Kaskelotten nr. 41

Februar 2005 – 12. årgang

Det ble tur til Afrika!

Det reiser: 4 personer fra Moss, 2 personer fra Sandefjord, 2 personer fra Fredrikstad, 1 person fra Mosjøen, 1 person fra Engelsviken, 1 person fra Larvik, i alt 11 deltagere.
Temareiser Fredrikstad: www.temafredrikstad.no

Deltagerne skal besøke Kappunktet, Robben Island hvor Nelson Mandela satt fengslet. Et vin distrikt utenfor Cape Town skal også besøkes. Byen Hermanus med hval attraksjoner ved Det Indiske Hav blir det også tid til.
Saldana Bay hvor de beste hvalfangstplassene var skal «oppleves».
NRK korrespondent Tomm Kristiansen og tidligere fiskeriminister Svein Munkejord skal kåsere og fortelle om dagens fiskeripolitikk i SørAfrika.

Dere kan skrive eller ringe til TEMAREISER og få vite om det blir flere turer.
Denne turen varer fra 20. februar til 2. mars. – God tur!
Neste KASKELOTT vil ha et fyldig referat fra turen.


Gaver til museet tas i mot med takk!

I fjor sommer (21.07.04) fikk HVALFANGER MUSEET i Gamlebyen to store glass med Spermolje rett fra hodet (bare noen timer etter et hvalen kom på land, var den ennå flytende, tross flere døgn i sjøen) og voks fra spermoljen av Endre Hoffecker.


Kan du huske hva som sto i KASKELOTTEN nr. 33/2003?

… Respektabelt besøk til ØHK’s 10-års jubileum
Tirsdag 11. februar 2003 meldte mannskapet på Color Viking at det fløt et hvalkadaver midtfjords, tre nautiske mil vest for Torbjørnskjær.
Tannhvalen ble anslått til 12-14 meter og anslagsvis 20-30 tonn. Myndighetene fikk noen hektiske og vanskelige timer før det ble konstatert at den hørte til på østsiden av fjorden. Den ble tauet inn til Slevikbrygge samme kveld.

Spørsmålet fra helsevesenet i Fredrikstad kommune ved Steinar Haugsten lød: – Hvis noen har brukt for hvalen, kan de få den. Gladelig!

Neste dag (onsdag 12.) var det oppslag i aviser og på radio, og en mann med navn Endre Hoffeker, som er utdannet biolog – har alltid har ønsket seg et hvalskjelett,- så han takket JA til gaven!

Onsdag kveld var KASKELOTTEN’s utsendte medarbeider. Ute på Slevikbrygge, her var det skikkelig (h)valfart av «landkrabber», det var til tider trafikkaos, flere biler en folk. Skoleklasser hadde vært der på dagen!
Ingen tvil, det er en sperm, den lå forholdsvis høyt i vannet, luktet sånn passe.
På koka var uttrykket; det lukter penger, ti still.
Et lite kåseri om hvalfangst og spermasetthvalen som hadde tenner og delikaterte seg på kjempe blekkspruter fikk de skuelystne med seg av den «utsendte» fra klubbavisa KASKELOTTEN. Spørsmålet om hva som flyter der?- ble også stilt. Svaret var: Det ble laget stålamper av døm en gang.

Onsdag 12.
Endre Hoffeker har preparet og satt i sammen mange smådyr-skjelleter, men aldri et dyr på denne størrelsen.

Torsdag 13.
Fredrikstad Havnevesen fikk tauet hvalen til Ørakaia i Fredrikstad
Siste reis gjennom lufta med en gedigen kran, med innebygget vekt, – vekta viste 28 tonn.
Fredag 14. Klokken 0700 var ØHK representert med fire mann på Øra-kaia i Fredrikstad Harald1 Storebaug, Moss, Gunnar Hagberg og Erik Leister samt Terje Haraldsen fra Fredrikstad/Onsøy.

Tre sandefjordinger var også på plass den morgenen; Bjarne Liverød Sandefjord Museene, Knut Evensen hvalentusiast. Tredje mann på laget driver Hotell Atlantic, kjelleren på hotellet kan konkurrere med et hvilket som helst hvalfangermuseum; til og med i korridorene finnes det montere med gjenstander og store bilder fra en fordums tid i Sydishavet og på SG. Om du ikke skal overnatte på dette hotellet bør du i hvert fall ta en tur innom og spørre etter hotelldirektøren Henrik Kulms -, og hilse fra Fredrikstad, og se på alle gjenstandene, det er bare å gå på!!
Han var så ivrig at han hadde tatt med seg flensekniv fra egen samling.

En flerehjulshenger fra Slettevold fikk den 28 tonn «fisken» på sine aksler, – vekta ble tatt av kranføreren.
Med store kjettinger over ryggen og en siste «fis»(mye gass i en stor kropp, må du vite) dro de til et lukket område ved forbrenningsanlegget i Fredrikstad.

Denne dagen måtte 1000-ting ordnes for innehaveren av 28 tonn hval. TV og presse fra inn- og utland var til stede, de ville ha bilder av «tanngarden» og emnet til stålampa.
Endre Hoffeker måtte prøveskjære og figurere som Jonas i hvalens kjeft for mediaoppbudet.
Lørdag 15. februar 2003 på ettermiddagen var Hoffeker`s gjeng nr. 2 på plass og flenset. De imponerte med å benytte traktor som vinsj – når spekket ble flenset, «dratt» av i lange strimler. Ryggraden og ribbeina kunne sees. Hvalskjelettet ble renset og i Zalo-vann i store kar og dunker på skolegården til nedlagte Hauge skole på Rolvsøy.

9. april 2003
På skrivebordet til Endre lå noen av de minste tenne til spermen, 3 – 5 cm lange. Disse sitter helt bakerst på den lange underkjeven; tennene som vi kjenner, de sitter fra midten og framover. De små var nok for små til å bli sett og tatt vare på.
Virvler og bein er tatt godt vare på for så å bli «satt sammen» igjen, for å vises fram om en god stund. Leserne skal bli underrettet om framdriften.

Lykke til videre med arbeidet, Endre!

1. februar 2005 var jeg på besøk hos Endre Hoffeker utenfor Fredrikstad, Gamle Hauge Skole

Underkjeven – uten tenner, lå oppi et stort kar sammen med «pannebrasken» som fettputa hviler i.
Endre kunne fortelle at det hadde vært en langvarig avfettnings-prosess, men nå ville resten bli tatt utover våren. Mange av knoklene var blitt bleket, det samme med de 54 tennene som en sperm har i sin lange underkjeve. De innerste tennene er bare noen centimeter lange, de er knapt synlige før de blir skjært ut.
Hva som vil skje videre har han ingen konkrete planer om (selv om han har sine drømmer).
Endre ga meg adressen til en fantastisk fotosamling på Internett:
www.spermasetthval.no – har du en mulighet til å se disse bildene av «Jubileumshvalen»??

Det blir en ny prat med Endre i neste nummer av KASKELOTTEN.
Se også www.spermasetthval.no!


Forskning

Norske glasiologer har de siste 10 år forsket intenst på hvilke endringer som foregår i isbreen Jutulstraumen med en utbredelse på 124 000 kvadratkilometer.
Noen av de sentrale spørsmål forskerne ønsker svar på er om ismengden i Antarktis er i balanse, – øker eller minker. Radar benyttes til å måle isens tykkelse.

Den norske ekspedisjonen henter iskjerner fra ismassene her. Disse blir analysert for å kunne gi klimatiske data 1000 år tilbake i tid. Norske forskere deltar også i et europeisk forskningsprogram der iskjerner fra 3-4000 meter dyp blir analysert.

– Dette er viktig kunnskap som skal gi en indikator på fremtidig klima sett ut fra tidligere tiders variasjoner, sier forsker Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø.
Det er også sat opp reflektorer på isbreen slik at man kan følge breens bevegelser ved hjelp av satellitt. Fra disse observasjonene viser det seg at breen beveger seg 500 meter pr år. Ozonnivået blir også studert her.

Hentet fra Dialog 1998/2.


Hva skjedde på Syd Georgia, – notater før Falkland krigen

 • 1965 – I desember avsluttes hvalfangsten på Øya. De siste stasjonene stenger, utstyr blir smurt og lagret på Leith, Strömnes (Stromness) og Grytviken. Prince Olav Harbour og Husvik er allerede stengt.
 • 1969 – 14. november blir stasjonen på King Edward Point overført fra Falkland Islands Dependencies (FID) Government til British Antarctic Survey (BAS).
 • 1976 – 7. november. Argentinsk marinebase blir i all hemmelighety etablert på South Thule, South Sandwich Islands. Britene protesterer formelt i brev av 19.januar 1977.
 • 1979 – 19. september. Christian Salvesenand Co. som eier rettighetene på Hus-vik, Grytviken, Prince Olav Harbour, Leith og Strömnes i tilfelle kommersiell hvalfangst skulle bli tatt opp igjen, eller annen kommersiell virksomhet skulle være aktuell. Gir en kontrakt til Constantino Davidoff fra Argentina om å ta ut skrapmetall fra stasjonene under spesielle vilkår.
 • 1981 – 20. desember. Davidoff inspiserer stasjonene i Stromness Bay fra det argentinske ALMIRANTE IRIZAR, som kom og forsvant i smug.
 • 23. desember. En BAS-patrulje oppdager det argentinske besøket, rapporterer til magistraten som igjen sender beskjed til FID guvernøren.
 • 1982 – 13.februar. CAIMAN, en yacht fra Buenos Aires, ankommer og prøver å starte plyndring av stasjonene i Stromness Bay, henviser til at det er en del av kontrakten til Davidoff. De blir stoppet av en BAS-patrulje i Leith Harbour.
 • 6. mars. JOHN BISCOE seiler fra King Edward Point, BAS-stasjonen begynner forberedelsene til vintersesongen.
 • 11., 16.,18.,19. mars og 23. april; Argentinske Herculesfly fra Luftvåpenet flyr rekognoserinstokter over Syd Georgia.
 • 14. mars. En fransk yacht, CINQ GARS POR ankommer King Edward Cove.
 • 15. mars. HMS ENDURANCE ankommer King Edward Cove.
 • 16. mars. HMS ENDURANCE foretar helikopterinspeksjon i Stromness Bay, men finner ikke noe ureglementert. Slår opp notiser på flere språk utenfor villaen, setter så kursen for Port Standly. Kl. 1630 samme dag vedtar den argentinske militærregjering å starte «Operacion Alpha», med formål å etablere en militærbase på Syd Georgia.
 • 17. mars. BAHIA BUEN SUCESO ankommer Leith Harbour under radiotaushet om kvelden.
 • 18. mars. ryddeoperasjonen til Davidoffs selskap begynner. BAHIA PARAISO forlater flåtebase Ushuaia med militære forsyninger og spesialstyrker om bord.
 • 19. mars. BAS (Government til British Antarctic Survey) -patrulje oppdager BAHIA BUEN SUCESO og melder i fra til magistraten
 • 20. mars. BAS folkene leverer en formell protest fra FID (Falkland Islands Dependencies) regjeringen via magistraten. Det argentinske flagget blir tatt ned slik der er blitt forlangt. BAS-patruljen trekker seg tilbake, BAS HQ er blitt informert om hva som skjer.
 • 21. mars. BAS oppretter en observasjonspost og radiolyttepost nær Janson Peak og kan se ned på de argentinske posisjonene. HMS ENDURANCE forlater Port Stanley kl.0845 for Syd Georgia. BAHIA BUEN SUCESO forlater Stromness Bay kl.1900.
 • 22. mars.Oberevasjonsposten rapporterer at mint 10 personer arbeider på jettyen i Leith. CINQ GARS POR forlot King Edward Cove brått, ankommer Srtomness-Bay hvor de hjelper argentinerne og filmer aktiviteten.
 • 24. mars HMS ENDURANCE ankommer King Edward Cove og Royal Marines (RM) overtar observasjonsposten fra BAS; memorandum fra den britiske ambassaden i Buenos Aires til FCO og guvernøren advarer mot utviklingen og muligheten for evakuering av BAS fra Grytviken.
 • 25. mars.Den argentinske militærregjeringen vedtar å invadere Falklandsøyene og Syd Georgia. BAHIA PARAISO ankommer Leith Harbour fra de antarktiske stasjonene og South Thule med forsterkninger for en garnison.
 • 26. mars. Sovjetisk tråler, SPACATEL ankommer for å fylle vann, reiser neste dag.
 • 30. mars.En annen sovjetisk tråler, STORKI «full av antenner» ankommer fra Elephant Island, også for å fylle vann, men reiser videre sener samme dag.
 • 31. mars.GUERRICO slår følge med BAHIA PARAISO i Stromness Bay, en militær overtakelsesseremoni gjennomføres; HMS ENDURANCE drar tilbake til Falkland 1900. 22RM`s blir igjen i King Edward Cove.
 • 1. april. Guvernøren holder en radio om kvelden og erklærer områdene i unntakstilstand kl. 0445 neste morgen.
 • 2. april. Argentinerne invaderer Falkland Islands; BAHIA PARAISO går inn i Cumberland Bay, dårlig vær1 med vind 20 m/s, forhindrer videre aktivitet.
 • 3.april Slaget om Grytviken begynner kl. 1000, militæret overgir seg 1430, de sivile 1600. BAHIA PARAISO, med fanger om bord (22RM’s og 13 BAS), og den skadde GUERRICO går mot Leith og deretter mot argentinsk farvann.
 • FN’s sikkerhetsråd vedtar Resolusjon 502. HMS ENDURANCE går i dekkning for å observere. BAS sine folk fortsetter på Bird Island, Schleiper Bay, Lyell Glacier og St. Andrews Bay.
 • 17. april. Fangene fra Syd Georgia slippes fri i Montevideo, kl. 0230.
 • 19. april. Den britiske marine begynner operasjoner rundt Syd Georgia.
 • 20. april. RM og BAS fangene når Brize Norton i England, 0420.
 • 25. april. Argentinske styrker på King Edward Point overgir seg; Britisk garnison opprettes King Edward Point.
 • 26. april. Argentinske styrker i Leith Harbour overgir seg, 39 skrapmetallarbeidere ble også arrestert.
 • 14. juni. Argentinske styrker på Falkland Islands overgir seg.
 • 20. juni. Argentinsk marinestasjon på South Thule og South Sandwich Islands stenges av Royal Navy.
 • 20. august. HMS ENDURANCE vender tilbake til Storbritannia.
 • 19. september. BAS folkene vender tilbake til Syd Georgia, stasjonen på Bird Island gjenåpner, stasjonen på King Edward Point inspisert og satt i stand.
 • 1983 – 4. februar.Argentinsk marinebase på South Thule og South Sandwich Islands ødelegges av Royal Navy.
 • 1985 – 3. oktober. Begrepet Falkland Islands Dependencies forandres til South Georgia and South Sandwich Islands.
 • 1990-91 – sommeren: opprenskningoperasjoner gjennomføres på hvalstasjonene på Syd Georgia. Hvalmuseet etableres på Øya!!!
 • 2001 – 21. mars. Stasjonen på King Edward Point overføres fra Forsvarsministeriet til BAS.

Ernest Schackletons skip «Endurance» med mannskap på 27 mann gikk fra England i 1914 – med Antarktisk som mål.

Skipet ble som kjent skrudd ned, mannskapet overlevde fordi Schackleton klarte å ta seg fram til Grytvika og fikk hjelp av hvalfangerne der.
Det ryktes at mannen som fant TITANIC nå vil lete etter «Endurance».

Gode priser om en har noen godbiter å by på!

Det er skrevet om gamle frimerker som ennå sitter på konvolutten, de kan en få godt betalt for.
Oppfordringen er: ikke kast noe som ligger gjemt og glemt i et hvalfangerhjem!
Sjokoladeplate til 5000 kroner – smaker helt sikkert ikke godt, men om du skulle ha en fra tiden du var på tokt i Sydishavet kan det tenkes ut du kunne få solgt den!
I 2002 ble en hundre år gammel sjokoladeplate solgt for 470£ (ca.5000 kr) på auksjon i London. Den ti cm. lange sjokoladen som Captain Robert Scott hadde med på sin ekspedisjon i 1901 – 1904. Han hadde med seg 1750 kilo sjokolade (ikke rart at det ble noe igjen, red.anm) Dette var første forsøk på å nå Sydpolen, men nådde ikke helt fram. Ved neste forsøk kom han jo fram i 1912, men fant teltet til Amundsen og det norske flagget.

Av andre ting som ble solgt på auksjonen til Christie var dagboka til Alexander Macklin, legen som var med ENDURANCE, prisen den ble 104.950 £, dobbelt så høy som forventet!!!
Har du noe liggende?

Ernest Schackletons eget fotografi av ENDURANCE, med mange fingermerker og fettflekker gikk for 15.000 £

Når det gjelder gamle frimerker kan de verdsettes hos Fredrikstad Filatelist Forening, – red. kan formidle kontakt.

De norske reinsdyra tålte turen til Øya i sin tid (se KASKELOTTEN nr. 23/2001)

Fra rene fjellvidder til den nesten «sterile» tilværelsen på Syd Georgia klarte reinsdyra fra 1924 å formere seg til de grader, hvalfangerne hadde også mange fine steiker og annen god mat.
For ett par år siden ble tre reinsdyr flyttet fra SG over til Falkland, de døde av innvollsorm. De gikk i samme beiteområder som sau, sauen var vant med sine ormer – men reinsdyra klarte ikke å «fø» videre på dem.

Vet dere at…
Den første boka til Torbjørn Ødegaard – HVALFANGERE, gikk til den norske ambassaden i Sør-Afrika, bok nr. to ble bestilt av Steinar Bastesen.


Forsvarets nye fregatter kan gi hvaler dykkersyke

Ti hvaler døde sannsynligvis av dykkersyke etter at de ble utsatt for lavfrekvent sonar under en NATO-øvelse. Det norske forsvaret vil undersøke dette nærmere. Det første fartøyet skal levers i 2005.

De ti nebbhvalene som ble funnet under en NATO-øvelse på Kanariøyene i 2002, har dykkersyke-lignende skader, viser undersøkelser foretatt av spanske og britiske forskere.
Det norske forsvaret skal ta i bruk lavfrekvens sonar på de nye fregattene i
Fridtjof Nansen-klassen. Forsvaret tar dette alvorlig. Forsvaret er veldig opptatt av at de ikke skal komme i konflikt med hval. Vi har derfor igangsatt et prosjekt ved

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) der det skal undersøkes om diss sonarene kan skade livet i havet, sier informasjonssjef Finn Kristian Hannestad ved Forsvarsstabben.
– Dette har fått stor oppmerksomhet i fagmiljøet. Vi vil sammen med Universitet i Trømsø teste de spanske og britiske forskernes teorier, – sier forsker Petter Kvadsheim ved FFI.
De spanske og britiske forskerne har, ifølge Kvadsheim, to hovedteorier om hvorfor hvalene får dykkersyke: Enten fordi hvalene får panikk og stiger til overflaten for raskt, eller at selve trykkbølgen fra sonaren fører til at hvalene dødelige gassbobler i kroppen.

De utenlandske forskerne som står bak de nye teoriene, vil legge frem en endelig rapport neste år, som FFI venter spent på..
– Hvis vi finner ut at denne typen sonar skader hval, må vi anbefale restriksjoner på bruken av de nye fregattene. Vi vil anbefale at fregattene holder seg unna områder hvor man vet det finnes hval, og ellers forsikre seg på forhånd om at det ikke finnes slike dyr i området de operer i, sier Kvadsheim.

Forsvaret har bestilt fem – 5 – nye fregatter i Fridtjof Nansen-klassen. Dette er Forsvarets største investeringsprosjekt noensinne, og beløper seg til hele
20 milliarder kroner.

Denne artikkelen er skrevet av Knut H Leknes, 18. november 2003. Hvilken avis vites ei.


Bøker og filmer til salgs

Det er noen få videofilmer igjen av siste produksjon som ble tatt opp om bord i SOUTHERN ACTOR. Hvalfangsthistorien fortalt av de som var med. Kr. 300,-
Filmen er godt laget og satt sammen av tidligere klipp og nyinnspilling av pensjonerte hvalfangere fra Vestfold.
Kontakt Erik Leister i JORUNSVEI 19 i FREDRIKSTAD – telefon 69 39 07 10

Det er noen få bøker igjen som Torbjørn Ødegaard skrev om HVALFANGERE fra Østfold.
Kontakt Erik Leister i JORUNSVEI 19 i FREDRIKSTAD – telefon 69 39 07 10

Thorleif Karlsen har også noen filmer som ble laget av Erik Jacobsen, det er en serie på tre filmer til en pris på kr. 600,-
Ring Torleif 69 32 81 23, Storveien 92 GRESSVIK.

HVALFANGST EVENTYRET …på sporet av en tapt storhetstid.
Boka har fått strålende kritikk – i Vestfold!
Den er også lest og kommentert i Østfold, – meget god, skolene burde kjøpe den inn!

Alle hvalfanger-familier burde ha den i sin bokhylla så etterslekta kan få et innblikk i det som en gang var virkeligheten fra oktober til mai. Det bestefar forteller er ikke skrøner!

Bare innledningskapitelet er verd nesten hele innkjøpsprisen.
Dette storverket burde være et obligatorisk innhold i alle bokhyller i fylket.
Svein Døvle Larssen – Tønsberg Blad.

Forfatteren ha fått fram en imponerende bredde.
Dette er en viktig bok, som han har all ære av.
Anbefales på det varmeste!
Sandefjord Blad.

Kontakt Erik Leister i JORUNSVEI 19 i FREDRIKSTAD – telefon 69 39 07 10

Boka kan også sendes i posten, da blir det lagt til kr. 95.- i porto. (kr 495,-)

Østfold Hvalfangerklubb tjener 50 kroner på hver solgte bok!