Artikkelside 10:

Fra Kaskelotten nr. 21

17. mai i år sendte NRK filmen fra ØYA turen

Filmen ble sett av ca. 200 000 personer. Det er jo et godt seertall, det kan tyde på at det er mange som har en eller annen slektning som har vært på hvalfangst,- fotballkamper har nok mye høyere seertall.
Filmen skal sendes i reprise på NRK 2, – men det er ikke bestemt når.


Fra Kaskelotten nr. 21

Greåker Cellulose

På Greåker Cellulose – ligger en trebåt, – det er snakk en av småbåtene som gikk mellom landstasjonene og hvalbåtene / kokeriene på Syd Georgia, en servicebåt.

Hans Martin Hansen, Bjørn Jørgensen og Erik Leister møtte to representanter fra Fartøyvern foreningen i Fredrikstad som ville at vi skulle være med å bedømme båtens tilstand før den må fjernes fra Greåker Cellulos’ tomt.

Hans Martin og Thorleif Karlsen viste å fortelle om disse småbåtene da de var på ØYA midt på 50- tallet.
Båten er i så dårlig stand at den vil falle fra hverandre om en begynte å flytte på den. Den har ligget uten pressing eller annen beskyttelse for vær og vind de siste 9 åra.

Vi må jo takke for at vi ble kontaktet. Fredrikstad Museum vil ta nødvendige mål og fotografier. Det blir ny rapport neste nummer!


Fra Kaskelotten nr. 17

God jul til dere alle sammen som leser kaskelotten!

Det er hyggelig å vite at hvalfangerklubben har hatt så mange fine år sammen her i Østfold. Vi skal nå gå inn i vårt syvende foreningsår!

Det skal bli litt rart å skrive 2000,- vi som har skrevet nitten hundre i så mange år! Vår historie begynte jo i 1904, snart har vi også brukt opp de hundre åra av det som var starten på vårt yrkesliv, det sies jo med rette at hvalfangeren er en utdøende rase.

Godt Nytt År!


Fra Kaskelotten nr. 17

Telegrafverket:

Thorshavet Rogaland Radio 86 julen 1961 (sign let)
Fam. Leister, Bjørndalsv 15, Fr.stad.
Gledelig jul og godt nytt år,
Alt vel her, Hilsen Erik.

«Ved valg av tekst, skriv tekstnummeret. Foruten full adresse kan underskriften inneholde 5 ord. I disse 5 ord kan medtas f.eks. alt vel. Hilsen.»

På telegramlista er det 54 tekster en kunne velge blant.

  • 1. Guds signing over juleaften og det nye aar.
  • 2. Gledelig jul og godt nytt aar.
  • 36. Syng, gode venner, om julens fred. Jeg gaar paa dekket og synger med.
  • 41. Maa eterbölgen baere mine varme önsker frem God jul til dere, kjaere. Godt aar for land og hjem.
  • 54. Maa aaret som kommer i stort og smått, bli lykkelig for oss, rikt og godt.

Det må ha vært utrolig mange telegram som ble sendt fra hver ekspedisjon (kokeri), i hvert fall til jul!


Fra Kaskelotten nr. 17

Hyrekontrakt

Harald Andersen f. 26/ 9 – 12 i Tønsberg
1. som elektriker om bord i S/S «STROMBUS»
4. Hyre kr.165,- pr. mnd . . . Part 2,55 øre pr. fat av utkokt og utlosset olje…
avtalt trekk kr. 165,-pr. mnd. som betales ut første gang 15.11.1934.
5. Overtidsbetaling 95 øre pr. time.

Kontrakten ble underskrevet 27. august 1934

S/S » Polar Chief»

Herr Harald Andersen har gjordt tjeneste ombord som unggut – arbeider i sesongen 1929/30.
Han har opfylt sit arbeide tilfredsstillende, er ordentlig og bra og kan anbefales.
R. Ursin Smith.