Artikler om hval og hvalfangst

Her kan du lese artikler som er skrevet av hvalfangere. Artiklene er sortert under ulike kategorier.

Artikkelside: Innhold i artiklene:
Artikkelside 1: Gamle hvalfangere ble forskere 
  Vi ”etterbehandlet” hvalolja også!
  Hvalfangstnæringen gikk mot slutten
  Avisutklipp fra Fredriksstad Blad, 27. april 1982
  Fra Illustrert Vitenskap nr. 2 1998
  Værballonger truer hvaler

Artikkelside 2:

Til dere som har vært på øya

  Diverse artikler fra Kaskelotten
  Anders Ellefsen
  To artikler fra Fredriksstad Blad

Artikkelside 3:

Hvalskyttere i Østfold fra 1880 årene fram til den "bitter end" 

  Flytende kokerier krigsforliste under den andre verdenskrig
  Litt Historikk
  Finn Uteng forteller fra "Øya"

Artikkelside 4: En presentasjon av de ulike hvalarterene 

Artikkelside 5: Hyggelig å mimre sammen!
  Vi må få til noe!
  Våre etterkommere!
  Ta en tur til Øssia!
  Hvalkokeriet SS "Silvestri"
  Hvalkokeriene returnerte til Norge
  Noen små biter…
  Den glade matros - av Harald Storebaug

Artikkelside 6: Hvalfangstens far ble hedret! 
  Gravplasser på Sør Georgia

Artikkelside 7:

Thule, hvor er nå det? - av Odd Winther

  Dikt: Minner fra smuglertiden

Artikkelside 8: Historier fra Thorshavet

Artikkelside 9:

Krigsforliste flytende kokerier under 2. Verdenskrig

  Glansperioden i Sydishavet 
  ”Pelagos”s siste reise 
  Fangstsesongen fra 1959 til 1962

Artikkelside 10:

17. mai i år sendte NRK filmen fra ØYA turen

  Greåker Cellulose 
  God Jul!
  Telegrafverket
  Hyrekontrakt

Artikkelside 11:

Avskrift av radioforedrag, av veterinær Egil Ole Øen 16.11.96