Kaskelotten nr. 3

Andre halvår 1995 – 2. årgang

Vel overstått sommer

Vel overstått sommer, den var like varm som turen over «lina».

Aktiviteten i ØHK har vært minimal, siste styremøte var 24. april, vår nye formann ønsket alle tillitsvalgte velkommen på Major- Stuen. Noe av programmet finner du lenger ut i «avisa».

Er det noen kjente som savner KASKELOTTEN – så har de ikke betalt kontingenten for 1995 – kr. 100,-

Send inn en postgiro med navn og adresse til:

 • Postgironummer – 0825 097 3943 
 • ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, 
 • Storveien 92
 • 1621 GRESSVIK

ALLE SOM BETALER; ER MEDLEM FOR INNEVÆRENDE ÅR!

I det første nummer av KASKELOTTEN (29. 06. 1994) – fikk vi mimrebrev fra Karl Bøe, han sendte også inn mimrebrev til nr. 2 (03.01. 1995).

Odd Winther skrev om sine opplevelser på S/T THULE som var forsyningsskip i 1947 – dette kom i KASKELOTTEN 16. 02. 1995 sammen med innbydelsen til årsmøtet.


Nummer 3 holder du i handa nå, Odd Winther har også et bidrag her. Hvem av dere andre sender noen linjer neste gang?

DET ER VIRKELIG FINT AT VI FÅR INN SLIKE MINNER SOM VI KAN DELE MED ANDRE. HVEM SOM HELST KAN SENDE ET BIDRAG.

Det kan settes inn anonymt også.

Ta «penn og blekk» fatt!


Onsdag 14. juni – 95 åpnet Engelsviken Brygge Fiskerestaurant med tilhørende pub som har fått navnet «ONSØ» etter frakteskuta M/S ONSØ.

ØHK var representert ved Erik Leister som lykkeønsket foretaket og håpet på at de lokale hvalfangerne – vi må vel helst si ex-hvalfangere – vil bruke dette som et treffsted. 

En sperm-tann med jakkemerket vårt på montert var en synlig hilsen

fra Østfold Hvalfangerklubb.

Brev til Sandefjord om et mulig besøk av SOUTTHERN ACTOR til Engelsviken og Gamlebyen til sommeren – 96, er sendt. Hva blir svaret? 


Et lite resyme fra tilstelningen i Sandefjord; 

og en nostalgisk markering av «Gutta kommer hjem fra isen» – 

29. april 1995. 

Det var anslagsvis 4.000 personer som hadde møtt opp på kaia. SOUTTHERN ACTOR kom sigende inn med bananstokker som hang i riggen, – det ble gitt flere behørige støt i fløyta. 

Hvem andre enn våre egne ex-hvalfangere enn Aleksandersen sammen med andre ØHK- karer fra Engelsviken med sin «dunk dunk»-fiskeskøyte, lå trygt fortøyd til kaia med den herlige rytmen motoren kunne frembringe!

ACTOR, vel fortøy til kaia – så ble det lagt ut en «imitert»-hval i havne-bassenget.

Det ble travelt på lemmene for nå skulle det skytes fast fisk. Det ble bom!

Harpunen ble vinsjet inn – imellom tiden var det blitt ladet på nytt, og denne gangen ble det skutt fast fisk og chiefen kunne vinsje inn byttet, en «skikkelig sperm – kaskelott»!

Dette var et meget vellykket arrangement, i det fine vårværet så det ut til at folk stortrivdes.


Odd Winther har funnet noe interessant fra Norsk Konversasjons-leksikon

Spermasetthval, spermen, kaskelotten eller potthvalen er den største av tannhvalene. Hovedsakelig i varme hav, men opptrer arktiske og antarktiske farvann. Hanhvalen kan bli opptil 20 meter lang, hunhvalen ca. 10 meter. Spermen har et kolossalt hode, opptil 1/3 av totallengden, den er butt i hodet. Det består for størstedelen av en fettputesom kan inneholde 15 – 20 fat olje; – hvalravolje eller spermasettolje – en flytende animalsk voks art som finns i hodet og spekket.

Den rensede hvalravoljen blir brukt som maskinolje, og til fremstilling av farmasøytiske preparater, pomader, salver, m. m.

I underkjeven har den 20 – 25 store tenner – de avtar i størrelsen innover mot kjeven.

Det forekommer svulstige «utvekster» i tarmen på spermen, det blir kalt ambra og var meget verdifullt – parfymeindustrien betale godt for denne svulsten. Spermen lever mest av blekksprut, men tar også mye fisk. 

Den var en betydningsfull hval for fangsten i Sørishavet. 

Det var vanskelig å intensivere hvalfangsten så lenge den foregikk «utabords».

Dette opptok mange av hvalfangerne i begynnelsen av 1920-årene, men i 1924 fant hvalskytter Petter Sørlie løsningen på problemet og fikk patent på en opphaling slipp, brekken, akterut på hvalkokeriet. Dermed kunne hvalen bli opparbeidet om bord. Ekspedisjonene ble nå uavhengige av land og konsesjoner. Storhetstiden var et faktum: Den pelagiske hvalfangsten begynte.

Fra Gyldendals store leksikon, tredje utgave 1972 har Odd Winther funnet disse tabellene – PELAGISK HVALFANGST I ANTARKTISK:

SesongTillatt blåhval enhAnt. fangstdagerAnt. norkse ekspidisjonerAnt. utenlandske ekspidisjoner
1946/ 4716.00012178
1950/ 5116.000781010
1959/ 6015.00099812
1965/ 664.50010328
1967/ 68 *3.20010117

* Siste norske sesong

1 blåhval enhet = 1 blåhval eller 2 finn hvaler eller 2 ½ knølhval eller 6 seihvaler

Antall fanget hval:

SesongBlåhvalFinnhvalKnølhvalSeiSpermhval
1946/478 86512 877121 298
1950/516 96617 4741 6303674 742
1959/601 23026 4151 3383 2344 138
1965/6612 318117 5834 538
1967/68 * 2 155 10 3572 568

* Siste sesong

Oljeutbytte i fat: 

SesongAnt. norkse ekspidisjonerAnt. utenlandske ekspidisjoner
1946/47937 000857 000
1950/511 062 000971 000
1959/60655 0001 396 000
1965/66126 000507 000
1967/68 *34 240392 257

* Siste norske sesong


Redaksjonen minner om at det kan lånes bøker om hvalfangst – og om hval på biblioteket.

Det ville være fint om vi fikk noen ideer fra dere inntil oss i styret. 

Er det noen som kjenner noen tidligere hvalfangere fra Indre Østfold?

Anbefal medlemskap i ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB!

Prøv å verv et nytt medlem, – fra hvor som helst!


 TILLITSVALGTE – fra årsmøte 31. mars 1995:

 • FORMANN: Kåre Martinsen (Østsiden)
 • VISEFORMANN: Harald Hauge (Lisleby)
 • KASSERER: Thorleif Karlsen (Gressvik)
 • SEKRETÆR: Erik Leister (Fredrikstad)
 • STYREMEDLEM: Birger Arvesen (Kråkerøy)
 • STYRE/ VARAM.: Victor Short (Moss)
 • STYRE/ VARAM.: Kjell Paulsen (Engelsviken)
 • STYREMEDLEM: Finn Uteng (Gressvik)
 • VARAMEDLEM: Odd Winther (Nabbetorp)
 • FESTKOMITEEN: 
  • Egil Hermansen (Gressvik)
  • Jan Jeppen Olsen (Fredrikstad)
  • Svein Pettersen (Østsiden)
 • REVISOR: Birger Arvesen (Kråkerøy)

TORSDAG 14. SEPTEMBER kommer 43 ex-hvalfangere fra Salvesen ekspedisjoner – fra England og Skottland til Tønsberg. 

Erik har mannskap-lista, ring for mere informasjon, kanskje det kan bli en tur til Tønsberg – om det skulle være noen kjent for dere. 

DET BLIR SERVERT BACOLAO SOM FELLESBESPISNING – kr.100,- 


HVA SKJER I ØHK HØSTEN – 95 / VINTEREN – 96?

Hvalbiffaften med damer: 27. oktober kl. 1900 Major stuen i Gamlebyen

obs obs! Bordbestilling 69 32 15 55 – obs obs!

TIRSDAG 10. oktober kl. 1800 blir det film/ video fremvisning i Kafeen til Kåre, Torvgt. 57 – vis a vis Donke Jon Gården.

Dette vil vi gjenta 12. november. Ring Erik 69 39 07 10.

2. FEBRUAR 1996 blir det servert: ERTER, KJØTT OG FLESK 

obs obs! Bordbestilling 69 32 15 55 – obs obs!

HVALFANGERKLUBBEN I SANDEFJORD kan hilse og si at turen til Strømstad/ LAHOLMEN 25./ 26. mai var hyggelig og bør gjentas!