Kaskelotten nr. 66

Februar 2011 – 18. årgang

Skal bore etter Whisky i Antarktis

Avisutklipp: Østlendingen 17. november 2009

Eierne av et skotsk whiskydestilleri vil bore i isen i Antarktis for å finne igjen et parti whisky som har ligget der siden en ekspedisjon i 1909.

For hundre år siden tok den britiske polfareren Sir Ernest Shackleton med seg to kasser whisky, fra produsenten Mc Kinlay and Co., på en ekspedisjon til Antarktis.
Ekspedisjonen ble oppgitt, og whiskyen ble liggende. Whiskyen er nå frosset fast i isen, og eierne av destilleriet ønsker nå å finne brennevinet. Målet skal etter sigende være å prøvemake whiskyen for å se om det kan være aktuelt å relansere den.

New Zealands Heritage Trust har sagt seg villig til å hente opp noen flasker ved å bore i isen, men største delen av whiskypartiet vil måtte forbli i Antarktis som et kulturminne.

(NTB- AP)

Er det noen som vet noe mer om dette «whiskyprosjektet»? – ta kontakt med hvalfangerklubben@gmail.com.


Fra THOR – GLIMT oktober 1962 som er et jubileumsår for Thor Dahl

Han var grosserer og skipsreder født 28. mai 1862 – døde 15. april 1920

75 år har gått siden 1887 – mangt har skjedd, mange har hatt et en arbeidsplass i dette rederiet. Inntjeningsevnen til rederiet har nok over sikt vært god – mye har blitt gitt i gaver og verdier er bygd opp. Etter bestemmelse i Thor Dahls testamente ble det gitt ca. 1,2 millioner kroner til forskjellige gode formål og gaver.
Denne tradisjon ble ført videre av hans etterkommere.

I 1917 ga konsul Lars Christensen hvalfangermuseum til Sandefjord by. Det ble innvieet 23. mai 1917, – oppført etter tegning av arkitekt Grimnes.

Bjørn Jørgensen og Kjell Paulsen har bidratt med stoff fra rederiavisen Thor Glimt. -Mange takk


Hentet fra «THOR – GLIMT» – Jubileumsnummer – 1. oktober 1962

1887 – 75 år – 1962

Til leserne av «THOR – GLIMT»

Som man vet så er hvalfangsten for tiden inne i en meget alvorlig krise, og det ser heller ikke særlig lyst ut på fraktmarkedet. Vi hadde derfor opprinnelig tenkt å la vårt firmas 75-års jubileum passere i stillhet, men efter at det blev endelig besluttet å sende ut THORSHØVDI – og THORSHAVET ekspedisjonene har vi bestemt oss for å markere dagen ved å sende ut et ekstranummer av THOR – GLIMT.
Vi benytter anledningen til å takke alle som er ansatt i vårt firma med tilknyttede selskaper, – det være seg til sjøs eller til lands, for godt og tillitsfullt samarbeide.
H. Winge Sørensen Lars Christensen jr.

Sandefjord september 1962

(Avkortet og tilpasset KASKELOTTEN)

Firma Thor Dahl 75 år – 1887 – 1962

Det firma som i dag (01.09. 1962) heter A/S Thor Dahl begynte sin virksomhet i Sandefjord for 75 år siden. Det var nemlig den 1. oktober 1887:
Annonsen så slik ut:

Min idag i Hr. Walbys Gaard ved Torvet aabnede Skibs & Husholdningshandel tillader jeg mig herved at anbefale paa det bedste.

Gode Varer. Billige Priser.

Sandefjord den 1ste Oktober 1887

Thor Dahl

Thor Dahls skips- og husholdningshandel har gjennom årene utviklet seg til en moderne foretning. Avdelingen for skipshandel leverer varer til norske og utenlandske skip i inn- og utland fra store, oversikligere lagre.( 1962 ).

Skips- og husholdningshandel utgjorde kun en liten del av det som var Thor Dahls – shipping geskjeft. Foretningen har beliggenhet ved kaia hvor SOUTHERN ACTOR ligger.

Nå i jubileumsåret 1962 – tenker vi på hvalfangst og skipsfart. Skiphandleren ble etter hvert kjent med bottlenose fangsten i årene fra 1880 til 1890 – så ville han selv være delaktig, men lønnsomheten var nok ikke som forventet, da det ble nedgang i bestanden.

Men – hvalfangsten i antarktisk ble derimot mer lønnsom, i jubileumsåret 1962 – sendes ekspedisjonene Thorshøvdi og Thorshavet syd over.
1. januar 1913 gikk det personlige firma over til å bli et aksjeselskap; det var tre aksjonærer – Thor Dahl, Thor Dahl jr. og Ludvig Knutsen, styreformann var Thor Dahl.
Etter hans død i 1920, ble hans svigersønn konsul Lars Christensen syreformann i A/S Thor Dahl.

Firmaets rederivirksomhet begynte for alvor i 1920-årene i tilknytning til hvalfangsten idet man trengte tankbåter på 3.000/ 4.000 tonn dw.
Til å bringe forsyninger av brenselolje til feltene ved Syd Georgia, Syd Shetland og Australia, – og til å frakte hvaloljen hjem.
Det ble etter hvert flere tankskip til oljefrakter uavhengig av hvalfangsten, og til dry cargo ship.

Jubileumsåret 1962 – består av:
Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S
Aktieselskapet ØRNEN
A/S ODD

Rederiets flåte:

  • 2 hvalkokerier 48. 363 t.dw.
  • 11 tankskip 231. 945 t.dw.
  • 10 dry cargo skip 98. 457 t.dw.
  • 26 hvalbåter 16 .002 t.dw.
  • 2 tankbåter er under bygging 87. 900 t.dw.

Ansatte i firmaet/ rederiet: 2 607 personer.
Sandefjord er å regne son en liten by med 7 000 innbyggere.

Litt historikk: I 1887 drar syv fartøyer (seilskuter) på selfangst, med en samlet besetning på 409 mann, derav 50 skyttere. Det kan nevnes at det var 600 gjester på byens bad.
Maleren professor Hans Gude besøkte også badet, dette året.

Grunnlaget for Sandefjords eksistens hadde i alle år vært trelast, skipsbygging og skipsfart.

…Thor Dahl var en flittig annonsør i «Sandefjords Tidende» Han la stor vekt på handel med byens husholdninger. Når det gjaldt å skaffe seg leveranser av proviant og rekvisita til sel- , bottlenose- og hvalselskapene eller koffardi – flåten, måtte man anvende andre metoder. Først og fremst gjaldt det å bearbeide rederen gjennom bekjentskap eller vennskap, dernest at kjøpmannen hadde ledig kapital til å tegne eller kjøpe skipsparter, eller aksjer mot til gjengjeld å få leveranser.

16. mars 1900 herjet en brann i Sandefjords sentrum og 55 gårder strøk med, blant dem var Thor Dahl. Han var tidlig på pletten med følgende annonse «Min Butikforretning fortsetter i min Bakbod i Langgaden og anbefales som vel assortert».

Pakkboden ble nemlig reddet, ved at en ung sprek sjømann satt skrevs over taket og pøste vann over den. Forretningen hadde fram til 1911 forskjellige adresser.
Siste stopp ble det vi kjenner i dag, Thor Dahl på «brygga».

Sandefjord hadde fått sitt første hvalfangstselskap «Håpet» i 1880.
I 1904 var det 29 norske hvalfangsselskaper, derav 11 hjemmehørende i Sandefjord. Fangsten forgikk på feltene ved Island, Færøyene, N. Shetland og Svalbard.
På Finnmarkskysten gikk det dårlig, i 1904 gikk staten til fredning av hvalen langs norskekysten.
Byens hovednæringsvei, hvalfangsten, kom i vaskligheter i årene fra 1900 til 1905.

Det ble i disse kriseårene at grunnlaget ble lagt for den ekspansjon som fra 1905 til 1910 omskapte den norske hvalfangst fra å være en provinsforretning til å bli en bedrift med arbeidsfelt på den andre siden av kloden, i Antarktis.

Thor Dahl ble etter hvert byens største skatteyter.
Hva er bottlenose? Bottlenosehvalen – nebbhvalen er den nest største av tannhvalene. 6 – 8 meter lang, den gir ca. ett tonn olje.

Redigert og tilpasset KASKELOTTEN.

Rederiavisen THOR GLIMT til Thor Dahl har selvsagt Kjell Paulsen komplett. Det vil bli en del tabeller og tall.

Lønninger fra rederiavdelingen 1945 til 1961:

Tilhørende Bryde & Dahls hvalfangerselskap A/S

THORSHAMMER: 12215 brt., 16050 tdw. 775 hk. Levert sept.1914 fra Suderland som tankskipet SAN NAZARIO til Egle oil Transport Co LTD, London. Kjøpt ab Bryde & Dahl 1928 for 100.000 pund, bygget om til hvalkokeriet THORSHAMMER ved Framnæs i 1928/ 29.
Nortraships flåte under krigen. Modernisert i Belfast somrene 1947 / 48 / 49 . Siste sesong 61/ 62 og solgt til opphugging i La Spezia august 1962.

THORSHAVET: 17081 brt., 21858 tdw., 2x B&W 6500 hk. Levert okt. 1947 fra Harland & Wolff LTD, Belfast til Ørnen.
Forlenget 44fot, til 644,1 ft – i 1955 til 19168 brt. I sammenhegde fangst fra
47/ 48 til 66/ 67. Solgt til Astra Overseas Fishing Ltd., Nassau. Bygget om ved Framnæs til fabrikkskip for fiskemel, – omdøpt ASTRA. Sank 17. april 1974 etter kollisjon ( pårent av et Japans fartøy), utenfor Guinea.
– ( se KASKELOTTEN nr. 19 2000)

THORSHØVDI: 18361 brt., 23250 tdw., 2x B&W 7400 hk. Levert okt. 1948 fra Burmeeter & Wain, København til ODD. I fangst 48/ 49 til og med 64/ 65, unntatt 52/ 53. Solgt okt. 1966 Aker-gruppen for ombygging til boreskipet DRIILLSHIP, senere som STAR I. Igjen DRILLSHIP, SONDA og IJ W BATES. Opphugget 1985 i Thailand.
– ( se KASKELOTTEN nr. 34, 2003)


Tur til Syd-Afrika?

Da jeg har fått noen forespørsler om nevnte tur, vil jeg lufte det for medlemmene først og fremst, – og andre som kanskje vil være med til gamle «jaktmarker».
Det er fint om dere gir en tilbakemelding, slik at jeg kan se om det er noen interesse for en slik tur.
Deretter vil jeg arbeide fram en reiseplan – samt priser. Dette blir så sendt til dere som jeg hører i fra, en prat om det hele vil selvsagt ikke være bindene

Dere treffer meg på telefon 69 32 29 32. Jeg har da mail også: kaarm2002@yahoo.no

Så vil jeg ønske alle våre medlemmer med familier et riktig godt nyttår.
Og takke for godt samarbeide.

Hilsen formann i ØHK
Kåre


AMBRA… hva er nå det?

Den ble i sin tid benyttet ved fremstilling av visse parfymer. Ambra er meget verdifull – ett hekto ambra ga 100 liter parfyme – og prisen var eventyrlig. I 1913 reddet et konkurstruet hvalfangerselskap seg på funn av store mengder ambra.

Ambra finnes i klumper med forskjellig form og størrelse, fra 14 gram eller flere hundre kilo.
Når den først støtes ut eller fjernes fra hvalen, er stoffet blekt hvitt på farge (noen ganger med svarte årer), mykt og med en sterk lukt av avføring.

Ambra oppstår som en galleaktig sekresjon i fordøyelsessystemet hos spermasetthvalen. Den kan finnes flytende på havet, eller i sand nær kysten. Siden nebbene til kjempeblekkspruter har blitt funnet i ambraklumper, har vitenskapsmenn teoretisert at hvalen produserer stoffet for å beskytte innvollene mot harde, skarpe objekter den har fått i seg.

Det er utdrag fra DEN MODERNE HVALFANGST HISTORIE bind 2 som her gjengis:

…Som før nevnt ble den første forsøkfangst ved Australia foretatt av
A/S Laboremus med bark MIMOSA ( ex Roald Amundsen) og hvalbåten HOBART. . . . alt lå til rette for en regningsvarende ekspedisjon med lang fartstid foran seg – og for øvrig med et gunstig fangst felt. Turen endte med et underskudd på 84. 017kroner. MIMOSA gikk fra Sandefjord 20. september 1911 og var ved Tasmania 10. januar 1912.
Det ble fanget noe spermhval, og i en av dem fant de ambra – som reddet underskuddet til å bli større.

A/S The Antarctic Whaling Co., hvis kokeri POLYNESIA ga en kort gjesterolle I australsk farvann, mislyktes også med 25 hval – 480 fat.
Det ble likevel en økonomisk suksess, de fant , de fant – i hvalfangsthistoriens tid den største ambraen i en hval, det skjedde på selveste julaften 1912 på
450 kg ambra i en spermhval.

Denne «klumpen» ble assurert for 500.000 kroner og sendt hjem. Ambrapartiet ble solgt for £ 23.000 ,- beløpet vil bli utbetal i London 12. april 1913. Jubelen ble sluppet løs: «Man besluttet å innfri selskapets aksepter etter hvert som disse forfalt samt annen gjeld etter hvert som innkomne midler tillater».
Da klumpen fra POLYNESIA kom til London, sies det at den sprengte markedet helt.

21. desember 1953 fant de en tilsvarende ambraklump på 926 lbs. På SOUTHERN HARVESTER.


42 nye hvalbåter

Vi må tilbake til hvalfangsten og se litt nærmere på utviklingen i denne siden fellesdriften for de norske selskapene opphørte i 1948.

Dette har redaktøren aldri hørt om – hvem kan redegjøre for det i neste KASKELOTT?
Rederiet hadde den gang to nybygde kokerier THORSHAVET og THORSHØVDI i tilegg til THORSHAMMER. Arbeidet med å skaffe mer moderne hvalbåter pågikk. På grunn av den økende konkurranse på feltet og på grunn av at hvalene stadig ble mer sky.

Det måtte tas et kraft tak for å bringe hvalbåtmateriellet opp på konkurransedyktig nivå.

Hvalbåtene som man hadde igjen etter krigen, ble for små som fangstbåter og måtte gjøre tjeneste som bøyebåter.
De første hvalbåtene etter krigen kom fra Smith´sDock Company Ltd., Middlesbrough, og viste seg meget gode i fangst. På Thorshøvdi-ekspedisjonen 1948/ 49 gjorde de to nybygde hvalbåtene THORBRYN og SYVERN det meget godt.

Nå vil noen hevde at det kommer ann på hvem som står bak kanonen. Vel, – en god skytter får også hval med en dårlig båt, men det har vist seg viktig å ha kombinasjonen god båt/ god Skytter..

A/S Thor Dahls selskaper har etter krigen i alt fått 42 nye hvalbåter. Store investeringer. Og et annet moment man har lagt vekt på; utdanning av nye skyttere, prøve unge, lovende fangstfolk.
Man har holdt ”skytterskoler” på feltet med eldre, erfarne skyttere som lærere. Noen av de etterkrigsbygde damp-hvalbåtene, viste seg å bli for små i konkurssen, – det gikk mot motor-hvalbåter.

Og så måtte de førte etterkrigsbygde hvalbåter over i bøyebåtenes rekker, – så som THORBRYN og SYVERN .

I jubileumsåret 1962 har rederiet følgende motor – hvalbåter:
ENERN, THORGEIR, THORØNN, THORSLEP, TORDØNN, THORIS, THORGRY og THORGLIMT.