Artikler

Artikler om hval og hvalfangst

Her kan du lese artikler som er skrevet av hvalfangere. Artiklene er sortert under ulike kategorier.

Klikk på artikkeloverskriften for å komme inn på den aktuelle siden.

Artikkelside 1

 • Gamle hvalfangere ble forskere 
 • Vi ”etterbehandlet” hvalolja også!
 • Hvalfangstnæringen gikk mot slutten
 • Avisutklipp fra Fredriksstad Blad, 27. april 1982
 • Fra Illustrert Vitenskap nr. 2 1998
 • Værballonger truer hvaler

Artikkelside 2

 • Til dere som har vært på øya
 • Diverse artikler fra Kaskelotten
 • Anders Ellefsen
 • To artikler fra Fredriksstad Blad

Artikkelside 3

 • Hvalskyttere i Østfold fra 1880 årene fram til den «bitter end» 
 • Flytende kokerier krigsforliste under den andre verdenskrig
 • Litt Historikk
 • Finn Uteng forteller fra «Øya»

Artikkelside 4

 • En presentasjon av de ulike hvalarterene 

Artikkelside 5

 • Hyggelig å mimre sammen!
 • Vi må få til noe!
 • Våre etterkommere!
 • Ta en tur til Øssia!
 • Hvalkokeriet SS «Silvestri»
 • Hvalkokeriene returnerte til Norge
 • Noen små biter…
 • Den glade matros – av Harald Storebaug

Artikkelside 6

 • Hvalfangstens far ble hedret! 
 • Gravplasser på Sør Georgia

Artikkelside 7

 • Thule, hvor er nå det? – av Odd Winther
 • Dikt: Minner fra smuglertiden

Artikkelside 8

 • Historier fra Thorshavet

Artikkelside 9

 • Krigsforliste flytende kokerier under 2. Verdenskrig
 • Glansperioden i Sydishavet 
 • ”Pelagos’s» siste reise 
 • Fangstsesongen fra 1959 til 1962

Artikkelside 10

 • 17. mai i år sendte NRK filmen fra ØYA turen
 • Greåker Cellulose 
 • God Jul!
 • Telegrafverket
 • Hyrekontrakt

Artikkelside 11

 • Avskrift av radioforedrag, av veterinær Egil Ole Øen 16.11.96