Om ØHK

Litt om ØHK – Østfold Hvalfangerklubb

Vi er en forening for gamle hvalfangere og ellers de som har interesse for hvalfangst. 

ØHK ble stiftet søndag 17. januar 1993.  Det var 75 mann til stede på stiftelsemøtet.

Pr. 2012 telte klubben ca. 200 betalende medlemmer. 

Foreningen ble nedlagt 23. november 2021 etter enstemmig beslutning av styret etter 28 år. 


ØHK sine websider

Redaktør for websidene er Erik Leister. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller tilbakemelding.

Erik Leister
Jorunsvei 19
1613 FREDRIKSTAD

Telefon: 69 39 07 10
E-post: hvalfangerklubben@gmail.com