Ønsker du å bli medlem i Østfold Hvalfangerklubb?

 

Medlemskapet koster kr. 225,- pr. år.

Det er bare å melde inn en bekjent og sende beløpet til:

Kasserer Thorleif Karlsen: Østfold Hvalfangerklubb
Storveien 92, 1621 GRESSVIK

Postbankgiro 0540.08.30772

Bilder av en tidligere hvalfanger

Bildene er tatt av Erik Leister ombord på flytende kokeri, Thorshavet. Sesongen 1961 - 62 (Erik Leister med rutete skjorte)

Trykk på hvert enkelt bilde for å se det i større format.