Kaskelotten innholdsfortegnelse

Nr. 1 - Juni 1994:

 • s. 1 - Første nummer av klubbavisen KASKELOTTEN, velkommen til Majorstuen - hos Kåre Martinsen. 105 medlemmer.
 • s. 2 -FØRSTEREISGUTTENS REISEMINNER ved Karl Bøe.
 • s. 3 - Medl. liste 93/93. Høsttur til Mjøsa. Høstfest på MAJORSTUEN.
 • Er det tid for flere turer?

Extranummer:

 • Med innbydelse til års-møtet 31. 03. 95.
 • Maskingutt på S/T THULE ved Odd Winther.

Nr. 2 - Januar 1995:

 • s. 1- ”timeplan”.
 • s. 2 - JULAFTEN PÅ LEITH 1948 av Karl Bøe. Svend Foyn seminar.

Nr. 3 - August 1995:

 • s. 1 - Engelsviken Brygge åpner restaurant ØHK er til stede med spermtann. Kan vi få besøk av SOUTHERN ACTOR til Fredrikstad. Sandefjord arrangement. GUTTA KOMMER HJEM FRA ISEN.
 • s. 2 - Odd Winther har tittet i Gyldendal på hval.
 • s. 5 - ”Edinburgh group” til Tønsberg.
 • s. 7 - ANTALL FANGET HVAL / TILLITS-VALGTE mars 1995. S. 6;” timeplan”.

Nr. 4 - Februar 1996:

 • s. 1 - ”timeplan” / håp om å få til uformelle treff, ØHK har fått eget klubblokale.
 • Siste side; Ragnar har malt et maleri for utlodning. Video-aften med ertesuppe. HAR NOEN NOE Å LÅNE BORT?
 • Hvalfanger museet i S. fjord vil låne oss noen gjenstander. Tove Thøgersen på Isegran vil også hjelpe til med å låne oss det vi måtte trenge.

Nr. 5 - Juni 1996:

 • s. 1 - . . . surr, med ACTOR"- dette blir dumt
 • s. 2 - RUA IX får vi låne av John Kjærre. Nå er det blitt museum av klubblokalet til ØHK som bør holdes åpent for publikum.
 • s. 4 - Odd W. har sin penn parat på s. 4 / KLUBBLOKALENE VÅRE
 • s. 5 - Les hva” Skårungen” skriver på s. 5 "SOUTHERN HARVESTER" MED
 • s. 7 -TABBELER fra 1957 - 58
 • s. 8 - 30 ÅR SENERE, - SPØKELSEBY

Nr. 6 - Oktober 1996:

 • s. 1 - SOUTHERN ACTOR kom 29. aug. mer på s. 2, 3, 4 og
 • s. 5. Styret av 22. Mars -1996. Erter, kjøtt og flesk på Engelsviken Brygge.

Nr. 7 - Desember 1996:

 • s. 1 - oppsummering av det som har hent siden ØHK startet.
 • s. 4 - KAN NOE LA SEG INTERVJUE.
 • s. 5 - Svend Foyn.
 • s. 8 - dikt fra Odd W. FANGSTRESULTATER 1950 -62, ACTOR. Div. fra Illustrert Vitenskap(10/95)
 • s. 10 - JULEKVELD av Arne Kraft.
 • s. 12 - Til 150 medlemmer, God Jul!

Nr. 8 - Mini-Utgave, Mars 1997:

 • REFERAT fra årsmøtet, - 21. mars 1997. LAHOLMEN -TUR

Nr. 9 - Mai 1997:

 • s. 1 - Tre programer i Radio Øst, kassetter til salgs. SOUTHERN ACTOR kommer til Skjærhalden og Dampskips-brygga i Fredrikstad
 • s. 3 - hvalfangst i Sørishavet 1930, føljetong i mange deler. Vaktliste for museet.
 • s. 7 - SENET -Ø 88 F forsøkt senket.

Nr. 10 - August 1997:

 • s. 1 - Høst tur til Bygdø.
 • s. 2 - skipskost og sosialt samvær.
 • s. 4, 5 og 8; FØLJETONGEN fortsetter. Lørdag 14. juni var Actor på Skjærhallen.

Nr. 11- Desember 1997:

 • s. 1 - Referat fra Bygdø. Tredje del av føljetongen side 3.
 • s. 4 -Miljøforurensning -Fredriksstad Blad Ingar - Andreassen/ Odd Winther.
 • s. 6 - Medl. 1997.
 • s. 8 -Norsk hvalfangst 1930 - 1940 av Hans O Johansen. Fra lydopptaket i Radio Øst.
 • s. 10 - SKAL VI LA VÅRE OPPLEVELSER GÅ I GLEMMEBOKA / 12 hvalfanger historier gikk på lufta.
 • s. 11- museet til ØHK

Nr. 12 - Desember 1997:

 • s. 1 - redaktøren maner til innlegg fra de forskjellige yrkesgrupperinger innen hvalfangeryrket. - Av mange innlegg kan det bli en bok om Østfold-hvalfangeren til slutt!
 • s. 2 - THULE, HVOR ER NÅ DET? Odd Winther har skrevet om for-synings-skipet THULE tidligere (ikke forskningsskipet THULE).
 • s. 3 - brev fra en hvalfanger i Spania.
 • s. 5 - HVALEN SOM BLE BORTE og CA LARSEN - GRYTVIKEN av Finn Uteng.
 • s. 6 - 40 000 kroner t/r Grytvika med ØYAS VENNER.
 • s. 7 - føljetongen, 8 og 9.
 • s. 11 - VÆRBALLONGER truer hvalen.

Nr. 13 - Mai 1998:

 • s. 1 - KARL og eller KALITO.
 • s. 3 - GAMLE HVALFANGERE BLE FORSKERE.
 • s. 4 - ØSTFOLDINGEN og DENOFA, samt de andre ringvirkningene. Styret 18. 04. 98
 • s. 7 - HVALSKYTTERE I ØSTFOLD - 1880 fram til” the bitter end” av Ragnar/ Finn.
 • s. 8 - Del fem av føljetongen
 • s. 10 - Brev fra Gunnar Kjell "Happy" Andersen. Historikk fra 1930- 31, og fra Svalbard og Spitsbergen - ved Finn Uteng.

Nr. 14 - November 1998:

 • s. 1 - fra festen på Saltnes Grendehus
 • s. 2 - MIMREBREV FRA BOGELUND.
 • s. 3 - SESONGBETONTE MANNFOLK I ONSØY «SIMBRA" FORLISET JAN. -48
 • s. 6 - MINNER FRA SMUGLER-TIDEN
 • s. 8 - bokanmeldelse, EN FØRSTEREIS FORTELLER, Østerdølen Enok Sandbakken. KASKELOTTEN på Internett
 • s. 10 - KRIGSFORLISTE KOKERIER
 • s. 11, 12 og 13 - føljetongen fortsetter

Nr. 15 - April 1999:

 • s. 2 - Finn Uteng var en tur på Øya.
 • s. 7 - Ragnar Martinsen og Finn har «fikset» opp museet vårt, Bjørn Jørgensen overtar.
 • s. 8 - siste del av føljetongen (Transportbåten).
 • s. 10 - verden er ikke stor - SILVESTRI

Nr. 16 - Juni 1999:

 • s. 1 -ti kroner for å komme inn!
 • s. 2 - annen del av Krigshistorien til Jens Hj Jensen, SILVERSTRI fortsetter, side 2 …
 • s. 8 - Østfolingen fra Askim til Galapagos. ,
 • s. 11 - "HALIFAX - hvalfangere.
 • s. 12 - Sarpsborg Mek Verksted.

Nr. 16 - September 1999 (skulle vært nr. 17):

 • s. 2 -HVOR KOMMER MEDLEMMENE FRA?
 • s. 4 - Slepebåten "FIX
 • s. 5 og 10 - Hvalfangerviserer.
 • s. 6 - Styre og stell i syv år.
 • s. 9 - D/S "HVALER"
 • s. 11 - Syd-Georgia (Dagens Næringsliv)

Nr. 17 - Desember 1999:

 • s. 1 - JULETELEGRAM,
 • s. 4 - attest, S/S POLAR CHIEF.
 • s. 6 -diverse bøker om en svunnen tid.
 • s. 10 - HYREKONTRAKT.
 • s. 9 - Gaver og det skrevne ord.
 • GOD JUL!!! --- Neste år ja, - 2000

Nr. 18 - Februar 2000:

 • s. 1 - INVITASJON TIL ÅRSMØTET.
 • s. 2 - Finn forteller fra sin ungdomstid.
 • s. 6 - SPERMHVAL- KASKELOTT
 • s. 8 - Gravplasser på ØYA, ved Finn .
 • s. 10 - Harald Storebaug forteller i "Mimrekroken".

Nr. 19 - Mai 2000:

 • s. 1 - Kjempe isfjell
 • s. 2 -DRAMATISK HJEMTUR PÅ "THORSHAVET" Erik Leister forteller. THORSHAVET ble til ASTRA og sank! 1974.
 • s. 9 - Ellefssens tidsbrandrør.
 • s. 11 - ASTRA går ned.

Nr. 20 - September 2000:

 •  s. 1 C A Larsen fikk æresgrav i Sandefjord etter sin begravelse 15. mai 1925.
 • s. 2 - div. klipp ”HVALPOSTEN”
 • s. 3 - årboka til Sandefjord Museene.
 • s. 4 - THORSHAVET, 61/62
 • s. 6 - ny bok- Syd Georgia - A Pettersen
 • s. 8 - Tabelloversikt fra 61/62, B. Jørgensen
 • s. 10 - PELAGOS siste tur
 • s. 12 - Reinsdyrjakt på SG ved Kolbjørn K
 • s. 13 - Kjell Paulsen - små bitter.
 • s. 15 - Harald Storebaug - mimrekroken.

Nr. 21 - Desember 2000:

 • s. 1 - ERNESTO TORNQUIST siste reis, av Birger Arvesen.
 • s. 3 - fra Fredrisstad Blad 17. 10. 1950
 • s. 4 - DON MILES OG DON SAMUEL
 • s. 5 - utklipp fra FB ang. = Thorbj. Sørlie.
 • s. 9 - mot slutten av 50-åra
 • s. 10 - Greåker Cellulose - fraktebåt fra SG
 • s. 11 - tur til Fylkesmuseet i Vestfold
 • s. 12 - DEN GLADE MATROS av HS Moss

Nr. 22 - Februar 2001:

 • s. 1 - Svend Foyn.
 • s. 5 - ØHK får mye Internett henvendelser
 • s. 7 - bunkring i Montevideo av H Storebaug
 • s. 8 - fra Greåker Cellulose til Follo Museum
 • s. 11 - div fra Sandefjord Blad,og filmverden

Nr. 23 - April 2001:

 • s. 1 - 12. MAI busstur til Sandefjord /Strømstad kun T/R.
 • s. 2 - Gutta kommer hjem fra isen.
 • s. 5 - Forsvaret ut hvalfangerne inn i Tøihuset i Gamlebyen?! Referat fra årsmøtet 2001 på Lille Fredrik - årsfesten på Manstad.
 • s. 10 -Norsk rein i Antarktis.
 • s. 12 - Hval(er) i Skjærgården - stiftelsen D/S HVALER, tekst Christian Mohn

Nr. 24 - Juni 2001:

 • s. 1 - Forfatter Ødegaard vil skrive om oss!
 • s. 2 - utdrag fra boka til Onassis.
 • s. 4 - Den siste hvalen ble tatt for 33 år siden, i 1968.
 • s. 7 - SOUTHERN ACTOR kommer i aug.
 • s. 8 - Tyskland drev også med hvalfangst, fram til 1939.
 • s. 12 - sakset fra FB, DENOFA 1951-

Nr. 25 - August 2001:

 • s. 1 - Bli med å ta "SOUTHERN ACTOR" over til Fredrikstad torsdag 30. august.
 • s. 3 - APPELL TIL ØHK
 • s. 4 - fakta om ACTOR. / Sørlendingen Chr. Salvesen.
 • s. 7 - Gaver til hvalbåten.
 • s. 8 - NORTREFF av Christian Mohn
 • s. 10 - Alfred Skontorp.
 • s. 11 - KONGELIG resolusjon om hvalfangst.
 • s. 12 - Russland driver hardt på feltet.
 • s. 13 -PENSJONSAVGIFTEN TIL SJØFOLKA.
 • s. 15 - Medlemmer av ØHK.

Nr. 25 - Ekstrautgave - ble delt ut på kaia

Nr. 26 - Oktober 2001:

 • s. 1 - inn i det niende året - ØHK.
 • s. 2 - en hyllest fra Kolbjørn Karlsen
 • s. 3 - KOS 53 / Kerguelen, var det noen der?
 • s. 4 - ”MUSEUMS-NYTT”
 • s. 5 - fettnød i verden??
 • s. 6 - klipp fra Fangstliv 1960
 • s. 7 - Gikk i minus
 • s. 8 - S Actor en inspirasjon for andre!
 • s. 10 - Fra S. fjord til Fr. stad med ACTOR
 • s. 12 - Har forsøkt flere ganger - boka!
 • s. 13 - HENRIKSEN - kanonen.
 • s. 14 - GRAVLAGTE PÅ ØYA

Nr. 27- Januar 2002:

 • s. 1 - 1902 - 2002
 • s. 3 - Skraphandler Thor, møtte THORSHAVET ved Færder fyr. Tekst Enok Stene, sønn til Thor Stene (STENE STÅL).
 • s. 4 - Vi Menn føljetong …
 • s. 8 - Menneskets grådighet Chr. Mohn
 • s. 12 - SOUTHERN QUEEN sank 28. 02. 1928
 • s. 13 - Navigasjonsregler

Nr. 28 - April 2002:

 • s. 1 - hvalfangstens fødselsår 1904
 • s. 2 - 54 grader sydlig bredde
 • s. 3 - Grytviken ble drevet sammenhengende
 • s. 4 - faren til Kåre
 • s. 6 - skulle fange kongepingvin, K Karlsen
 • s. 7 - Jubelår
 • s. 10 - fra dataverdenen
 • s. 11 - MEDLEMSREGISTRERING, fyll ut, viktig!

Nr. 29 - Juni 2002:

 • s. 1 - EMPIRE VICTORY / ABR. LARSEN
 • s. 3 - PRIVATE BREV fra A E Larsen. SPIND
 • s. 7 - tilblivelsen av boka
 • s. 9 - onsingen som bodde i Durban
 • s. 10 - 50 års jubileum på Leith, Kolbjørn K
 • s. 11 - … Vi Menn …
 • s. 14 - Emil Unger giftet seg med datteren til Abraham Larsen
 • God sommer!

Nr. 30 - September 2002:

 • s. 1 - HAR DU SIKRET DEG BOKA?
 • s. 2 - Fra langt nord til langt syd
 • s. 3 - NORHVAL
 • s. 5 - ØSTFOLD HVALFANGEREN
 • s. 6 - … Vi Menn …
 • s. 8 - Kai Jacobsen f. 26. 08. 1949
 • s. 9 - var med siste sesongen på felet.
 • s. 10 - … Vi Menn …
 • s. 13 - Hører du på radioen?
 • s. 14 - Fra museet … Bjørn Jørgensen

Nr. 31 - Desember 2002:

 • s. 1 - ØHK 10 ÅR I 2003
 • s. 2 - HVALFANGSTBYEN TØNSBERG
 • s. 4 - 1912 - 2002 DENOFA
 • s. 6 - Det smakte bæl-godt
 • s. 8 - Bjørn Røste f. 1948 på Hamar
 • s. 9 - Tor Nilsen f. 1950 på Tangen, Engelsviken
 • s. 10 - … Vi Menn …
 • s. 13 - KOSMOS IV på sildefiske.
 • s. 15 - bøker og filmer til jul?
 • GOD JUL!

Nr. 32 - Februar 2003:

 • s. 1 - ØHK … hvordan begynte det?
 • s. 2 - tilbakeblikk …
 • s. 4 - THORSHAMMER
 • s. 6 - … SAMHOLD OM BORD/ ØHK
 • s. 7 - PELAGOS
 • s. 8 - Siste sesong på Leith Harbour for Kolb. Karlsen
 • s. 9 - Det skal jubileres - 10 år -
 • s. 11- … Vi Menn …
 • s. 13 - NY HVALFANGER FILM !!!!

Nr. 33 - April 2003:

 • s. 1 - Respektabelt besøk til vårt 10-års jubileum
 • s. 5 - HAUGESUND og hvalfangst
 • s. 6 - SUDERØY i 30 år.
 • s. 7 - ref. årsmøte 2003 på Lille Fredrik
 • s. 10 - fra Årsfesten på Manstad Vel
 • s. 13 - P2-akadamiet radioforedrag del 1
 • s. 9 - Det skal jubileres - 10 år -
 • s. 11- … Vi Menn …
 • s. 13 - NY HVALFANGER FILM !!!!

Nr. 34 - August 2003 - Jubileumsutgave: 

 • s. 1 - Velkommen til Rådhuset i Fr. stad
 • s. 2 - Arne Boran hilsen til ØHK
 • s. 3 - GLOBUS - Ni millioner kroner
 • s. 5 - … og de vant!
 • s. 6 - … hvem vil bli med på overfarten?
 • s. 10 - Høy alder på hval
 • s. 12 - P2-akadamiet radioforedrag del 2
 • s. 14- THORSHØVDI - ny epoke, «drillskip»

Nr. 35 - Desember 2003:

 • s. 1 - … SOM FORVENTET
 • s. 2 - Leif Kristian Brandt sine meritter
 • s. 3 - "Tornquist" forliset (se nr. 21/ 2000)
 • s. 5 - JUBILEUMSUKA
 • s. 8 - 2003 medlemmer
 • s. 9 - … når startet hvalfangsten
 • s. 11- Veteran båter D/S Hvaler
 • s. 12 - P2-akadamiet radioforedrag siste del (3)

Nr. 36 - Februar 2004:

 • s. 1 - … 1956 Kolbj Karlsen KOS 50
 • s. 2 - det er 48 år siden -side 3.
 • s. 5 - Selfangst … dagboka til Kolbj K
 • s. 6 - TOHRDAHL og alle båtene
 • s. 8 - … filateli og frimerker
 • s. 11- Sør-Georgia SG, Øya eller Syd Georgia
 • s. 12 - Gunder Thoresen far til Erna og Roy
 • s. 14 - Bønder i Antarktis doktorgraden

Nr. 37 - Mai 2004:

 • s. 1 - Gutta kommer hjem fra isen (29. 07)
 • s. 2 - Ansiktsløftning i museet i Gamlebyen
 • s. 3 - Wikinger og Unitas ble funnet i Østersjøen
 • s. 5 - småplukk fra avisen Kolbj. Karlsen
 • s. 6 - Rossen som sprakk
 • s. 10- skrudd ned i isen, C A Larsen
 • s. 13 - Sperm eksploderte i Japan
 • s. 14 - NY BOK Erik Jacobsen

Nr. 38 - September 2004: 

 • s. 1 - Gutta kom hjem fra isen denne gangen også
 • s. 2 - THOR DAHL
 • s. 4 - Selskinnkåpe - andre gaver til museet
 • s. 5 - resultater 47/48
 • s. 8 - Skapte formue - forlot ruiner Aftenposten10. 01. 04

Nr. 39 - Oktober 2004:

 • s. 1 - Høstfesten
 • s. 4 - Guri Sjøvold … er du pappa?
 • s. 5 - varslet hval med duer
 • s. 7 - TEMATUR til Cape Town

Nr. 40 - Desember 2004:

 • s. 1 - GOD JUL ble det også ønsket for 100 år på SG også!
 • s. 2 - 155 gravsteder SG
 • s. 3 - Jul på SG 28. 01. 59 Kolb. K.
 • s. 5 - aktive hvalfangerklubber VESTF/ØSTF
 • s. 6 - … hjemkomsten Magna Rismyr (88)
 • s. 8 - 47/48 resultater
 • s. 11 - Julebord - maraton Arne Boran
 • s. 13- EN VISE OM VALFANGST

Nr. 41 - Februar 2005:

 • s. 1 - Det ble tur til Afrika - i alt 11 pers.
 • s. 2 - . . . tilbakeblikk nr. 33/ 2003 om SPERMEN
 • s. 5 - fest på Manstad Vel
 • s. 6 - Falklandskrigen 1965…
 • s. 8 - Medlemsliste pr. 12. 02. 05
 • s. 10 - Ernest Shackletons skip . . 1914
 • s. 11 - Frimerker og gode priser
 • s. 13 - Fregatter årsaken til dykkersyke hos hval

Nr. 42 - April 2005:

 • s. 1 - Gjensyn med Syd-Afrika
 • s. 6 - Uberørt Antarktis
 • s. 8 - Vaktliste i museet 2005
 • s. 12 - Kjell Inge R . . . krillfangst
 • s. 14 - DENOFA - protokoll -
 • s. 15 - NORTREFF ( 25/2001)

Nr. 43 - September 2005:

 • s. 1 - båter og fartøy: The Tall Ship Race
 • s. 2 - Jubileum Thor Dahl
 • s. 5 - NORTREFF /Ellefsen/Antonsen
 • s. 4 - BUCENTAUR 1807
 • s. 6 - SALVESEN 1827 - 1911
 • s. 8 - 9 sir G Elliot Tei kirke / Th Dahl gaver
 • s. 11 - E Shackleton 1916
 • s. 15 - Grytviken 100 år.

Nr. 44 - Desember 2005:

 • s. 1 - God Jul
 • s. 2 - Juksemakere . . . brev fra Kolb Karlsen 1956 LAS PALMAS
 • s. 5 - Martin Knutsen, Moss, messegutt …
 • s. 11 - Per Skaug messegutt 1960/61
 • s. 12 - THORFINN Halifax 1966
 • s. 15 - ØYA-kalenderen 2006 fortsetter
 • s. 16 - Aktiviteten i ØHK.

Nr. 45 - Februar 2006:

 • s. 2 - 1961 Brev fra Kolb. Karlsen: Syd Georgia
 • s. 7 - Skytter Arne Jensen (1958) Bj. Jørg.
 • s. 8 - Arne Jensen
 • s. 11 - Boka til Erik Jacobsen
 • s. 13 - Fangstmeldinger

Nr. 46 - April 2006:

 • s. 1 - 10. 5. tur til Strømstad
 • s. 2 - 15 år og førstereis - 1927
 • s. 4 - JASON- ekspedisjonene fra Polarheltene
 • s. 11 - Fra Dag Bakkas bok - nytt opplag?
 • s. 14 - Årsmøte ØHK 16. mars

Nr. 47 - Sommeren 2006:

 • s. 1 - ACTOR kommer til Fr. stad 31. 08
 • s. 2 - s. 3 - Lege, Urolog, Prostata, PSA, hva mer - prostata-kreft. PROSTATA
 • s. 5 - Hilsen til Finn Ellefsen (Kristian Karlsen)
 • s. 6 - Folkelige værvarsler
 • s. 7 - Damer på hvalfangst ( Kolb. Karlsen)
 • s. 8 - Tønsberg Blad 1949
 • s. 9 - EMPIRE VICTORY 1949
 • s. 10 -Tur til Sandefjord / museum besøk
 • s. 11 - SOUTHERN VENTURER 1949
 • s. 13 - SOUTHERN ACTOR
 • s. 14 - Tur til Cape Town januar 2007 ?
 • s. 15 - HJ BULL og WILFRED FEARNHEAD 1948 Framnæs Mek.

Nr. 48 - September 2006:

 • s. 3 - Forsker på afrikansk hvalfangst
 • s. 2 - 1939 . . . jeg hadde ikke noen far
 • s. 6 - … SOUTHERN VENTURER 1949 (nr. 47)
 • s. 7 - En uke I Cardiff 1949 T B.
 • s. 9- Kaffens lange reise.
 • s. 12 - Kokeriet HORATIO
 • s. 14 - Utenbordsflensing ADMIRALEN 1905
 • s. 15 - PROSTATA

Nr. 49 - Desember 2006:

 • s. 1 - Jul for 14. gang
 • s. 2 - Tur til Shetland i 2007 ?
 • s. 3- Lynvisitt av Actor i sommer
 • s. 5 - Dølar på kvalfangst . . .
 • s. 7 - . . . boka er god den!
 • s. 8 - 2. verdenskrig brøt ut 03. 09. 1943
 • s. 10 - Norske ekspedisjoner 1939/ 40
 • s. 12 - Røkke og Krill
 • s. 14 - Anders Jahres bolig selges.
 • s. 15 - Hvalfangsselskaper Dag Bakka jr.

Nr. 50 - Februar 2007:

 • s. 2 - Egg og tomater ved Kolb Karl
 • s. 5 - Fra slippen på Kaldnes til Flenseplan
 • s. 9 - Hvalfangst på Island T B 2006
 • s. 12 -Postkortet til 26. 465 kroner

Nr. 51 - April 2007:

 • s. 1 - På tur til Melsom & Melsom
 • s. 2 - Personen Anders Jahre - juristen som ble
 • s. 7 - 90 år Hvalfangstmuseet i Sandefjord
 • s. 10 - Tur til Shetland
 • s. 11 - … mere Krill fra Sydishavet
 • s. 13 - masse” krillbarn”
 • s. 14 - Japansk hvalbåt i brann 15. 02. 07
 • s. 15 - Øyas Venner er 10 år

Nr. 52 - September 2006:

 • s. 2 - PELAGOS hjem april 1956
 • s. 3 - Las Palmas - dukker
 • s. 5 - KOSMOS IV 2 251 hval
 • s. 6 - Bess Jahres kjoler
 • s. 7 - God tur til Shetland
 • s. 9- Godbiter fra Harald Storebaug/ Kolb
 • s. 12 - Arve Nævra på tur til SG
 • s. 13 - det blir film av sånt.
 • s. 14 - Panama-kanalen utvides.

Nr. 53 - Desember 2007:

 • s. 1 - Reisebrev fra Shetland Kolb. Karl
 • s. 5 - THORSHAVET 1967
 • s. 6 - “Hammern” eller “Høvdi” som drillskip
 • s. 8 - Sandefjord Blad ……. .
 • s. 9- Bestyrerboligen i Husvik 2007
 • s. 10 - nok en gang Slippen og Kaldnes, det var miss
 • s. 16 - GOD JUL!

Nr. 54 - Februar 2008:

 • s. 2 - HVALFANGSTLIV 1962: 7 selskaper var med
 • s. 5 - Dugnad på SG januar 2008
 • s. 6 - Anders Jahre HVAL- LIV -62
 • s. 8 - Godbiter fra Harald Storebaug
 • s. 11- DVD fra Erik Jacobsen
 • s. 13 - Prostata

Nr. 55 - Mars 2008:

 • s. 1 - Hvalfangerklubben i Sandefjord 20 år
 • s. 2 - Førstereis 17 ÅR 1960 på THORSHAVET
 • s. 3 - Australia overvåker om japansk hvalfangst
 • s. 4- Overfiske av krill - Røkke m. fl.
 • s. 8- Vaktlista i Museet
 • s. 10- Hvalfangerklubben i Sandefjord 20 år
 • s. 11- Anders Jahre født 28. mai 1891

Nr. 56 - August 2008:

 • s. 2 - Sigurd Nilsen, var også på SLAVA Russland
 • s. 5 - Flk. SOVJETSKAJA UKRAINA 1958
 • s. 6 - Referat fra Midtåsen, Anders Jahre.
 • s. 8 - ÅRSMØTE 2008 - 8. mai Gamlebyen
 • s. 9 - 4 ses. på hvalbåt/ 11 ses. på kokerier
 • s. 10- Bjarne Liverød og Åsmund Johansen
 • s. 11- Jan Erik Ringstad -faktaopplysninger
 • s. 13 - Flytende kokeri ADMIRALEN
 • s. 14 - Hvalcupen 1955 - FOTBALL

Nr. 57 - Desember 2008:

 • s. 1 - 40 år … eventyret er ute: ved ELe.
 • s. 2 - Hilsen fra Arne Boran
 • s. 3 - Dikt av Svend Svendsen/ ved Kolb. Karlsen
 • s. 4 - Siste gang - redigert av Bjørn Jørgensen
 • s. 5 - ÆRESBØLGEN: siste tur 67/68
 • s. 7 - Idrettsliv på SG 1958
 • s. 9 - Jul på SG 1957/ 58 Sandefjord Blad 23. 12. 2006
 • s. 11 - Historien om KAPDUEN ved Sigurd Øie -Sandefjord Blad 2006
 • s. 12- Jul i Sydishavet. ved Willy Liverød GOD JUL!

Nr. 58 - Februar 2009:

 • s. 1 - Aktivitetskalender
 • s. 2 - Pelagos treff i Engelsviken
 • s. 3 - Horten verven ble nedlagt
 • s. 4 - Hvalskytter Arne Jensen, ØSTFOLD
 • s. 5 - 1901 1961 PELAGOS 60 ÅR
 • s. 7 - Hva med framtiden for hvalfangsten.
 • s. 8 - Tønsberg Blad 10. jan. 1950
 • s. 9 - Diverse fra HVALFANGSTLIV 1961
 • s. 10- Hvaloljen møter konkurranse
 • s. 11- Limvann - separator LAVAL
 • s. 11. Hvalskytter Alfred Skontorp

Nr. 59 - Mai 2009:

 • s. 1 - Merittliste i ØHK
 • s. 2 - Norske eventyrer til Hawaii 1881
 • s. 5 - SOUTHERN ACTOR 1950 - 1995
 • s. 6. - Tilbakeblikk 1996- besøk av S ACTOR.
 • s. 10- Årsmøte i ØHK april 2009
 • s. 11- Elektrisk avlivning 1935/ 36 (misslykket?).
 • s. 14 - Det første diesel drevne koker, Rossen

Nr. 60 - August / September 2009: 

 • s. 1 - ACTOR ventes til Fredrikstad
 • s. 2 - Vår-tur referat Kolbj. Karlsen.
 • s. 3 - Hans O Johansen forteller 1945/ 17 år
 • s. 5 - Hvalskyttere og skatt 1949
 • s. 7 - ANDERS JAHRE 1891 - 1982
 • s. 8 - mer Jahre stoff / side 10
 • s. 12- Kokeri og hvalbåt bestilling av Jahre
 • s. 13 - Dikt av A Bjerke / Arne Boran.

Nr. 61 - Desember 2009:

 • s. 1 - Sykdom: ACTOR kom ikke i høst
 • s. 2 - ANGLO NORSE
 • s. 3- Reisebrev fra LOFOTEN aug. 2009
 • s. 5 - HAVUR Vågehvalfangst Dagens Næringsliv
 • s. 7- SOUTHERN SKY forlis 1929
 • s. 8 - Arne Jensen intervju i FB sept 2009
 • s. 12- Alf R Jacobsen ANDERS JAHRE
 • s. 14 - Per Skaug SOUTHERN HARVESTER 1960

Ekstranummer som ble delt ut til publikum på kaia 31. 08. - 02. 09. 2006

Nr. 62 - Februar 2010:

 • s. 2 - Juristen Anders Jahre
 • s. 7 - S/ S ANGLO NORSE 1936
 • s. 12 - DATA besøk hos ØHK
 • s. 13 - REY ALFONSO - ANGLO NORSE
 • s. 14 - Dag Bakka jr. boka

Nr. 63 - Mai 2010:

 • s. 2 - Hvalkokeriet PYTHIA Thor Dahl A/S
 • s. 5 - Bergen Radio 1. 12. 1959 Onsinger
 • s. 6 - Hvalfangere på Pitcairn ANGLO NORSE
 • s. 12- Åsrmøte 16. 03. 2010 ØHK

Nr. 64 - August 2010:

 • s. 1 - SOUTHERN ACTOR kommer
 • s. 3 - Norsk hvalfangst 1843 til 1848 - dagbok
 • s. 7- Hvalfangsten tok slutt. 16-åring førstereis
 • s. 10 - Hvor kom de fra: PITCAIRN beboerne
 • s. 12 - 22-åring, førstereis på Øya, 1949
 • s. 14 - Mytteriet på Bounty. - PITCAIRN.

Nr. 65 - Desember 2010:

 • s. 2 - 14. juni 1997 utstilling på HVALER-
 • s. 8 - Forliste kokerier 1940/ 45
 • s. 10 - Forliste hvalbåter 1911/ 1960
 • s. 12 - Kokerier etter krigen
 • s. 13 - Canadas østkyst. Utrag fra boka . . .
 • s. 7 - GOD JUL og GODT NYTT ÅR
 • s. 7- ØHK benytter fra nå: MØKLEGAARD PRINT SHOP

Nr. 66 - Februar 2011:

 • s. 2 - Skal bore etter whisky i Antaktis
 • s. 2- 7 - Thor Dahl 1887 - 1962 >75 år
 • s. 8- Hvalfangst ekspedisjoner 1937 -1962
 • s. 10 AMBRA reddet selskapet
 • s. 12 - Fellesdriften - 42 nye hvalbåter.
 • s. 14. - Captain H K Salvesen - Leith S G.

Nr. 67 - Mai 2011:

 • s. 1 - PELAGOS-tur 24. mai
 • s. 2 - Skipsavisen - Anders Jahre 20. 12. 1954
 • s. 5 - 65 år etter krigen, - uteseiler Leif
 • s. 11 - Fellesdriften 1945 - 48 (s. 12 nr. 66)
 • s. 13 - ÅRSMØTE 10. 03. 2011
 • s. 14. - Østfold første hvalfanger - 1875.

Nr. 68 - September 2011:

 • s. 1 - Hva med uformelle treff i ØHK?
 • s. 4 - Besøkende i Museet - Gamlebyen
 • s. 5 - De seilte for Fredrikstad - boka til Knut E
 • s. 7 - Oslo - Kiel 50 år ( Kosmos - Jahre)
 • s. 10 - Blåhval 120 tonn MB Landstad Moss
 • s. 12 - Dverg sperm - Kåre Martinsen
 • s. 13 - Antarktis Arne Nævra med bok 2007

Nr. 69 - Desember 2011:

 • s. 1 - GOD JUL - Styret i 2011 ( 212 medlemmer)
 • s. 2 - Jul på THORSHAVET 1961 Erik Leister
 • s. 5 - Framnæs mek. Verksted
 • s. 6 - 1953/ 54 resultater. Jan H Eriksen, S. borg
 • s. 12 - Tancred Ibsen/ A. Jahre - spillefilm

Nr. 70 - Februar 2012:

 • s. 1 - Årsmøte innkalling/ ingen vårfest.
 • s. 2 - Tønsberg blad 1946 Fangstbegrensninger
 • s. 3 - Maskingutt ELe. 1961 THORSHAVET
 • s. 6 - 1953/ 54 resultater
 • s. 8. - Bybrann i Sandefjord mars 1900
 • s. 12 - Trygve Torp f. 1915 / 1943 traff broderen . . .
 • s. 14 - 17-åring på hvalfangst 1935 Lars H . Kvelde

Nr. 71 - Mai 2012:

 • s. 1 - Vår tur til Sandefjord/ Strømstad 22. mai
 • s. 2 - Trippebåtene på Glomma / LANDSING 1933
 • s. 3 - «HØVDI» og «HAVET» 54/ 55 resultater
 • s. 7 - Krigsinnsats, boka til Birger Danevig 1939/ 45
 • s. 8. - Vaktlista for 2012 - museet.
 • s. 12 - Tom Berghs far Hans Jacob dro ut 1936
 • s. 13 - Jeløy forfatter i i isen
 • s. 14/ 15 Nytt styre i ØHK ÅRSMØTE 28. mars 2012

Nr. 72 - September 2012:

 • s. 2 -Okkupering av PELAGOS av onkel Harry > Arne I. Bossum
 • s. 5 - Sjøforklaringene til STAR- båtene av Bjørn Jørgensen
 • s. 8 - To mann fra SOUTHERN ACTOR døde i april 2012
 • s. 9 - 20-års bursdag for ØHK.
 • s. 10 - Kallenavn: «bly-ræva, silkemusa», . . . . . .
 • s. 11- Den dystre 27 - 28 sesongen, SCAPA kantrer. (SILVIA og SONJA)
 • s. 12 - fra Vi menn nr. 6, 2012 - via Jan Eriksen - næringen vil ikke ha snoking
 • s. 13 - Dansk fotograf «satt» med masse som Erik Jacobsen kunne benytte.
 • s. 13 - SOUTHERN SKY blir tatt av orkan. Forlis1924/ 28/ 29.
 • s. 15 - Små-plukk fra aviser.

Nr. 73 - Desember 2012:

 • s. 3 - Høsten 1958: 6817 mann dro til feltet. Tariffrevisjon. Hvalskytter Lars A
 • s. 4 - 67 år bosatt i Gøteborg - Dag Bakka jr. fortsetter på side 5. Hvalfanger bibelen
 • s. 6 - Samer skal slakte på SG - se også KASKELOTTEN nr. 79 -
 • s. 8 - FREDRIKSSTAD mek. VERKSTED - tegninger og damp - maskin.
 • s. 10 -diverse andre båtbyggere/ verft.
 • s. 12- BETANIA møtested for hvalfangere og andre pensjonister
 • s. 14 - Indianere var gode til å harpunere hval: Jan Erik Ringstad
 • s. 15 - mail-adresser etterlyses

Nr. 74 - Februar 2013:

 • s. 1- Meld deg på 20-årsjubileumsfesten, (fredag 15. mars)
 • s. 2- Hva har hendt siden starten - 17. januar 1993.
 • s. 3 - Med ROSSEN på krigsseilas, Arne mønstret på 1938 - hjemkomst 1945
 • s. 5 - Hvalkokeriet PYTHIA
 • s. 8 , 9. og 10- «Et frø» - ble til 20 år - ØHK - Kåre & Erna, Erik & Sissel 1992
 • s. 11 - Reinsdyr på SG - nok en gang. (73/12 og nr. 79/14).
 • s. 12 - Fra valget 2012 -
 • s. 13 og 14 - SOUTHERN ACTOR og dens ferd - ikke mere til Fredrikstad.
 • s. 15 - GRATULERER MED ÅRENE 20-års oppsummering, grovt.

Nr. 75 - April 2013:

 • s. 1 - VÅRTUR Sandefjord - Strömstad 28. mai. Omvisning på JOTUN
 • s. 2 - Kåre Martinsen døde 20. februar 2013 - 81 år.
 • s. 3 - Det er snart 30 år siden - faksimile femte linje ovenfra
 • s. 4 og 5 fra Kolbjørn Karlsens dagbok/ fotoalbum.
 • s. 6 - 20-års jubileet - festen på Manstad Vel.
 • s. 7 - Slik startet JOTUN.
 • s. 8 og 9 Vaktlista i Museet 2013
 • s. 11 - Årsmøte 3. april - uten Kåre -
 • s. 12 - MOSSINGÆER til sjøs . . . . . . .
 • s. 13 - Boka til Tom Schandy fra Vestfossen - SG!

Nr. 76 - September 2013:

 • s. 1 - Litt om damene på BETANIA
 • s. 2 - Hvor kommer medlemmene fra?
 • s. 3 - Hva betydde hvalfangsten? - økonomisk.
 • s. 6 - Aktive hvalfangerklubber.
 • s. 7 - Historien om Pelagos
 • s. 9 - Anders Jahre - Tønsberg Blad 24. 09. 2004
 • s. 10 - Hotell Atlantic
 • s. 11 - Bjarne Liverød 85 år. Tønsberg Blad / Sandefj. Blad24. 09. 2004
 • s. 12 - Kolbj. Karlsen; fortsettelser fra dagbok/fotoalbum ( 75/13).
 • s. 13 - SARAGOSSA brenner 1932
 • s. 14 - Harald Storebaug døde i våres, 76. år. Bidragsyter til KASKELOTTEN

Nr. 77 - Desember 2013:

 • s. 1- GOD JUL til alle! / - Alle tiders høstfest 25. 10.
 • s. 2 - Dette er styret 2013 -
 • s. 3 og 4 - HVAL, VEIDE . . . Ringstad
 • s. 4 - Etter 67/ 68. Bjørg Eilertsen, Kirkøy -Hvaler
 • s. 8 - Besøk fra Shetland, takkebrev.
 • s. 9 - Færder Fyr.
 • s. 10 - Jon Michelet SKOGSMATROSEN

Nr. 78 - Februar 2014:

 • s. 1- Jon Michelet kommer til BETANIA
 • s. 2 - Bokanmeldelse: Geir Røsset - DE FLYTENDE KOKERIER, i S. fjord
 • s. 3 - Bokanmeldelse: Audun Tjomsland - og Erik Jacobsen - A. Jahre.
 • s. 8 - Vårfesten ble annonsert, men avlyst ,ca. 30 påmeldte.
 • s. 9 og 10 - Rustne minner på SG.
 • s. 11- ERNESTO TORNQUIST forlis - noen mener opplysningene er feil?

Nr. 79 - April 2014:

 • s. 1- Tirsdag 20. MAI; vårtur til Sandefjord og Midtåsen
 • s. 3- Jahre/ Tjomsland
 • s. 4- Årsmøte 2014 - styret
 • s. 5 - Erik Jacobsen DVD (heter det)/ Island og hvalbåter - SOUTHERN.
 • s. 6/7 vaktlista 2014
 • s. 8 - ERNESTO TORNQUIST forlis - Finn Uteng med tilleggs opplysninger.
 • s. 8 - Samer skal slakte rein på SG
 • s. 9/10/11 Sesongen 1961/ 62 THORIS - ute i hardt vær! John Reinertsen Gressvik

Nr. 80 - September 2014:

 • s. 1- Høstfest 24. 10. / KERGUELEN ligger 4. 8800 km ….
 • s. 2- Hvalskyttere rømmer (FB 3. mai 1949)/ - Hustelefon på hvalbåter
 • s. 3- WILLEM BARENTZ 33 000 tonn - nybygg. / KOS 53 bygges på FMV
 • s. 4- Jon kom endelig 9. april med Skogsmatrosen.
 • s. 7/ 8 - …. tilbakeblikk KASKELOTTEN nr. 28/ Harald Storebaug.
 • s. 11- mer Kerguelen.

Nr. 81 - Desember 2014

 • s. 1- 1814 og God Jul!
 • s. 2- Singapore - Løvebyen
 • s. 3- SELADON forliste 1896
 • s. 4- Damene på hvalfangst 1931
 • s. 5- Blåhvalen er tilbake 10. 09. 14 - Aftenposten
 • s. 7- Capt. Crawfurds dagbok (KASKELOTTEN NR. 64)
 • s. 9/10 - Røsset - Tjomsland
 • s. 11- Polarmuseet Hvalpikken; det er tre av dem.

Nr. 82 - Februar 2015

 • s. 1- Bjarne Liverød fikk hederspris av Rotary
 • s. 2- Thor Dahl/ KOSMOS 1928 1940 fangstresultater
 • s. 3- Hvalens gravlund - Egypt/ Sahara.
 • s. 4 - Panamakanalen utvides
 • s. 5 - ERNESTH SHACKLETON 15. 02. 1874
 • s. 6 - SG: John Eriksen ni sesonger. Tam rein
 • s. 7 - Herman Wildenway forliste 28. 06. 1904. Katastrofe
 • s. 8 - Foredrag av Elliot på Leith 1959 (føljetong).

Nr. 83 - April 2015

 • s. 1- VÅRTUR 19. mai HÅKONSVERN
 • s. 2 - Referat fra årsmøtet 18. mars -15.
 • s. 3 - Mannen som kjøpte Bjørnøya
 • s. 4 - LILLE Carl - BUCENTAUR av Finn Uteng
 • s. 6/7 - Vaktlista 2015
 • s. 11- HYREKONTRAKT Hugo Karlsen 28/29

Nr. 84 - September 2015

 • s. 1- Ny logo, Bjørn Røste fra Helgøya i Mjøsa
 • s. 2 -Vårturen til Horten - Karl Johansvern / POL 3.
 • s. 2 - Hvem er Edith på Leseværelset
 • s. 4 - Dagboknotater fra Erik L. THORSHAVET
 • s. 6 - Blekksprut Spermens føde.
 • s. 7 - FINN UTENG: fra sydvest Australia 1912
 • s. 10 - HEDRUM bygdetun hvalfangertreff 2. aug.
 • s. 12 - Oppbygging av div. frimerker - ingen samleverdi lenger.

Nr. 85 - Desember 2015

 • s. 2 -FØRSTEREIS - KARL BØE.
 • s. 4- Elliot, siste avsnitt av foredraget
 • s. 3 -I fangstmenns fotspor SVALBARD/ K Håland 1982
 • s. 6 -Jon Michelet - BLODIGE STRENDER (4. BOK)
 • s. 8 - Arne Jensen - fra boka til Ødegaard
 • s. 10 - små klipp fra boka til Torbjørn Ødegaard

Nr. 86 - Februar 2016

 • s. 1 -Årsmøte nr. 23 - styret 2016
 • s. 2 - Krigsseilere / Nortraship
 • s. 5 - Legen som dro på hvalfangst
 • s. 7 - Fra Erik Jacobsens bok
 • s. 10 - Fellesdriften/ kokerier etter 1945
 • s. 11 - Arne Jensen - storskytter i isen

Nr. 87 - Mars 2016

 • s. 1 - Vårtur til Sandefjord . . .
 • s. 2 - Martin Karlsen i Canada og Thor Dahl - selfanger i Halifax
 • s. 6 - KVALITET I FØRSTE REKKE: Myhrenes Verkstad leverte 17 tørker . . .
 • s. 7 - Av S. Risting: fra Kværner omfatter en evaporator.
 • s. 8 - THORSHAMMER: krigshistorie
 • s. 9 - 10 - 11 Erik Jacobsen

Nr. 88 - Mai 2016

 • s. 1 - Slaver - 1500-tallet Ole Jelstad
 • s. 2 - Hvalbåten THORVALD ombygd og solgt flere ganger.
 • s. 2 - Døler på hvalfangst
 • s. 9 - Erik Jacobsen - ?
 • s. 10 - Arne Jensen
 • s. 11 - Vind- damp og diesel

Nr. 89 - September 2016

 • s. 1 - Oktoberfest på Manstad 28. 10.
 • s. 2 - Sotengler (fyrbøtere) - hvalbåten THOR 1930/ 31
 • s. 2 - «Søster» Esther på hvalkokeriet BALAENA
 • s. 3 - Skogsmatrosen - Jon Michelet
 • s. 7 - Det første dieseldrevne hvalkokeriet
 • s. 8 -Hedrum bygdetun ved Larvik: Bjørn, Tom og Erik.
 • s. 9 - Etterkrigsfangst
 • s. 10 - Hvalposten - Sandefjord 28. årgang 2016. # Vårturen til S. fjord: 51 personer.
 • s. 11 - DENOFA: nå er det vegetabilsk- olje.

Nr. 90 - Desember 2016

 • s. 1 - GOD JUL! - 24. JAN. ÅRSMØTE - 21. 12 JULETREFEST
 • s. 2 - Granittbyen Aberdeen - hentet fra HJEM
 • s. 4 - Ernst Abrahamsen Kråkerøy
 • s. 5 - Belgica-ekspedisjonen (Koren) 1897 - 1899
 • s. 8 - Småhvalfangst på norskekysten - Arvid Enghaugen
 • s. 11 - Hva blir det nye styret i ØHK 2017?

Nr. 91 - Februar 2017

 • s. 1 - På ÅRSMØTET var det kun 11 personer
 • s. 2 - Kjøttekstrakt og frosset kjøtt - . . . eventyret tar slutt
 • s. 3 - Belgica-ekspedisjonen med Koren fra Fredrikstad
 • s. 4 -THORSHØVDI - endte som drillskip 1970
 • s. 6 - Seilskuter; tvilling skipene Mexico & Laguna.
 • s. 8 - Harry Jørgensen - skytebasen og hvalfanger.
 • s. 9 - Norsk sjøfart - kort historikk
 • s. 10 - Referat fra årsmøtet 24. 01. 2017

Nr. 92 - April 2017

 • s. 1 - Det blir ikke enklere for Thorleif som reiseleder.
 • s. 2 - Seilasen til THORSHAMMER . . .
 • s. 5 -THORSHAVET som båt ble 27 år.
 • s. 6 -KOSMOS V - og KOSMOS IV, samt noen hvalbåter, TOHR: ved Dag Bakka.
 • s. 8 - Norges-historiens siste ekspedisjon 1967/ 68
 • s. 9 - Kurt B Hansen Color Line - første sesong på feltet som 17åring.
 • s. 11 - Sørlendingen Chr. Salvesen - 10. 12. 1909.

Nr. 93 - September 2017

 • s. 1 - Hvalkokeriene til Anders Jahre - 12 i alt.
 • s. 2 -Boligbygging: Frithiof Bettum; Breidablikk.
 • s. 3 - Hvalbåter ble også bygd på FMV! Bj. Jørg. - fra sine arkiver
 • s. 6 - Reparasjonsbasen på SG - Strømnes
 • s. 9 12 - Reinsdyr til SG - 1911. Nå i 2012 skal de slaktes ned.
 • s. 10 - HVALFANGERMUSEET i Gamlebyen ble bemannet med 42 medlemmer / vakter.
 • s. 11 - VIPPSe-tiden har kommet (2017). 0g side 11: Bjørn Jørgensen skal foredrag på BETANIA tirsdag 26. sept. kl. 1900

Nr. 94 - Desember 2017

 • s. 1- God Jul - Årsmøte 10. jan. 2018 kl. 1400.
 • s. 2 -Jula på hvalkokeriet / telegram Ernst - jula 1948
 • s. 6 -1911 ekspedisjonen. Tom Schandy . . . .
 • s. 8 -Fra avisene i Fredrikstad 1950.
 • s. 9 -Leseværelse hadde sitt første treff: 2012.
 • s. 9 -Bj. Jørg. entrer podiet 26. sept. kl. 1900 - i BETANIA. fortsetter side 10
 • s. 10 -Kaldnes - Tønsberg 100 år som skipsbyggeri!

Nr. 95 - Januar 2018

 • s. 1- ØHK = 25 år i år! Det er en realitet at museet skal legges ned. ØHK skal bestå!
 • s. 2 - Hvalfangerklubben i Sandefjord er 31år i år!
 • s. 3 - Her kommer del 2 - fra 1911 ekspedisjonen, Tom Schandy.
 • s. 4 - Sjømannskirken og Velferden?
 • s. 5 - Fra Arvid Enghaugen sine avisutklipp, det var mye leit (faenskap) som skjedde der.
 • s. 7 -KAMPER UTEN TALL- utgivelse nov. 2017. -> side 9.
 • s. 10 - Fra årsmøtet 10. januar 2018. -> siste vakter i museet.

Nr. 96 - Mai 2018

 • s. 1 - Vår-tur til Sjøfartsmuseet og Ekeberg Restauranten 29. mai - det kan sies: for få deltagere. Ingen tur.
 • s. 1 - VG-HELG 28. 09. 2013. Hvalens siste jegere.
 • s. 2 - Bjørn Røste - fra Helgøya i Mjøsa. Han tegnet den nye logoen til KASKELOTTEN.
 • s. 6 - Legg merke til vaktlista i museet. Husk og hent det som er rettmessig ditt!
 • s. 9 - Det har skjedd noe i bankvesenet - ang. utskrifter som kasserer Thorleif bare får i ny og ne. Håpløse tider for en kasserer.
 • s. 10 - En epoke er over i ØHK.
 • s. 11 - KAMPER UTEN TALL

Nr. 97 - Juli / August 2018

 • s. 1 - Repetisjon - mimrestund, - det lov til å gjenta seg i vår alder! Karl Bøe - førstereis 1948/ 49. (fra KASKELOTTEN 1994 NR. 1).
 • s. 4 - WWF med på laget til Kjell Inge Røkke (?!).
 • s. 5 - Plast - en fin oppfinnelse . . .
 • s. 6 - Hentet fra ILUSTRERTE VITENSKAP 1998 Havisen smelter
 • s. 6 -Trekken hver måned - Tønsberg Blad . - >
 • s. 8 - REALITETER i ØHK; alt skal ryddes og katalogiseres! ARBEIDSPLAN!
 • s. 9 - Finn Uteng: mai 1998. - SAHARA har utvidet seg. - Hestemøkk og såpe.
 • s. 10 - Et møte med Jon Michelet på BETANIA. - Han døde 73 år gammel, 14. april 2018

Nr. 98 - September 2018

 • s. 1 - Det var ingen stemning for en: 25-års markeringen av ØHK.
 • s. 3 - Fredriksstad Blad 07. 07. 2018 - POL XIV - se også side 4
 • s. 5. - Jahre skriver til sin venn i Newcastle januar 1928 - og så trenger jeg 7 -8 hvalbåter. .
 • s. 6. -SG - hvalfangerkirken. Pastor Larsen ble ansatt. Hva kostet en kirke på SG?
 • s. 8 - Kista til C. A. Larsen ble tatt med hjem til S. fjord. > DENOFA fyller 100 år; 10. mai 2012
 • s. 9. - 1947 - Enok Sandbakken - dagboka som ble til bok om hvalfangst.
 • s. 10. -Nå er lokalen - som var Hvalfangermuseet I Gamlebyen ryddet.
 • s. 11 AVIKLINGS-NEKROLOG

Nr. 99 - Desember 2018

 • s. 1 - Onsdag 12. 12. kl. 1200 Juletrefest på BETANIA
 • s. 2 - Fra en avis,1946: Skillemynt. - Åledalslinja i Fredrikstad, Gressvik.
 • s. 3 - Hvorfor la dere ned museet? - Preparert hval er noe å vise fram; 1880, USA
 • s. 4 - Bare kom og lån dere har lyst på, slik lød det fra Vestfold - Sandefjord.
 • s. 5 - Enok Sandbakken
 • s. 6 - Livet om bord i koka fra: Den Brune Hvalfangerbibelen - Dag Bakka jr.
 • s. 10 - NEKROLOG. I KASKELOTTEN nr. 97 ble det satt en kjøreplan for avviklingen
 • s. 11 - Hvor kommer medl. i ØHK fra.

Nr. 100 - Januar 2019

 • s. 1 - Nå skal årsmøte holdes Arne Bossum - Ørebekk/ Gressvik.
 • s. 1 - 24. 12 1946 - Enok Sandbakken ( 98 og 99 og 100 - og 101 og 102. )
 • s. 4 - Fra boka til Arild Pettersen: Syd-Georgia
 • s. 6 - Hardt arbeide, enkle forhold: Fra Boka til Ødegaard: ved Asbjørn Arvesen form. i ØHK
 • s. 8 - Brev fra Arnt Krogtorp 1960/ 61.
 • s. 9 - HVAL, VEIDE og FANGST
 • s. 10 - Hver vår i 50 år - DENOFA - hvalkokerier. Les om Ole Olsen Tangen, hvalbåtmatros.

Nr. 101 - April 2019

 • s. 1 - Vår-turen til Sandefjord - Strømstad 21. mai.
 • s. 2 - Fra styremøte 26. febr. 2019. -
 • s. 3 - Enok Sandbakken om bord i SOUTHERN WILOX 28. desember.
 • s. 4 - KARIVOLD FILM har nå blitt ferdig med sitt prosjekt - vises på Kino 8. mai kl. 1700.
 • s. 5 - Fra høsten - til våren i antarktisk. Øyvind Olsen fra Saltnes. 16. mars 1959.
 • s. 6 - 1958/ 59 hvor stor var hyra - fortjenesten?
 • s. 7 - THORØRN jaktet på spermhval: Fra boka til Thorbjørn Ødegaard.
 • s. 10 - SIR JAMES CLARK ROSS harde tider, 1946. -> HJ BULL mistet propellen, 1948.
 • s. 11 - Messegutt 60/ 61- Per Skaug fra Drammen. -> Rekefest hos Kai 15. august.

Nr. 102 - Juni 2019

 • s. 1 - Enok forteller fra WILCOX.
 • s. 2 - Bente dro til sjøs - Familien jan. 2019.
 • s. 4 - Rapport om ACTOR. 2018?
 • s. 5 - Den tyske antarktiske Ekspedisjonen - 1911.
 • s. 6 - James Weddell kjent fra Weddellhavet.
 • s. 7 - James Clark Ross, også en engelsk eventyrer . . .
 • s. 9 - MAHRNDA ble ombygget på FMV - S. fjord.
 • s. 10 - Jahre selger to hvalbåter til Tyskland - Vestfold Arbeiderblad 24. 09. 1937.

Nr. 103 - September 2019

 • s. 1 - Grand Canarias eneste skandinaviske avis/ Havfanger K Kristiansen omkom.
 • s. 2 - SÜDERMEER - Tysk begravelse. Tyskland ønsket å bygge opp en næring.
 • s. 4 - Dag & Natt > Bente Storsveen Åkervall, redaktør.
 • s. 5 - Hvalbåtliv - ENERN
 • s. 7 - SPES & FIDE > Svend Foyn - Feiling og prøving, 1870
 • s. 8 - Erik Eriksen - en som ble bedratt. # Rekefesten hos Kai Kjøniksen
 • s. 9 - Tyske bedrifter som var delaktig i hvalfangst
 • s. 10 - Annektering i syd ishavet .

Nr. 104 - Desember 2019

 • s. 1 - GOD JUL
 • s. 2 - BETANIA -Leseværelse og damene.
 • s. 3 - BUD & HILSEN
 • s. 4 - VI MENN - 1954 - god pris i barder - Marcus født 1878.
 • s. 5 - Språkproblemer på seilskuta
 • s. 6 - Fangst i polarisen - se også side 6>Peter den 1. øy. > side 8.
 • s. 9 - Arnt M Krogtorp - Arnt Radio.
 • s. 10 - 1968 KOS 55 - Messen;Tor Nilsen Tangen,

Nr. 105 - Mars 2020

 • s. 1 ÅRSMØTE NR. 27
 • s. 2 -Formann ønsket velkommen, 7 pers. til stede
 • s. 3 Fra Alaskas kolonisasjons-historie
 • s. 4 Var det Teddy A. eller R. Bjørnevaagen.
 • s. 5 Vestfold og Telemark Rederiforening; 100 år - dette blir en føljetong
 • s. 10 SISTE GANG: KOSMOS IV - avreise: 31. okt. 1967 - hjemkomst: 6. mai 1968
 • s. 11 ang. ekspedisjoner 1967/ 1968

Nr. 106 - Mai 2020

 • s. 1 - Hvalsjuken / KORONA-epidemien. GOD SOMMER
 • s. 1 - Vestfold og Telemark Rederiforening; 100 år - dette blir en føljetong
 • s. 5 - Mimreside -okt. 1992 Ex-hvalfanger fra lista til Sandefjord
 • s. 6 - Ad tjenestevei - LES DETTE OM IGJEN!
 • s. 7 - 1945 oktober «ROSSEN» går til isen.
 • s. 8 - KOSMOS III 1961 selges til Japan.
 • s. 9 - Tekst Turi Widerøe ang. Antarktisk, vi var der først!
 • s. 11 - KORONA - laaang pause med alt!

Nr. 107 - August 2020

 • s. 1 - Bemanning på hvalbåt - og kokeri. NEBB - FMV tegninger
 • s. 2 - Bemanning av THORSHAMMER 61/ 62
 • s. 3 - HVALFANGSTLIV 70% sjøfolk og 30% arbeidere på kokeriene.
 • s. 4 - PERU - ANGLO-NORSE. THORSHØVDI var også i Perufangsten 1951
 • s. 5 - Nei - mere fangst på Peru. Historien om Adolf Andresen s. 6 ,7, 8 og 9.
 • s. 9 - Lite skrevet om russisk hvalfangst - Bjørn Pedersen.
 • s. 11 - Suezkanalen åpnet 17. 11. 1869. Panamakanalen åpnet 1914.

Nr. 108 - Desember 2020

 • s. 1 - Stadig flere turister i Antarktis.
 • s. 2 - Carsten Borchgrevink - Halvdan Koht 1939. 14 millioner m2 km.
 • s. 3 - TANNFISK. Hvalsjuken kontra KORONO.
 • s. 4 THORSØY maskin gutten 61/ 62.
 • s. 5 - Knut Hansen og hans historie - Angola, Greide å komme til bake.
 • s. 6 - BALAENA oktober 1946 fra Tønsberg og side 7 og 8.
 • s. 9 - Opinion for fredning av hval 1972
 • s. 10 - Juni 1979 - brøt pirathvalfangsten seg fram. - side 11.

Nr. 109 - Januar 2021

 • s. 1 - KORONA -epidemien har rammet verden og oss!
 • s. 2 - Vår trofaste kasserer, Thorleif Karlsen, har funnet ut at nok er nok.
 • s. 3 - mere om piratfangsten. Arvid Enghaugen fikk føle sabotasje.
 • s. 4 -NEI TIL HVALFANGST. - side 5 og 6.
 • s. 8 -Utdrag fra hvalfangsten 1843 - 1846 - Crawfurds dagbok. se 110.
 • s. 10 - Bjørn Røste -Heløya i Mjøsa. Var med; to the bitter end!

Nr. 110 - Påska 2021

 • s. 1 - Rare tider- Corona, pandemien, Korona, Covid 19. Verden står på vendt!
 • s. 2 - … fortsettelse fra 109. - «men of war».
 • s. 4 - DANMARK var med - se også nr. 111
 • s. 6 - Færøyene og hvalfangst
 • s. 7 - Vedlikehold må til - SOUTHERN ACTOR
 • s. 8 - Kan vi finne en bekk - i stedet for hval! -…. THORARINN
 • s. 9 - Onkel Arthurs historie - Harald Fevang, journalist i Sandefj. Blad.

Nr. 111 - Juni 2021

 • s. 1 - . . . fortsettelse fra nr. 110- kom til Köbenhavn mai 1841
 • s. 2 - Det var mange land som ville delta i hvalfangsten.
 • s. 3 - Var det hvalolja eller jord-olja som kom først?
 • s. 5 - Rudolf Diesel 1858 - 1913.
 • s. 6 - MELSOM & MELSEOM - skrevet av Tore Dyrehaug.
 • s. 9 - Hva blir det med ØHK?
 • s. 10 - Thor Paulsen kommer med innspill og rettelser, takk for det!

Nr. 112 - August 2021

 • s. 1 - Chr. Salvesen - Leith i Skottland - SG.
 • s. 2 - S. HARVESTER eller THORSHØVDI - hvem skulle bli «drill-skip»
 • s. 2 - Tønsbergs Hvalfangeri og Hvalfangerselskapet Pelagos A/S.
 • s. 3 - PELAGOS og 2. verdenskrig
 • s. 4 - DS/ FLK SUDERØY - NORTRASHIPS flåte
 • s. 5 - LANDSTASJONENE - Husvik, Price Olav Harbour, STRØMNES, Godthul.
 • s. 8 - Bouvetøya annektert 1. des. 1927
 • s. 9 - Plimsoll - merke, lastemerke. Det Norske Veritas.
 • s. 10 - Strømnes Trævarefabrikk: Kirken på SG og husene på Kapp Adare i Antarktis

Nr. 113 - Oktober 2021

 • s. 1 - 23. nov. skal det avholdes årsmøte. Det skal tas stilling til nedleggelse av ØHK.
 • s. 2 - div. tabeller - oversikter
 • s. 3 - Sesongen 61/62 forsynings skip.
 • s. 4 - Fra hvalfanger til krigsseiler - Agderposten 6. 10. 2018 - fram til side 7.
 • s. 8 - Antall medlemmer i ØHK - utdrag.
 • s. 9 - Vi må få takke for oss, etter 28 år!
 • s. 11 - Kan Edith og Leseværelse fortsette med treff som hun brenner så sterkt for?!

Nr. 114 - Desember 2021

 • s. 1 - Årsmøtet ble holdt - med 11 til stede.
 • s. 2 - Onsingen vendte hjem i 1889; forfatter Knut Engebretsen
 • s. 3 - Norsk skipper, stortingsmann fra Tjølling - Samuel Eyde.
 • s. 4 - Kirken er et markant norsk kulturminne på SG
 • s. 5 - Suksesshistorien Grytviken.
 • s. 6 - Traktaten legger rammen for forvaltningen av et kontinent som ingen eier.
 • s. 7 - Næring i vekst - Antarktis
 • s. 8 - Møklegaard Print Shop - får en takk for godt samarbeide!

Dette er siste KSKELOTTEN

Takk for fine 28 år!

GOD JUL TIL DERE ALLE!