Bilder fra ØHK Museet i Gamlebyen i Fredrikstad

Fotografert av Ole Henrik Leister, 4. mars 2001