– Nei til ombygging

Denne artikkelen er hentet fra Sandefjords Blad 26.02.2001.

Gjermund Glesnes

Museumssjef Jan Erik Ringstad går sterkt imot tanken om å forandre på «Southern Actor» for å oppgradere skipets sertifikater.
F oto: Kurt André Høyessen

Museumssjef Jan Erik Ringstad vil aldeles ikke bygge om «Southern Actor».

Seilingstillatelse

Museumssjef Jan Erik Ringstad

Ringstad har utredet mulighetene for å oppgradere den gamle hvalbåten, for å utstyre den med et såkalt lastelinjesertifikat. Sertifikatet som «Southern Actor» er utstyrt med i dag, gir tillatelse til å seile innaskjærs i norske farvann. Det får imidlertid ikke krysse åpne havstrekninger på mer enn 25 nautiske mil. Dette innebærer at «Southern Actor» ikke kan gå sørover forbi Stavern eller Svinesund uten spesiell dispensasjon.

Med lastelinjesertifikat gis båten større spillerom. Da kan det gå inntil 20 nautiske mil fra land. Det vil også bli lettere å få dispensasjon for å seile i internasjonalt farvann.
Men prisen for å oppgradere skipet er høy.

Omfattende ombygging

For å få lastelinjesertifikatet, må den gamle hvalbåten bygges om flere steder:

  • Den delte tredøren til lugarene forut må byttes ut med en hel dør i stål.
  • Terskelhøyden på dører og dekksluke må økes.
  • Harpunrenna foran må ofres til fordel for nødutgang til lugarene.

Disse ombyggingene vil føre til at båten mister sin status som verneverdig. Det vil også bryte med intensjonene som lå til grunn for å restaurere båten. Under restaureringen ble det lagt stor vekt på å gjøre «Southern Actor» så autentisk som mulig.
– Hvalbåten er del av en internasjonal kulturarv. Det ligger stor interesse for å bevare den som en original hvalbåt, sier Jan Erik Ringstad.
Han mener at skipets verdi er langt større som historisk dokument enn som turistbåt.

Markedsføring

– «Southern Actor» er svært verdifull i markedsføringen av Sandefjord. Hvis den mister det autentiske preget – spesielt harpunrenna – vil markedsføringsverdien bli betydelig svekket, påpeker museumssjefen.
Han opplyser at båtens inntekter fra turisttrafikk er rundt 170.000 kroner i året. Budsjettet er derimot på over en million kroner.
– Den vil aldri kunne gå med overskudd. Det bør heller ikke være hensikten, uttaler Ringstad. Etter hans mening er skipets antikvariske verdi i klasse med vikingskip og stavkirker.

Dispensasjoner

Han tror heller ikke det er nødvendig med et oppgradert sertifikat for å få lov til å seile. Siden hvalbåten ble satt i drift i 1996, har det fått dispensasjon til å seile utenfor det tillatte fartsområdet.
I fjor sommer var skipet i Bergen og på Shetland. Tidligere har det seilt til blant annet Danmark og Nederland.
– Jeg har ingen grunn til å tro at ikke skipet skal få slike dispensasjoner også i fremtiden, sier Jan Erik Ringstad.
Museumsstyret skal avgjøre «Southern Actor»s skjebne i dag. Ringstad føler seg trygg på at det vil følge hans anbefaling.