriksstad mek. Verksted og Glomma Mek. Verksted. 

Ved Sarpsborg mek. Verksted på Greåker var det også overhaling av hvalbåter. 

Forhyring; - en tur til Sydishavet

Det var i slutten av juli 1930. Vi står i kø utenfor et forhyringskontor i Sandefjord. Det var virkelig kø!

En kø av grove, sterke mannfolk og unge forventningsfulle gutter.

«Har du fått kort?» «Hvem var du med ifjord, - du da» 

«Vi fiska bra siste turen, gett».

Praten dreier seg om hvalfangst. Vi har løfte om hyre, og etter en to, tre timers forløp står vi atter ute på gata med underskrevet kontrakt i lomma. Det er fremdeles kø! Mange har gitt opp, andre har hvert inne og fått et kontant svar: «Fult!» 

Går alt etter beregning, skal vi komme hjem neste vår med 4 – 5 000 kroner i lomma.

I 1934 sank fortjenesten til det halve.

Reisen sørover

Vi var om bord i koka med pargaset dagen i forveien – skipsekken og en mellomstor koffert.

Skuta glir sakte ut fjorden, og vi vinker til de som står på kaia, en stim av små motorbåter tøffer omkring oss og følger med så langt de formår. 

Kokeriet som er på ca.17 000 tonn øker farten og gir et grovt farvel, og på gjensyn - i signalhornet oppe skorsteinen. 

 De siste holmer og skjær passeres. Landet svinner akterut.

Turen går først til Curacao – Vest India; for bunkring av 12 – 13 000

tonn brenselolje (jordolje fra Venezuela-kysten – så over til Cape Town i Sør-Afrika. Her har en del av hvalbåtene ligget i vinteropplag og fått en god overhaling, - riktig så fine å se til! 

Det fyres opp i kjelene, og så rugger «andemor med ungene) – kokeriet med seks hvalbåter ut av havnen – kursen settes mot isen.

Mot isen

Kapp Det Gode Håp svinner i en dis. Svære, mektige albatrosser svever makelig over poppen, - enda vi går med fullfart. Disse kjempe fuglene, måler 12 fot mellom vingespissene, de finnes bare i de sørlige farvann.

 Turen fra Cape Town til feltet er beregnet til ca. 10 døgn. 

Men det havstykket som vi nå skal forsere, er ikke lett å beregne – 

50 gradene kan være lumske, og fryktet av den mest hardbarka sjømann. 

Fortsetter i neste utgave – nr. 11 


Håper på at vi kan få en fin tur!

TIRSDAG 2. SEPTEMBER bør vi ankom Bygdø – Sjøfartsmuseet ved 11-tiden, Terje Olsen, vil guide rundt – damene kan bli sittende ute i sola! 

Filmen som skal vises tar 20 minutter – fra vår langstrakte kyst, med ulike fartøy og naust, og det som ellers er/ var tilknyttet sjøfartsnasjonen Norge.

Ellers så kan vi få gå for oss selv og fordype oss i sjø-fartens historie. 

Det mørkeste kapittelet blir nok slavehandelen som Danmark – Norge, også var en del av på 16 – 1700-tallet. 

Det kan også bli en titt innom avdelingen til KON-TIKI og FRAM. 

Is og kaffe i sola på terrassen ut mot Oslos ytre skjærgård kan nytes om værgudene er med oss!

Kjøkkensjef Arne Myhre vil sørge for at vi blir servert lammestek ved to-tiden! 

Thorleif nummerer de som betaler etter hvert som han får – avregning fra postbanken.

Bindene påmelding! 

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postgiro 0825 0973 943 Husk avsender –


På denne siden i KASKELOTTEN kunne det være fint å ha fire firmaer som hver kunne betale 200 kroner for en annonse.

Det kan hjelpe godt på portoutgiftene og kopieringen! 

Er det noen av våre lesere – medlemmer som skjenner et firma som kan, - støtte oss. Medlemstallet er i dag på 145.

Det stiger jevnt og trutt.

Redaksjonen ville være takknemlige om dere kan være annonse-medarbeidere!