Kaskelotten nr. 1

Juni 1994 – 1. årgang

Første utgave av hvalfangertidsskriftet «KASKELOTTEN»

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB – Stiftet 17. januar 1993 

Med noen «justeringer» er denne utgaven blitt digitalisert – fra den originale papir-utgaven.

Det samme vil det bli gjort med første utgavene av klubbavisen til ØHK, KASKELOTTEN – dataverden har innhentet foreningen; ØSTFOLD HVALFANGER KLUBB – som dog ble nedlagt desember 2021 – etter 28 års virksomhet. 

ØHK vil «leve» videre slik at andre kan besøke våre klubbaviser og benytte noe av stoffet – om det er av interesse: 

Husk å oppgi kilde! – Totalt ble det gitt ut 114 klubbaviser. 

Nå skal alle utgaver legges ut på hjemmeside til ØHK; som skal beholdes av Erik Leister, Ole Henrik Leister beholder dermed domenet. 


Majorstuen i Gamlebyen, – hos Kåre (Martinsen) har vi treff den andre tirsdagen i hver måned. Det er båre å ta en tur for å treffe noen av medlemmene, ingen møteplikt!

Etter hvert som tiden går kan det bli spill og turneringer av forskjellige slag. Men, det er avhengig av deg!

Vi er nå 105 medlemmer, i fjor telte vi faktisk 125. Kontingenten skulle betales innen 20. februar – nå har vi juni måned. Det var 24 mann som meldte seg i år. De som ikke betaler i tide, blir strøket som medlem. 

Purring blir ikke sendt ut! 

ALLE SOM BETALER ER MEDLEM INNEVÆRENDE ÅR!

De får tilsendt halvårsprogram. 

Purring av ikke betalt kontingent, – blir ikke sendt ut.

Kjenner du noen som vil være medlem, send inn kr. 100,- til:

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, Storveien 91, 1621 GRESSVIK

POSTGIRO knt.: 0825 0973 943 – da blir vedkommende registrert som medlem – kassereren i ØHK er Thorleif Karlsen.

Dette første nummer av vår egen klubbavis er først og fremst et forsøk på å presentere klubben vår som en seriøs venne- og hyggeklubb.

Formålet er å holde klubbens medlemmer løpende orientert om aktiviteter og annet av interesse.

Det helt unike med oss er jo at vi kan formidle verdifull norsk- kultur for kommende slekter.

Dette kan gjøres ved at hver enkelt av oss – setter seg ned og forsøker i minnet og gjenoppleve det som for mange år siden var en selvopp-levelse; og få det skrevet ned.

Slike beretninger lange eller korte, gjerne håndskrevet, mottas med takk!

Hver beretning blir behandlet slik vedkommende vil, med eller uten navn av innsender. Artiklene blir dog redigert redaksjonelt.

Det er mye som kan bli interessant i vår klubb – inntil vi finner oss til rette, med oss selv.

Vi er som «førstereis» å regne i vår ett år gamle forening.

Denne klubbavis – KASKELOTTEN – kan bli en fin samling av gode selvopplevde historier, men dere må være behjelpelige!

Send noen linjer til: Erik Leister, Jorunsvei 19, 1613 Fredrikstad

Karl Bøe var med på planleggingen av klubbavisen. Kåre kom med navnet: KASKELOTTEN – men hvem skulle «klabbe» ned alle bokstavene.

(Sekretæren var den eneste som var som nogen lunde data-kyndig. Så slik ble det). 

Bak: Kåre Martinsen, Birger Arnesen, Thorleif Karlsen, Erik Eriksen, Bernt Nilsen
Foran: Walle Rainals, Erik Leister


Karl følte seg forpliktet:

Førstereisguttens reiseminner 

Det var blitt høst og sommerens bravader var slutt for de hvalfangere som denne morgen i oktober måtte komme seg om bord i flytende-hval-kokeriet SOUTHERN HARVESTER, daglig betegnelse koka. Den lå klar for avgang fra Husøyflaket utenfor for Tønsberg. Koka skal til fangstfeltet i Antarktis etter anløp på Tenerife for bunkers, videre til Chr. Salvesen & Co. sin landstasjon på Syd-Georgia, Leith Harbour.

Det var ikke bare mannskap for egen ekspedisjon, men også avløsnings mannskaper for neste overvintring etter sesongen på «Øya». Videre var det mannskaper for ekspedisjonens egne hvalbåter som hadde ligget i opplag og overhaling ved stasjonen – fra forrige sesong.

Inntil ankomst Syd-Georgia (SG) var det ca. 250 mann om bord. Under reisen var alle opptatt med forberedelser til den forestående fangst-sesongen. Bemanningen var fifty – fifty norske/engelske.

Fra tidlig morgen og utover dagen var det hektisk avreise-virksomhet fra brygga på Husøy.

Dette var før glassfiber- plastbåtenes tid; de solide og velholdte tre-snekkene tøffet jevnt og trutt mellom brygga og koka med skippsekker og kofferter. Noen hadde med seg kone og barn, og venner som ville følge helt til fallrepet. Enkelte fikk ikke avsluttet avskjeden helt og måtte derfor ha litt hjelp de siste trinn opp leideren. Først når vedkommende hadde faste dekksplanker under føttene, og alle sine personlige eiendeler ved sin side gjensto bare å kaste et siste sløret blikk og et vink til følget som forlot den garvede hvalfangeren.

Eller var det kanskje en 15 – 16-åringen som med en klump i halsen som står der og vinker farvel – og som nå virkelig øyner sin første tur til det store hav og eventyr?

Vel om bord, et mylder av folk, bare mannfolk. Nå var det bare å vente på beskjed om hvilket lugarnummer man fikk tildelt. 

Det var tydelig at var mange kjente fra tidligere fangst-sesonger, det var gjensynsglede og mye å snakke om etter en opplevelsesrik sommer i moderlandet. 

For førstereisguttene fra by og fra land(et) som endelig hadde lykkes med å få hyre på hvalfangst fortonet denne stunden seg noe merkelig. Temmelig alene i verden. 

Nei, – det var ikke til å forklare.

Her sto vi sammen med folk i alle aldre, og hvem var de? Var det mulig å bli kjent med noen av dem? Det var i hvert fall godt å vite at en hadde pass og en fersk kontrakt i lomma, som ga følelsen av å vite at en var i ferd med å bli voksen. 

Et helt nytt og ukjent, og til dels tøft miljø ventet unggutten! 

Slepende på skippsekken og en Kurrer reisradio sto førstereisen utenfor cabin no.12 med messingskilt; CREW ONLY – 4 ABLE SEAMEN.

Fra styrmann har jeg fått beskjed om å finne en plass der sammen med tre andre som var noe eldre enn meg. 

Felles for de tre var at de skulle i land på landstasjonen Strømnes som var en bistasjon til Leith Harbour med forskjellelige verksteder for overhaling av hvalbåter.

Dette var høsten 1948, altså fangst-sesongen på et pelagisk hvalkokeri

1948/ 49. 

Dette får være nok – kommer igjen senere!

Med hvalfangerhilsen 

Karl Bøe 


Medlemmer i ØHK 1994:

Andersen BerntIversen AnsgarNilsen Terje A
Andersen ThorleifJensen ArneNilsen Bernt Tangen
Andersen DanJensen KjellNilsen Knut
Arntsen KnutJensen Thor HNilsen Nils Kr.
Arntsen ArnoldJohansen OddvarNilsen Rolf
Arvesen BirgerJohansen AsbjørnNordgren Gunnar
Bøe KarlJohansen KnutNybråten Terje
Eliassen HaraldJohansen HåkonOle Olsen
Ellingsen ØyvindJohansen ThorleifOlsen Hans Olav
Engedahl ArneJohansen LeifOlsen Jan (Jeppen)
Gjølberg Hans AJohansen HansOlsen Bjørn
Gjølberg Jens RJohnsen Thor HOlsen Tore
Gjølberg JanKarlsen KristiansenPaulsen Rolf
Gjølberg FinnKarlsen ThorleifPaulsen Kjell
Grønli FinnKjærre John APettersen Svein H
Hansen Willy GKlavenes KjellPongo Henry
Hansen HaldorKristiansen JanShort Victor
Hansen S ArneKrågtorp JanElla Skauen
Hansen Ole JLangerud BerntSkofterud Kåre
Hansen AndersLarsen KjellSolberg Oddbjørn
Hansen OddLauer Rolf OlsenStar Finn
Hansen KnutLeister ErikSteen Allan
Hansen Hans MartinLie ChrisSteen Åge
Hansen WilliamLie AlfStrand Leif
Haraldsen ÅgeLindberg Roy WStrand Sverre
Haraldsen KarstenLøkkeberg LeifSyversen John
Haslerud OddvarMartinsen RagnarSørensen Roar
Hauge HaraldMartinsen Kåre/ ErnaTorp Tryggve
Henriksen JanMikalsen KarstenTorp Kjell
Henriksen KnutMikalsen KåreUteng Finn
Hermansen EgilMisiewitz KazimierzWinther Odd
Holt IvarMisiewitz JanAasmundsen Arnulf
Humlekjær StigMoe John 
Ingebretsen ReidarMonsen Schrøder Ola 
Isnes BirgerMyhre Bjørn

Styret har det inntrykk at om vi fortsetter – tanken med sammenkomster og turer, da vil vi ha muligheter å treffe flere; for felles hygge og meningsutveksling, ikke bare om det vi hadde felles som hvalfangere, men dagsaktuelle saker som opptar oss alle. 

Styret i ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB 1994 – som består av;

Hentet fra protoll nr. 1. – side 4. 

Første styremøte 02.03. 1993

 • FORMANN Walle Rainals VISEFORMANN Karl Bøe
 • KASSERER Thorleif Karlsen SEKRETÆR Erik Leister
 • STYEMEDLEM Birger Arvesen STYREMEDLEM Erik Eriksen
 • SRTYREMDL. Bernt Nilsen VARAMEDLEM Victor Short 
 • VARAMEDLEM Thorleif Andersen VARAMEDLEM Kjell Paulsen

Her ble det lagt planer og planlagt.

HØSTTUR TIL MJØS–TRAKTENE:

 • Lørdag 10. september 1994 – avreise fra Esso Taverna (Torvbyen) kl. 0900, vi går om bord i SKIBLANDNER kl. 1300 og spiser laks og jordbær. Dette bestilles og betales av hver enkelt. Rundtur med bussen.
 • Ankomst Quality Hafjell Hotel klokken 1700
 • Tillegg for enkeltrom kr. 120,-
 • Middag og samvær med innland hvalfangere – Mjøs regionen.
 • Søndag 11. frokost – bussturer til de forskjellige OL- anleggene.
 • Alt dette kommer på kr. 960,- 
 • Påmelding innen 10. august til Postgiro 0825 0973 943. 
 • Østfold Hvalfangerklubb – Storveien 92, 1621 GRESSVIK.
 • Bindene påmelding. Avmeldingsgebyr kr. 175,- blir trukket fra de 960,- 
 • Det er lagt ut 50 plasser, vær rask med påmeldingen!

 Avisene rundt Mjøsa skal få vite at vi kommer – PRESSEMELDING!

HØSTFEST – 94 PÅ MAJORSTUEN I GAMLEBYEN

 • Erter kjøtt og flesk; serveres fredag 14. oktober klokken 1930.
 • Hvalkjøtt severes fredag 25. november kl. 1930.
 • Kapasiteten er 80 personer, – ring Kåre for bordbestilling 69 32 29 32
 • Prisen er kr. 120,- kaffe er inkludert etter middagen.
 • Annet drikke kommer i tillegg. BESTILL BORD I GOD TID! 

Ta vare på klubbavisa!

Høy samleverdi om noen år! 

God Sommer – hilsen styret i ØHK!