Kaskelotten nr. 4

Første halvår 1996 – 3. årgang

Poststemplet: 15.02.1996 og sendt ut sammen med innbydelsen til årsmøtet 22.03.1996 

Redusert utgave

Denne gangen utkommer vår klubbavis veldig redusert, da den ble lagt i konvolutt sammen med brevet til årsmøtet 22. mars- 96


Turer og arrangementer 

25. april: SOUTHERN ACTOR kommer til Gamlebyen og blir her til søndag 28.

15. mai: Tur til LAHOLMEN; klokken 1900 møter vi Hvalfangerklubben i Sandefjord til 2-retters middag – overnatting med frokost 16. mai.

Dette vil koste kr. 575,- beløpet sendes til 

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB, Thorleif Karlsen, Storveien 92, 1621 Gressvik

Postgiro nr. 0825 097 3943. 

Det er reservert 10 dobbeltrom – meld dere på snarest! 

25. og 26. mai – pinseaften og første pinsedag er klubblokalene åpne for publikum – det bærer preg av et mini-museum!

Dette er et program for første halv-år 1996


Når vi nå har fått eget klubblokale håper vi at dette kan bli brukt til uformelle samlinger; formiddagstreff med kaffe og en skikkelig hvalprat, en gang i mnd.

Det kan jo vises videofilm.

Fast treff – en kveld i mnd.? kan vi ha; det er opp til dere som er medlemmer – om vi kan få det til! 

Det har blitt skikkelig fint i «kjelleren» til Kåre Martinsen.

Ta kontakt med Harald Hauge: telef.: 69397599

Så har styret i ØHK – en bønn til dere alle: Let fram noe gammelt fra tiden i Isen, og lån det bort til vårt klubblokale.

Alle gjenstander blir notert ned – med navn og adresse på utlåner.


 KASKELOTTEN sendes kun til de som har betalt kontingenten.

Forrige klubbavis kom ut 10. august – 95. Hva har skjedd imellomtiden?

Ragnar Martinsen har malt et nytt maleri med Leith som bakgrunn med GAMBLER som hovedmotiv. Dette skal loddes ut, trekningen er 22. mars 1996! 

Thorleif Karlsen selger lodder fram til den datoen. 

I oktober hadde vi film/videoaften, Birger Arvesen serverte alletiders ertesuppe; den reddet hele kvelden da vi ikke fikk videospilleren til å virke. Bedre lykke neste gang!

På hvalkjøttaften 27.okt. hadde det vært plass til en del til! Major Stuen har plass til 65 personer, musikken til ÅGEs trio er behagelig og fin! 


Eget klubblokale 

Klubblokalene tar mer og mer form – noen gjenstander har også kommet. Flittige never fra; Harald Hauge, John Syversen, John Moe, Odd Winther og Kåre Martinsen har stått for oppussingen og monteringen av bilder – amatør bilder som Bjørnulf foto har laget noe forstørret – omtrent gratis. Glass og rammer har heller ikke kostet oss for mye. Alle har vært hyggelige og hjelpsomme!

Sittegruppe har vi, kaffetrakter har vi, kopper/ krus har vi – salongbord kommer snart!

Er det noen som har noen gjenstander som dere vil låne bort – Ring Harald Hauge, telef.: 69 39 75 99

Lokalet begynner å ta form som et museum, tenk det.

ØHK søkte støtte til kulturarbeidet som vi var i ferd med å bygge opp fra Østfold Fylkeskommune kulturavdeling, – dette ble sendt 11.11.1995

1. februar 1996 fikk ØHK avslag. At det går an, kulturavdelingen skjønner jo ikke hva for en resurs ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB er.

Men det skal søkes på nytt, senere.

Salvesen Ex-Whalers Club i Tønsberg og Sandefjord Hvalfangerklubb sendte julehilsener til oss – det samme gjorde vi til dem.

Ellers holder vi hverandre orientert om saker og ting som skjer. 

Tross strenge minusgrader og glatte veier var det 40 – erter, kjøtt og flesk «elskere» på Major-Stuen 2. feb. -96.

Hvalfangst Museet i Sandefjord er kontaktet og spurt om vi kan låne noen gjenstander til vårt museum. Det var bare å komme og plukke!

Det samme svaret fikk vi fra Fylkesmuseet i Vestfold (Tønsberg).

Kongsberg våpenfabrikk hadde kun en hvalkanon, og den ville de forståelses nok ha selv. Kanoner eller kanon, vi klarer oss med en.

Er det noen som kjenner noen som kan sette oss på sporet til en som har en hvalkanon?

Museumsbestyrer Tove Tøgersen ved Fredrikstad Museum er også behjelpelig med vårt arbeide som «historieskrivere om Østfold hvalfangeren». Vi har fått låne noen montere til smågjenstander av Fredrikstad Museum, det som må sies å være en begynnelse på kopiering av KASKELOTTEN foregår på musets avd. Isegran -Kråkerøy. Alt er gratis, og takk for det!

Styret har snakket om at medlemmene – de som vil – burde intervjues, slik at det ville bli noen forståelse for hva hvalfangsten i Antarktisk betydde for landet. 

Det kan brukes samme opplegget som Vestfold Fylkeskommune har utarbeidet.


Midtsiden i denne i denne «blekka» som består av kun ett A-4 ark med et gammelt bilde – tegning – av A/S Tønsberg Reperbane GRUNNLAGT 1796

Eldste og største leverandør av alle sorter tauverk og ståltau for hvalfangst. Perlon og nylon-forløpere.