Kaskelotten nr. 9

Mai 1997 – 4. årgang

Redaksjon Egil Ørebækk og Erik Leister. Sent ut 5. mai- 97 

RADIO ØST FM – 97,3

13 mann har vært med på å lage programmet: HVALFANGST GJENNOM TIDENE. 

Vi ble samlet i puljer i studio i Råde: 11.,18. og 25 APRIL 

Programleder Jan Erik Utberg. 

Disse var med på ett eller flere opptak: Harald Hauge – byssa, hv.båt.

Arne Paus – maskingutt, hv.båt. Hans O. Johansen – dekk, hv.båt. 

Finn Uteng – dekk, hv.båt. Martin Olsen – skytter. Erik Leister – maskingutt, koka. Bjørn Jørgensen – byssegutt/ dekk, hv.båt. Øyvind Ellingsen – dekk, hv.båt. Oskar Ludvigsen – dekk, hv.båt. Ragnar Martinsen – dekk, hv.båt. Ragnar Karlsen – dekk, hv.båt. Odd Berntsen – plan, koka. Victor Short – dekk, hv.båt.

Programleder Jan Erik Utberg la opp programmet med hvalfangst fra 1913 – 1940, her var det Martin Olsen og Oskar Ludvigsen med erfaring fra denne tiden. 

For Norge ble hvalfangsten slutt 67/ 1968, da gikk kokerier og hvalbåter i opplag. 

Det ble fortalt om livet og opplevelser i isen og på Øya, – Syd-Georgia, samt fra landstasjonen i Durban i Syd-Afrika.

Bjørn Jørgensen kunne fortelle om hvalfangstens siste år og på hvilken måte de utenlandske ekspedisjonene faktisk kjørte med en viss fart slik at det hele ble avviklet i 1968 – fra norsk side. De utenlandske med unntak av noen nasjoner som driver ennå.

Det var hyggelig å kunne være til stede ved alle tre opptakene, vi møttes i kantina kl. 1815 – hvor det ble servert kaffe og kringle. Jan Erik Utberg og Erik L. (ELe.) la en rask slagplan fram til kl. 1850. Det var opptil åtte mann på 7m2 i studio, pluss programlederen, Utberg.

Det var jo slik det var på lugaren også, vi følte oss «hjemme». I ti minutter akklimatiserte vi oss mens Utberg ga de siste instrukser. Det hele ble delt opp i to blokker med gamle kjente melodier, mens vi rolig byttet plass i rommet. Nedskrevne historier og andre notatater ble benyttet som «jukselapper». Opptakene varte i 55 minutter. Resten av kaffen og en prat fikk vi tid til før vi dro hvert til vårt.

Mange takk til dere som tok dere tid til å fortelle noe av hvalfangerens historie via RADIO ØST i Råde. FREKVENS FM. 97,3

Nå kan dere slå på radioen onsdag 14. mai kl. 1405; mandag 19. mai kl. 1205 eller 26. mai kl. 1205. 

Opptakene, tre kassetter kan kjøpes i museet for kr. 100,-

Hvis det er en kjenning som savner KASKELOTTEN eller annen info. i brevform, – så har vedkommende glemt å betale kontingenten for inneværende år – 1997.

ØSTFOLD HVALFANGERKLUBB

Storveien 92, 1621 GRESSVIK

– Thorleif Karlsen – Kjenner du noen som ikke 

– Postgiro 0825 0973 943 er medlem? få’n me’!

Kontingenten for 1997 er kr. 100,- 


I ÅR OGSÅ!

SOUTHERN ACTOR kommer til Skjærhalden lørdag 14.juni. 

Søndag 15. juni er båten bortleid til DENOFA 

Mandag 16. juni og tirsdag 17. juni vil ACTOR ligge på Skjærhalden for publikum besøk.

ONSDAG ER ACTOR IGJEN BORTLEID TIL DENOFA 

Ta kontakt med Arve Madsen, Skjærhalden: telefon 69 37 33 for info.

FEST OG HYGGELIG SAMVÆR!

Dere skal få nærmere beskjed om våre sammenkomst-planer.

Erter Kjøtt og Flesk på Engelsviken Brygge i sept., – det kan de!

Hvalbiff sist i oktober, da må vi til Major-Stuen.

Datoene kommer i neste KASKELOTT 


Nå vil ØHK åpne museet for sommerturistene!

Det skal holdes åpent lørdag og søndag fra klokken 11 – 15.

Starter opp lørdag 24. mai og søndag 25. mai – slik blir det til og med 30. / 31. august.

Vakter med datoer er satt opp – i KASKELOTTEN som ble sendt ut første uka i mai 1997. Det som skrives her og nå en forenklet rekonstruksjon slik at det kan bli lagt ut på nettet:

hvalfangerklubben@gmail.com 

Midtsiden i kaskelotten nr. 9 – mai 1997 – så slik ut, meget forenklet og uten telefon-nummer til respektive som skal ha vakter. 

Disse var med på den første vakta i museet:

 • Harald Hauge – Øyvind Ellingsen
 • Victor Short- Odd Berntsen 
 • Bjørn Jørgensen Hans- Johannsen
 • Finn Uteng – John Reinertsen
 • Ragnar Martinsen – Ole Olsen
 • Birger Arvesen – Arnfinn Johansen
 • Kåre Martinsen – Ivar Holt
 • John Kjærre – Erik Leister
 • Henrik Liabø – Kai Jacobsen
 • Odd Winther – Finn Uteng
 • Jens Gjølberg – Terje Haraldsen
 • Hans M Hansen – Thorleif Karlsen
 • Haldor Hansen – Leif Strand
 • Arne Engerdahl – Åge Haraldsen
 • Arne Paus – Bernt Nilsen 

Medlemmer er gratis. Kr.10,- er inngangspenger. Alle oppfordres til å kjøpe lodd

HVIS DET MÅ BYTTES VAKT SÅ BYTT MED NOEN AV DE ANDRE SOM ER OPPFØRT.

obs! NØKKELEN TIL MUSEET HENGER I CAFÉEN LILLE FREDERIK!

GOD VAKT!


7/2- 1997 sendte Skårungen – Odd Winter noen maskinskrevne dikt til KASKELOTTEN som ble kopiert rett inn på en side – klippet og limt til så den passet i et A-5 format som er størrelsen på vår klubbavis.

Det hele vil bli gjengitt ved en senere anledning


HVALFANGER MUSEET i Gamlebyen i FRDRIKSTAD holder åpent fra klokken 1100 til 1500

 • MAI : lørdag 24. og 25. Mye fint å se!
 • JUNI : alle lørdager og søndager 
 • JULI : alle lørdager og søndager 
 • AUGUST: alle lørdager og søndager 

Alle er velkommen!

Ta med noen kjente!

Verv noen kjente!


SENETØ 88 – F 

Hva er det som får mennesket til å reagere så primitiv? Dette spørsmålet har blitt stilt om og om igjen i fra tidenes morgen, slike handlinger tar vi avstand fra – de fleste skulle jeg tro!

Det er grupperinger av mennesker som blir overbevist av enkelt personer om sitt spesielle syn på tidens «muligheter» til å gjøre seg selv sterke og mer fremtredende i dagens samfunn. Er vedkommende egentlig en taper som får andre til å utføre sine ærend?

Tragedien for den/ de som rammes er jo forferdelig! 

Skal vi bøye oss for enhver motstander av tide? Det må jo bare ikke skje, men hva kan vi gjøre for å stoppe denne irrasjonelle handlingen på grunnlag av synspunkter som disse grupperingene har fått?

KASKELOTTEN vil i hvert fall sende Arvid Enghaugen og hans mannskap – og deres familier den sympati som kan trenges i en sådan stund. 

SENET som er på 56 fot, ble bygd 1958, Martin Enghaugen overtok båten i 1971. Noen år senere ble sønnen Arvid skipper på båten, så har det blitt «fisket» hval og trålet etter reker i mange år – fra Slevik. 

24. januar 1994 ble SENET forsøkt senket av venninnen til Paul Watson. 

Sommeren 1994 laget GREENPEACE vanskeligheter for båt og mannskap på sjøen. 

I 1996 kom det til nye konfrontasjoner med miljøaktivister på Sørlandet. 

29 april 1997 klokken fem om morgenen ble det helt brennbarvæske på dekket og tent på, en ny sabotasje mot vår gamle tradisjons-rike hvalfangst. 

For oss ex-hvalfangere er dette helt ubegripelig og uakseptabelt!

SENNET skulle stikke til sjøs første helga i mai for å delta i hvalfangst på kysten. Foreløpig drives det etterforskning av KRIPOS. Slik båten ser ut nå, er det tvilsomt om den kan settes i stand.


Siste side av klubbavisen KASKELOTTEN:

Redaksjonen ble avsluttet 2. mai -97. Egil Ørebæk og Erik Leister og sendt ut som B-post.

Vi må stå sammen, vi har felles interesser som vi vil dele med de som ikke fikk sjansen til å oppleve det vi fikk være med på.

Forrige utgave – nr. 8 var en typisk miniutgave sendt ut som brev i konvolutt, med referat fra årsmøtet og invitasjonen til Laholmen sammen med Sandefjord- folket 24. – 25. mai.

Denne gangen må påmeldingen gå via formann i Hvalfangerklubben i Sandefjord, ROLF ENGØ telefon: 33 46 39 05

Er det noen som kan sende redaksjonen ett eller annet som kan setter på trykk!?

GOD SOMMER TIL DERE ALLE!