Død spermasetthval ved Fredrikstad

Fotografert av Ole Henrik Leister, 15. februar 2003