Kaskelotten nr. 10

August 1997 – 4. årgang

Redaksjon Egil Ørebækk og Erik Leister; avsluttet 18.juli -97.

Høst-tur til Sjøfartsmuseet på Bygdøy 

  • TIRSDAG 2. SEPTEMBER med buss fra TORVBYEN KL. 0900
  • Påstigning ved Texaco Ørebekk kl. 0910
  • Ved butikken til Øyvind Karlsen, Manstad kl. 0920
  • Påstigning også ved Esso Taverna i Moss kl. 1000

Vi skal besøke attraksjonene på Bygdøy – med SJØFARTSMUSEET som hovedmål. Prisen er satt til kr. 85,- som inkluderer bussen og middagen. 

Inngangspenger til de forskjellige museene må hver og en betalt selv. 

Denne prisen gjelder kun medlemmer, konene må betale middagen selv. 

Middagen blir betalt med kr. 110,- av foreningskassa, – subsidiert.

Påmelding må skje til kassereren innen 23. august, det gjelder å melde seg på raskt!

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB

Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postgiro 0825 0973 943

– Husk avsender –


Etterlysning! 

Den som lånte en videofilm av Harald Hauge på Engelsviken Brygge i fjor kan ringe Harald 69 39 75 99 og avtale tilbakeleveringen.

Filmen handlet om Syd-Georgia og besøket med prins Philip.

Tenk etter om du har filmen liggende et sted hjemme hos deg! 


Fest og hyggelig samvær!

FREDAG 5. SEPTEMBER blir det servert erter, kjøtt og flesk med tilbehør. Kaffe kommer etter på. Det vil koste kr. 145,- på ENGELSVIKEN BRYGGE KLOKKEN 1830. 

Drikke må hver og en bestille og betale ved bordet.

Bindene påmelding – innbetaling til Thorleif: 

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postgiro 0825 0973 943 – Husk avsender – ring snarest!

Ordtaket . . . først til mølla . . . det er plass til 55 gjester

Så er det; neste sammenkomst: 

FREDAG 24. OKTOBER klokken 1830 – på Majorstuen – her blir det servert HVALKJØTT 

Her må dere også være ute i tide med å innbetale kr.130,- Begrenset antall.

Bindene påmelding til Thorleif 

Er det noen som har noe som passer som gevinst til aftentrekningen – så blir den tatt imot med STOR TAKK!

Ragnar Martinsen har laget et maleri som ØHK skal lodde ut. – Salg fra egen bok.

Trekning på årsmøte neste år. Mange takk Ragnar!

Når det gjelder opptaket fra RADIO ØST; så kan kassettene kjøpes i museet til høsten.

Tre timers program – 3 kassetter koster k. 100,-

Finn Uteng 69 32 77 31 tar opp bestilling.


SOUTHERN ACTOR

SOUTHERN ACTOR kom til Skjærhalden, Hvaler – lørdag 14. juni – det var mange som benyttet anledning til å komme om bord. Søndag var ACTOR bortleid til DENOFA.

Mandag og tirsdag lå hvalbåten ved Dampskipskaia i Fredrikstad, sentrum og tok to timers turer rundt Kråkerøy med publikum.

Onsdag 18. var ACTOR igjen bortleid til DENOFA. 

Museet holder åpent lørdag og søndag fra kl.1100 – 1500 hele august 

Medlemmer gratis. Besøkende kr. 10,- barn gratis.

Det kommer stadig inn bilder – som vi får god hjelp av firma Bjørnulf Foto som forstørrer og kopier bildene som vi har standard rammer til. 

Vi er Bjørnulf meget takknemlig for dette, – takker også de som kommer med gjenstander til låns eller som gave!

Kontakt Finn Uteng – 69 32 77 31 som er museumsansvarlig om du har noe du kunne tenke deg å låne bort eller gi bort til HVALFANGERMUSEET. 


Pionerene 

Svend Foyns navn er uløselig knyttet til den norske hvalfangsten, selv om han drev fangst i Nord-Ishavet. Likevel har han med sin oppfinnelse av granatharpunen og sine planer om fangst i Sør-Ishavet hatt stor betydning for utviklingen. Vi må derfor regne han med til foregangs-mennene, for en utvikling, fra lanser og spyd til kanon, det må vel sies er helt kanon! 

En annen foregangsmann var kaptein Carl Anton Larsen (C. A. Larsen). Han fikk i stand hvalfangststasjonen GRYTVIKEN på Syd-Georgia. 

Han døde på sitt virkefelt i Rosshavet.

Av andre menn som kan nevnes, er kommandør Christen Christensen (Chr. Christensen) fra Sandefjord og sønnen konsul Lars Christensen. 

Blant våre dyktigste fangstfolk kan en nevne Lars Andersen, Sandefjord. Omkring 1930 var han mest kjent av dem alle.

Lars Anton Andersen (med tilnavnet «Lars Faen»), født 12.05. 1891 i Sandar døde 31. 07. 1967 i Sandefjord var en norsk hvalfanger og hvalfangstbestyrer.

Andersen skal ha skutt rundt 7000 hval i løpet av sin 55 år lange karriere og regnes som Norges beste hvalskytter.

Økenavnet Lars Faen fikk ved et uhell etter at han hadde skutt fast i en hval – og lina stammet opp og klappet til Lars så han falt i sjøen.

Rednings-aksjon ble satt i gang – kork-rednings-vester og bøyer ble kastet ut til den havarerte.

Da skriker Lars: «Gi faen i meg – se å få inn hvalen og få stroppa`n» – Økenavnet var gitt – 

Hvalfangsten har hatt en eventyrlig utvikling inntil den nådde toppen i 1930/ 31.

Fangstflåten talte en rekke stolte skip, og flere var på omkring 20 000 tonn.

Den største av dem; KOSMOS II, var også verdens største tankbåt med en lasteevne på 25 000 tonn.

I april 1933 kom det hjem en sluttfangst på 223 000 fat hvalolje. 

Noen år tidligere kom enkelte kokerier hjem fra feltet med ca.18 000 fat hvalolje. Det samme antall fat greide KOSMOS II på en uke. 

Norges hvalfangstflåte var den største og mest moderne i verden!


Halvangstbyene i Vestfold

Redaksjonen har lagt til noen ekstra linjer. 

Men, hvor kom originalmanuskriptet fra, det vites ikke. 

Her snakkes det om Sandefjord, Tønsberg og Larvik – det var disse byene som også hadde rederne med sin tonnasje. De utrustet hvalbåter og kokerier – logistikken måtte være på plass. 

Det må tillates et, men – Østfold hadde ikke noe risiko å ta, det var bare for de mange staute hvalfangere, – skytterne – å hyre seg på i Vestfold, hos de forskjellige ekspedisjonene. 

Det var en god arbeidsplass for mang en østfolding, slik var det også for omlandet i Vestfold – det var «innlands-hvalfangere» også i våre dalfører. 

For Sandefjord var det Framnes mek. Verksted, i Tønsberg var det Kalnes 

Mekaniske Verksted – her var det alltid noe for hvalfanger-flåten å gjøre. 

På østsiden av fjorden var det Moss Verft og Dokk, i Fredrikstad var det faktisk to skipsverft som kunne bistå hvalbåtflåten; Fredriksstad mek. Verksted og Glomma Mek. Verksted. 

Ved Sarpsborg mek. Verksted på Greåker var det også overhaling av hvalbåter. 

Forhyring; – en tur til Sydishavet

Det var i slutten av juli 1930. Vi står i kø utenfor et forhyringskontor i Sandefjord. Det var virkelig kø!

En kø av grove, sterke mannfolk og unge forventningsfulle gutter.

«Har du fått kort?» «Hvem var du med ifjord, – du da» 

«Vi fiska bra siste turen, gett».

Praten dreier seg om hvalfangst. Vi har løfte om hyre, og etter en to, tre timers forløp står vi atter ute på gata med underskrevet kontrakt i lomma. Det er fremdeles kø! Mange har gitt opp, andre har hvert inne og fått et kontant svar: «Fult!» 

Går alt etter beregning, skal vi komme hjem neste vår med 4 – 5 000 kroner i lomma.

I 1934 sank fortjenesten til det halve.

Reisen sørover

Vi var om bord i koka med pargaset dagen i forveien – skipsekken og en mellomstor koffert.

Skuta glir sakte ut fjorden, og vi vinker til de som står på kaia, en stim av små motorbåter tøffer omkring oss og følger med så langt de formår. 

Kokeriet som er på ca.17 000 tonn øker farten og gir et grovt farvel, og på gjensyn – i signalhornet oppe skorsteinen. 

 De siste holmer og skjær passeres. Landet svinner akterut.

Turen går først til Curacao – Vest India; for bunkring av 12 – 13 000

tonn brenselolje (jordolje fra Venezuela-kysten – så over til Cape Town i Sør-Afrika. Her har en del av hvalbåtene ligget i vinteropplag og fått en god overhaling, – riktig så fine å se til! 

Det fyres opp i kjelene, og så rugger «andemor med ungene) – kokeriet med seks hvalbåter ut av havnen – kursen settes mot isen.

Mot isen

Kapp Det Gode Håp svinner i en dis. Svære, mektige albatrosser svever makelig over poppen, – enda vi går med fullfart. Disse kjempe fuglene, måler 12 fot mellom vingespissene, de finnes bare i de sørlige farvann.

 Turen fra Cape Town til feltet er beregnet til ca. 10 døgn. 

Men det havstykket som vi nå skal forsere, er ikke lett å beregne – 

50 gradene kan være lumske, og fryktet av den mest hardbarka sjømann. 

Fortsetter i neste utgave – nr. 11 


Håper på at vi kan få en fin tur!

TIRSDAG 2. SEPTEMBER bør vi ankom Bygdø – Sjøfartsmuseet ved 11-tiden, Terje Olsen, vil guide rundt – damene kan bli sittende ute i sola! 

Filmen som skal vises tar 20 minutter – fra vår langstrakte kyst, med ulike fartøy og naust, og det som ellers er/ var tilknyttet sjøfartsnasjonen Norge.

Ellers så kan vi få gå for oss selv og fordype oss i sjø-fartens historie. 

Det mørkeste kapittelet blir nok slavehandelen som Danmark – Norge, også var en del av på 16 – 1700-tallet. 

Det kan også bli en titt innom avdelingen til KON-TIKI og FRAM. 

Is og kaffe i sola på terrassen ut mot Oslos ytre skjærgård kan nytes om værgudene er med oss!

Kjøkkensjef Arne Myhre vil sørge for at vi blir servert lammestek ved to-tiden! 

Thorleif nummerer de som betaler etter hvert som han får – avregning fra postbanken.

Bindene påmelding! 

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postgiro 0825 0973 943 Husk avsender –


På denne siden i KASKELOTTEN kunne det være fint å ha fire firmaer som hver kunne betale 200 kroner for en annonse.

Det kan hjelpe godt på portoutgiftene og kopieringen! 

Er det noen av våre lesere – medlemmer som skjenner et firma som kan, – støtte oss. Medlemstallet er i dag på 145.

Det stiger jevnt og trutt.

Redaksjonen ville være takknemlige om dere kan være annonse-medarbeidere!