Østfold Hvalfangerklubb er historie

Østfold Hvalfangerklubb er historie - takk for reisen

På årsmøtet som ble avholdt 23. november 2021 ble det enstemmig bestemt av styret om å legge ned Østfold Hvalfangerklubb etter 28 år. 

Du kan lese referatet fra siste styremøte i Kaskelotten nr. 114

Hjemmesiden til ØHK (hvalfangerklubben.net) lever videre og her finner du blant annet alle utgavene av klubbavisa "Kaskelotten", Mimrebrev fra medlemmene og en del annen historie. 

Fra et møte tidlig i klubbens historie

Bak: Kåre Martinsen, Birger Arnesen, Thorleif Karlsen, Erik Eriksen, Bernt Nilsen
Foran: Walle Rainals, Erik Leister