Ønsker du å bli medlem i Østfold Hvalfangerklubb?

 

Medlemskapet koster kr. 225,- pr. år.

Det er bare å melde inn en bekjent og sende beløpet til:

Kasserer Thorleif Karlsen: Østfold Hvalfangerklubb
Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postbankgiro 0540.08.30772

"Southern Actor" på besøk i Fredrikstad

Bildene er tatt søndag 2. september 2001.

Les referat fra "Southern Actor"-besøket her!

Trykk på hvert enkelt bilde for å se det i større format.