Kaskelotten nr. 8

April 1997 – 4. årgang

Redaksjon består av Egil Ørebækk og Erik Leister

Dette er en mini-utgave av Kaskelotten sendt i konvolutt som brev.

Årsmøte 1997

Harald Hauge kunne ønske velkommen til 25 medlemmer som hadde møtt opp til årsmøte 21. MARS 1997 i puben ONSØ – Engelsviken.

Innkallingen ble godkjent, Arne Paus ble valgt til møteleder, Erik Leister ble valgt til referent.

Arne takket for tilliten og tok for seg årsberetningen- den ble godkjent.

Kasserer Thorleif orienterte om regnskapet – det ble godkjent.

Valgkomiteen hadde sine kandidater klare; Bernt Nilsen ble avløst av Hans Martin Hansen. De øvrige tok gjenvalg.

Ingen innkomne forslag.

Under eventuelt: Det ble orientert om opptakene i Radio Øst som skal starte opp i mai. Lister på de som skal være med – og gangen i det hele skal bli tatt tak i snarest av Utberg som skal lede intervjuene.

Brevet fra Sandefjord ang. byssa på ACTOR som ikke fungerer lenger ble referert. Det foregår en kronerulling i Sandefjord.

ØHK vil gi kr. 1000,- til dette formålet.

Arne Paus fikk brakt årsmøtet vel i havn, takk for det! 

Tillitsvalgte 21. mars 1997:

 • FORMANN Harald Hauge
 • VISEFORM. Kåre Martinsen
 • KASSERER Thorleif Karlsen
 • SEKRETÆR Erik Leister
 • STYREM. Finn Uteng
 • STYREM. Kjell Paulsen
 • STYREM. Ragnar Martinsen
 • STYREM. Birger Arvesen
 • STYREM. Hans M Hansen
 • STYREM. Victor Short 
 • VARAM. Henrik Liabø
 • VARAM. Odd Winther
 • Valgkomitéen: John Kjærre, John Syversen, Kåre Martinsen

Praten gikk livlig i puben ONSØ, her kunne en også leske på det forskjelligste.

Etter hvert kom det flere medlemmer med sine ektefeller – det ble 40 personer til bords nede i restauranten.

Middagen ble inntatt kl. 2030 – Det ble servert to ganger – det smakte så godt! Kaffe og blåbær/eplepai smakte helt fortreffelig!

Arne Hansen trakterte trekkspillet med mange kjente gode melodier, Jeppen hang seg på og sang! Mange takk til dere begge to!

Det ble solgt lodder til kveldens trekning. Gevinsten hadde medlemmene med seg, som de hadde fått av en eller annen forretning. 

Næringslivet i Engelsviken bidro også med gevinster.

Hvalbåtmaleriet som vi skal trekke på til neste årsmøte – 1998 fikk Thorleif og Finn også solgt noen lodder på. 

Dere kan ringe til Thorleif Karlsen – Storveien 92 Gressvik om det ønskes lodd.

Er det noen som ønsker en kopi av de bildene som Andre Boglund tok av SOUTHERN ACTOR 1. sept. 1996, – bilde er tatt fra Tollbod-kaia like før avreisen. Etterbestilling kan ordnes. 

Hvalfangerne kunne nok holdt festen gående, men ved midnatt var det slutt, takk for denne gangen og vel hjem!

Har du/ dere lyst til å bli med lørdag 24. – søndag 25. mai til LAHOLMEN sammen med Hvalfangerklubben i Sandefjord?

Påmelding til Rolf Enge i Sandefjord: 33 46 39 05 – ring først! 

Dobbeltrom – middag og frokost kr. 640,- 

Beløpet sendes til kasserer Walter Olsen, konto: 2490 22 19532

GOD PÅSKE!