Hentet fra Kaskelotten nr. 14

Krigsforliste flytende kokerier under 2. Verdenskrig

Navn: Nasjonalitet: Dato: Skjæbne:
1. Jan Wellem Tysk 11.04.1940 Skutt i brann i Narvik
2. Salvestia Britisk 27.07.1940 Minesprengt i Skottland
3. New sevilla Britisk 20.09.1940 Torpedert i Irland
4. Kosmos Norsk 26.09.1940 Oppbrakt senket St. Paul
5. Strombus Norsk 26.10.1940 Minesprengt i Swansea
6. Ole Wegger Norsk 14.01.1941 Oppbrakt i fangst i Antarktis
7. Solglimt Norsk 14.01.1941 Oppbrakt i transport i Antarktis
8. Pelagos Norsk 15.01.1941 Oppbrakt i fangst i Antarktis
9. Terje Viken Britisk 07.03.1941 Torpedert i N. Atlanteren
10. Uniwaleco Britisk 07.03.1942 Torpedert i Trinidad
11. Skytteren Norsk 01.04.1942 Senket av mannskapet Skagerak
12. Lancing Norsk 07.04.1942 Torpedert K. Hatteras
13. Hektoria Britisk 11.09.1942 Torpedert N. Atlanteren
14. S. Empress Britisk 13.10.1942 Torpedert Newfoundland
15. Sourabaya Norsk 27.10.1942 Torpedert N. Atlanteren
16. Kosmos 2 Norsk 28.10.1942 Torpedert N. Atlanteren
17. Vestfold Panama 17.01.1943 Torpedert Island
18. N.T.N.Alonso Norsk 22.02.1943 Torpedert N. Atlanteren
19. Sven Foyn Britisk 19.03.1943 Kollidert med isfjell
20. S.Princess Britisk 17.03.1943 Senket N. Atlanteren
21. Nisshin.M. 2 Japan April 1943 Senket Ryukyuøyene
22. Tonan. M.  Japan 28.11.1943 Senket Indo-China.
23. Frango Japan 04.01.1944 Senket Vest Saigon
24. Tonan.M. 3 Japan 20.02.1944 Senket Carloinene
25. Nisshin, M Japan Mai 1944 Senket Filippinene
26. Tonan.M. 2 Japan 22.08.1944 Senket S, Chinah
27. Tafelberg Britisk 08.09.1944 Torpedert Irland
28. Kyokuyo, M Japan 19.09.1944 Senket Ryukyuøyene
29. Ulysses Argentina 27.09.1944 Brent etter eksplosjon Rio de la Plata
30. Sudmeer Tysk 14.10.1944 Senket av fly Nordkyn

Finn Uteng


Glansperioden i Sydishavet 

Sesongen 1930-31 var hvaloljeproduksjonen den største i hvalfangstens historie. Den kom opp i 601 391 tonn. Denne produksjonen ble oppnådd av 41 flytene kokerier og 6 landstasjoner som fanget med 232 hvalbåter. Den totale fangsten av hval var hele 40 201, ca 30 000 av den totale fangsten var blåhval. Det var først i 1937-38 at det var snakk om og regulere fangsten i Antarctic. Knølen ble helt fredet på den sørlige halvkule i 1963, blåhvalen ble fredet 1966. Da var det antagelig litt sent, for blåhvalbestanden var da anslått til å være ca. 1000 stykk igjen på den sydlige halvkule. F. U.

Norsk hvalfangst (på alle felter) i årene 1910 - 1939

År Antall hval fanget * Fat (1/6 tonn)* Land stasjoner Flytende kokerier Hvalbåter Verdi i mill.kr.
1910 - 11 11 300 323 500 24 22 102 22.0
1912 - 13 18 200 590 000 24 32 149 36.0
1914 - 15 10 600 471 400 16 17 94 32.0
1916 - 17 4 400 230 500 4 5 29 31.0
1918 - 19 4 000 189 300 9 5 51 33.0
1920 - 21 6 200 278 600 5 7 35 36.0
1922 - 23 8 700 439 400 10 13 70 65.0
1924 - 25 12 500 597 000 16 19 112 94.0
1926 - 27 12 800 689 400 12 18 108 57.8
1928 - 29 15 000 1 210 000 8 24 110 108.5
1930 - 31 26 000 2 317 000 5 29 160 149.6
1932 - 33 12 600 1 317 400 2 12 74 53.9
1934 - 35 16 900 1 239 300 3 16 98 51.0
1936 - 37 15 900 1 191 800 4 16 102 81.7
1938 - 39 11 900 583 900 3 12 99 37.4
*) Avrundet til nærmeste hundre.

Hentet fra Kaskelotten nr. 20

"Pelagos's" siste reise

Fra Hvalfangerselskapet "Pelagos" A/S kom det før påske -1962 melding at det var definitivt avgjort at "Pelagos"- ekspedisjonen innstiller hvalfangsten. Det var fangstforholdene og markedsprisene som nå har vært den avgjørende faktor.
Fra sesongen 1928/29 til nå har det gamle hederskronede kokeriet deltatt i alt 28 fangstsesonger ( det ble jo et opphold 5- 6 år ved siste krig). Verdien av de oljelaster som kokeriet har produsert i disse årene ligger på mellom 400 – 500 millioner kroner. Det er med vemod det tas farvel med "Pelagos", samholdet mellom befal og mannskaper og den ånd som alltid har hersket om bord er viden kjent!
Helt fra starten i 1928 da skipsreder Svend Foyn Bruun administrerte rederiet og etter hans død, - da sønnen Carsten Bruun overtok har rederiet gått inn for mannskapets ve og vel,- noe de også satte pris på!


Hentet fra Kaskelotten nr. 20

Fangstsesongen 1959:

Om bord på Hvalkokeriet "Balaena" av Tønsberg, befinner det seg for første gang en dame blant 600 hvalfangere.
Det er sykepleiersken Esther Berg som ble den første kvinne som dro på pelagisk-hvalfangst.

Fangstsesongen 1961:

Hvalkokeriet "Kosmos III " ble solgt til Japan, med norsk kvote på 600 enheter , - salgssum 55,5 millioner kroner.

1961 sesongen var den norske kvoten på 5 100 blåhvalenheter.
men neste sesong ble den redusert med 1 000 blåhvalenheter.
Hvalfangerklubben i Sandefjord har ca. 920 medlemmer.

På denne siden av fjorden er det omkring 180 medlemmer, i ØHK.


"Thorshavet" - fra Bjørn Jørgensens arkiv

Resultater: - sesongen 1961/ 62

45 blåhval, 876 finnhval, 5 sei og 354 spermhval. 733,566 partshval.

Båt Skytter Hjemsted Blåhval Finnhval Sei Spermhval Sum
"Thorlyn" Alf Andreassen Husøy 4 145 0 28 177
"Thorgry" Hagobert Hansen Nøtterøy 12 126 1 29 168
"Tiger" Herman Berntsen Cape Town 8 108 2 48 166
"Thorvald" Alf Karlsen Tjøme 7 111 0 45 163
"Thoris" Thomas Augensen Onsøy 5 108 2 44 159
"Seksern" Ole Amundsen Nøtterøy 4 104 0 46 154
"Femern" Kristian Slettsjø Viksfjord 1 96 0 59 156
"Djerv" K. Berntsen / K. Hansen   0 58 0 43 101
"Pigvin" B/B Reidar Olsen Sandefjord 0 1 0 6 7
"Thorgrim" B/B Harald Nilsen-Dalen Onsøy 0 0 0 1 1
"Pigvin" (spermsesongen)   0 0 0 5 5

Sesongen 1961/62

21 fl. Kokerier, 1 landstasjon på Syd Georgia og 269 hvalbåter, 20 fryseskip og 32 kjøttbåter,- med til sammen 19.641 mannskaper som deltok i Antarktisk. Fangsten startet 12 desember 1961 og varte til 7. april 1962, den ble 16 dager lenger, slik at sesongen ble den lengste etter krigen med 117 dager.

Utreise 17. oktober - hjemkomst 5. mai = 201 dag, ca. to døgn (for eksempel) i Las Palmas. Disse datoene kunne variere. Russerne satte denne sesongen inn sitt fjerde fl. kokeri, - superkokeriet ”Sovietskaya Rossia” som var Sovjets flaggskip denne sesongen. 18 hypermoderne hvalbåter fulgte moderskipet.


Hentet fra Kaskelotten nr. 21

Dette ble produsert av de syv pelagiske ekspedisjonene 1961/62:

Ekspedisjon Hvalolje
Spermolje
Totalt
Kosmos IV
82 000
8 530
90 530
Norhval
73 250
9 200
82 450
Pelagos
32 200
6 100
32 300
Sir James C-Ross
84 668
8 524
93 192
Thorshammer
73 830
8 570
82 600
Thorshavet
65 880
15 220
81 100
Thorshøvdi
86 889
13 443
100 332
Sum
498 717
69 587
562 504