Innholdsfortegnelse over Kaskelotten

Nr. 1 – Juni 1994:

 • s. 1 – Første nummer av klubbavisen KASKELOTTEN, velkommen til Majorstuen – hos Kåre Martinsen. 105 medlemmer.
 • s. 2 -FØRSTEREISGUTTENS REISEMINNER ved Karl Bøe.
 • s. 3 – Medl. liste 93/93. Høsttur til Mjøsa. Høstfest på MAJORSTUEN.
 • Er det tid for flere turer?

Extranummer:

 • Med innbydelse til års-møtet 31. 03. 95.
 • Maskingutt på S/T THULE ved Odd Winther.

Nr. 2 – Januar 1995:

 • s. 1- ”timeplan”.
 • s. 2 – JULAFTEN PÅ LEITH 1948 av Karl Bøe. Svend Foyn seminar.

Nr. 3 – August 1995:

 • s. 1 – Engelsviken Brygge åpner restaurant ØHK er til stede med spermtann. Kan vi få besøk av SOUTHERN ACTOR til Fredrikstad. Sandefjord arrangement. GUTTA KOMMER HJEM FRA ISEN.
 • s. 2 – Odd Winther har tittet i Gyldendal på hval.
 • s. 5 – ”Edinburgh group” til Tønsberg.
 • s. 7 – ANTALL FANGET HVAL / TILLITS-VALGTE mars 1995. S. 6;” timeplan”.

Nr. 4 – Februar 1996:

 • s. 1 – ”timeplan” / håp om å få til uformelle treff, ØHK har fått eget klubblokale.
 • Siste side; Ragnar har malt et maleri for utlodning. Video-aften med ertesuppe. HAR NOEN NOE Å LÅNE BORT?
 • Hvalfanger museet i S. fjord vil låne oss noen gjenstander. Tove Thøgersen på Isegran vil også hjelpe til med å låne oss det vi måtte trenge.

Nr. 5 – Juni 1996:

 • s. 1 – . . . surr, med ACTOR»- dette blir dumt
 • s. 2 – RUA IX får vi låne av John Kjærre. Nå er det blitt museum av klubblokalet til ØHK som bør holdes åpent for publikum.
 • s. 4 – Odd W. har sin penn parat på s. 4 / KLUBBLOKALENE VÅRE
 • s. 5 – Les hva” Skårungen” skriver på s. 5 «SOUTHERN HARVESTER» MED
 • s. 7 -TABBELER fra 1957 – 58
 • s. 8 – 30 ÅR SENERE, – SPØKELSEBY

Nr. 6 – Oktober 1996:

 • s. 1 – SOUTHERN ACTOR kom 29. aug. mer på s. 2, 3, 4 og
 • s. 5. Styret av 22. Mars -1996. Erter, kjøtt og flesk på Engelsviken Brygge.

Nr. 7 – Desember 1996:

 • s. 1 – oppsummering av det som har hent siden ØHK startet.
 • s. 4 – KAN NOE LA SEG INTERVJUE.
 • s. 5 – Svend Foyn.
 • s. 8 – dikt fra Odd W. FANGSTRESULTATER 1950 -62, ACTOR. Div. fra Illustrert Vitenskap(10/95)
 • s. 10 – JULEKVELD av Arne Kraft.
 • s. 12 – Til 150 medlemmer, God Jul!

Nr. 8 – Mini-Utgave, Mars 1997:

 • REFERAT fra årsmøtet, – 21. mars 1997. LAHOLMEN -TUR

Nr. 9 – Mai 1997:

 • s. 1 – Tre programer i Radio Øst, kassetter til salgs. SOUTHERN ACTOR kommer til Skjærhalden og Dampskips-brygga i Fredrikstad
 • s. 3 – hvalfangst i Sørishavet 1930, føljetong i mange deler. Vaktliste for museet.
 • s. 7 – SENET -Ø 88 F forsøkt senket.

Nr. 10 – August 1997:

 • s. 1 – Høst tur til Bygdø.
 • s. 2 – skipskost og sosialt samvær.
 • s. 4, 5 og 8; FØLJETONGEN fortsetter. Lørdag 14. juni var Actor på Skjærhallen.

Nr. 11- Desember 1997:

 • s. 1 – Referat fra Bygdø. Tredje del av føljetongen side 3.
 • s. 4 -Miljøforurensning -Fredriksstad Blad Ingar – Andreassen/ Odd Winther.
 • s. 6 – Medl. 1997.
 • s. 8 -Norsk hvalfangst 1930 – 1940 av Hans O Johansen. Fra lydopptaket i Radio Øst.
 • s. 10 – SKAL VI LA VÅRE OPPLEVELSER GÅ I GLEMMEBOKA / 12 hvalfanger historier gikk på lufta.
 • s. 11- museet til ØHK

Nr. 12 – Desember 1997:

 • s. 1 – redaktøren maner til innlegg fra de forskjellige yrkesgrupperinger innen hvalfangeryrket. – Av mange innlegg kan det bli en bok om Østfold-hvalfangeren til slutt!
 • s. 2 – THULE, HVOR ER NÅ DET? Odd Winther har skrevet om for-synings-skipet THULE tidligere (ikke forskningsskipet THULE).
 • s. 3 – brev fra en hvalfanger i Spania.
 • s. 5 – HVALEN SOM BLE BORTE og CA LARSEN – GRYTVIKEN av Finn Uteng.
 • s. 6 – 40 000 kroner t/r Grytvika med ØYAS VENNER.
 • s. 7 – føljetongen, 8 og 9.
 • s. 11 – VÆRBALLONGER truer hvalen.

Nr. 13 – Mai 1998:

 • s. 1 – KARL og eller KALITO.
 • s. 3 – GAMLE HVALFANGERE BLE FORSKERE.
 • s. 4 – ØSTFOLDINGEN og DENOFA, samt de andre ringvirkningene. Styret 18. 04. 98
 • s. 7 – HVALSKYTTERE I ØSTFOLD – 1880 fram til” the bitter end” av Ragnar/ Finn.
 • s. 8 – Del fem av føljetongen
 • s. 10 – Brev fra Gunnar Kjell «Happy» Andersen. Historikk fra 1930- 31, og fra Svalbard og Spitsbergen – ved Finn Uteng.

Nr. 14 – November 1998:

 • s. 1 – fra festen på Saltnes Grendehus
 • s. 2 – MIMREBREV FRA BOGELUND.
 • s. 3 – SESONGBETONTE MANNFOLK I ONSØY «SIMBRA» FORLISET JAN. -48
 • s. 6 – MINNER FRA SMUGLER-TIDEN
 • s. 8 – bokanmeldelse, EN FØRSTEREIS FORTELLER, Østerdølen Enok Sandbakken. KASKELOTTEN på Internett
 • s. 10 – KRIGSFORLISTE KOKERIER
 • s. 11, 12 og 13 – føljetongen fortsetter

Nr. 15 – April 1999:

 • s. 2 – Finn Uteng var en tur på Øya.
 • s. 7 – Ragnar Martinsen og Finn har «fikset» opp museet vårt, Bjørn Jørgensen overtar.
 • s. 8 – siste del av føljetongen (Transportbåten).
 • s. 10 – verden er ikke stor – SILVESTRI

Nr. 16A – Juni 1999:

 • s. 1 -ti kroner for å komme inn!
 • s. 2 – annen del av Krigshistorien til Jens Hj Jensen, SILVERSTRI fortsetter, side 2 …
 • s. 8 – Østfolingen fra Askim til Galapagos. ,
 • s. 11 – «HALIFAX – hvalfangere.
 • s. 12 – Sarpsborg Mek Verksted.

Nr. 16B – September 1999

 • s. 2 -HVOR KOMMER MEDLEMMENE FRA?
 • s. 4 – Slepebåten «FIX
 • s. 5 og 10 – Hvalfangerviserer.
 • s. 6 – Styre og stell i syv år.
 • s. 9 – D/S «HVALER»
 • s. 11 – Syd-Georgia (Dagens Næringsliv)

Nr. 17 – Desember 1999:

 • s. 1 – JULETELEGRAM,
 • s. 4 – attest, S/S POLAR CHIEF.
 • s. 6 -diverse bøker om en svunnen tid.
 • s. 10 – HYREKONTRAKT.
 • s. 9 – Gaver og det skrevne ord.
 • GOD JUL!!! — Neste år ja, – 2000

Nr. 18 – Februar 2000:

 • s. 1 – INVITASJON TIL ÅRSMØTET.
 • s. 2 – Finn forteller fra sin ungdomstid.
 • s. 6 – SPERMHVAL- KASKELOTT
 • s. 8 – Gravplasser på ØYA, ved Finn .
 • s. 10 – Harald Storebaug forteller i «Mimrekroken».

Nr. 19 – Mai 2000:

 • s. 1 – Kjempe isfjell
 • s. 2 -DRAMATISK HJEMTUR PÅ «THORSHAVET» Erik Leister forteller. THORSHAVET ble til ASTRA og sank! 1974.
 • s. 9 – Ellefssens tidsbrandrør.
 • s. 11 – ASTRA går ned.

Nr. 20 – September 2000:

 •  s. 1 C A Larsen fikk æresgrav i Sandefjord etter sin begravelse 15. mai 1925.
 • s. 2 – div. klipp ”HVALPOSTEN”
 • s. 3 – årboka til Sandefjord Museene.
 • s. 4 – THORSHAVET, 61/62
 • s. 6 – ny bok- Syd Georgia – A Pettersen
 • s. 8 – Tabelloversikt fra 61/62, B. Jørgensen
 • s. 10 – PELAGOS siste tur
 • s. 12 – Reinsdyrjakt på SG ved Kolbjørn K
 • s. 13 – Kjell Paulsen – små bitter.
 • s. 15 – Harald Storebaug – mimrekroken.

Nr. 21 – Desember 2000:

 • s. 1 – ERNESTO TORNQUIST siste reis, av Birger Arvesen.
 • s. 3 – fra Fredrisstad Blad 17. 10. 1950
 • s. 4 – DON MILES OG DON SAMUEL
 • s. 5 – utklipp fra FB ang. = Thorbj. Sørlie.
 • s. 9 – mot slutten av 50-åra
 • s. 10 – Greåker Cellulose – fraktebåt fra SG
 • s. 11 – tur til Fylkesmuseet i Vestfold
 • s. 12 – DEN GLADE MATROS av HS Moss

Nr. 22 – Februar 2001:

 • s. 1 – Svend Foyn.
 • s. 5 – ØHK får mye Internett henvendelser
 • s. 7 – bunkring i Montevideo av H Storebaug
 • s. 8 – fra Greåker Cellulose til Follo Museum
 • s. 11 – div fra Sandefjord Blad,og filmverden

Nr. 23 – April 2001:

 • s. 1 – 12. MAI busstur til Sandefjord /Strømstad kun T/R.
 • s. 2 – Gutta kommer hjem fra isen.
 • s. 5 – Forsvaret ut hvalfangerne inn i Tøihuset i Gamlebyen?! Referat fra årsmøtet 2001 på Lille Fredrik – årsfesten på Manstad.
 • s. 10 -Norsk rein i Antarktis.
 • s. 12 – Hval(er) i Skjærgården – stiftelsen D/S HVALER, tekst Christian Mohn

Nr. 24 – Juni 2001:

 • s. 1 – Forfatter Ødegaard vil skrive om oss!
 • s. 2 – utdrag fra boka til Onassis.
 • s. 4 – Den siste hvalen ble tatt for 33 år siden, i 1968.
 • s. 7 – SOUTHERN ACTOR kommer i aug.
 • s. 8 – Tyskland drev også med hvalfangst, fram til 1939.
 • s. 12 – sakset fra FB, DENOFA 1951-

Nr. 25 – August 2001:

 • s. 1 – Bli med å ta «SOUTHERN ACTOR» over til Fredrikstad torsdag 30. august.
 • s. 3 – APPELL TIL ØHK
 • s. 4 – fakta om ACTOR. / Sørlendingen Chr. Salvesen.
 • s. 7 – Gaver til hvalbåten.
 • s. 8 – NORTREFF av Christian Mohn
 • s. 10 – Alfred Skontorp.
 • s. 11 – KONGELIG resolusjon om hvalfangst.
 • s. 12 – Russland driver hardt på feltet.
 • s. 13 -PENSJONSAVGIFTEN TIL SJØFOLKA.
 • s. 15 – Medlemmer av ØHK.

Nr. 25 – Ekstrautgave – ble delt ut på kaia

Nr. 26 – Oktober 2001:

 • s. 1 – inn i det niende året – ØHK.
 • s. 2 – en hyllest fra Kolbjørn Karlsen
 • s. 3 – KOS 53 / Kerguelen, var det noen der?
 • s. 4 – ”MUSEUMS-NYTT”
 • s. 5 – fettnød i verden??
 • s. 6 – klipp fra Fangstliv 1960
 • s. 7 – Gikk i minus
 • s. 8 – S Actor en inspirasjon for andre!
 • s. 10 – Fra S. fjord til Fr. stad med ACTOR
 • s. 12 – Har forsøkt flere ganger – boka!
 • s. 13 – HENRIKSEN – kanonen.
 • s. 14 – GRAVLAGTE PÅ ØYA

Nr. 27- Januar 2002:

 • s. 1 – 1902 – 2002
 • s. 3 – Skraphandler Thor, møtte THORSHAVET ved Færder fyr. Tekst Enok Stene, sønn til Thor Stene (STENE STÅL).
 • s. 4 – Vi Menn føljetong …
 • s. 8 – Menneskets grådighet Chr. Mohn
 • s. 12 – SOUTHERN QUEEN sank 28. 02. 1928
 • s. 13 – Navigasjonsregler

Nr. 28 – April 2002:

 • s. 1 – hvalfangstens fødselsår 1904
 • s. 2 – 54 grader sydlig bredde
 • s. 3 – Grytviken ble drevet sammenhengende
 • s. 4 – faren til Kåre
 • s. 6 – skulle fange kongepingvin, K Karlsen
 • s. 7 – Jubelår
 • s. 10 – fra dataverdenen
 • s. 11 – MEDLEMSREGISTRERING, fyll ut, viktig!

Nr. 29 – Juni 2002:

 • s. 1 – EMPIRE VICTORY / ABR. LARSEN
 • s. 3 – PRIVATE BREV fra A E Larsen. SPIND
 • s. 7 – tilblivelsen av boka
 • s. 9 – onsingen som bodde i Durban
 • s. 10 – 50 års jubileum på Leith, Kolbjørn K
 • s. 11 – … Vi Menn …
 • s. 14 – Emil Unger giftet seg med datteren til Abraham Larsen
 • God sommer!

Nr. 30 – September 2002:

 • s. 1 – HAR DU SIKRET DEG BOKA?
 • s. 2 – Fra langt nord til langt syd
 • s. 3 – NORHVAL
 • s. 5 – ØSTFOLD HVALFANGEREN
 • s. 6 – … Vi Menn …
 • s. 8 – Kai Jacobsen f. 26. 08. 1949
 • s. 9 – var med siste sesongen på felet.
 • s. 10 – … Vi Menn …
 • s. 13 – Hører du på radioen?
 • s. 14 – Fra museet … Bjørn Jørgensen

Nr. 31 – Desember 2002:

 • s. 1 – ØHK 10 ÅR I 2003
 • s. 2 – HVALFANGSTBYEN TØNSBERG
 • s. 4 – 1912 – 2002 DENOFA
 • s. 6 – Det smakte bæl-godt
 • s. 8 – Bjørn Røste f. 1948 på Hamar
 • s. 9 – Tor Nilsen f. 1950 på Tangen, Engelsviken
 • s. 10 – … Vi Menn …
 • s. 13 – KOSMOS IV på sildefiske.
 • s. 15 – bøker og filmer til jul?
 • GOD JUL!

Nr. 32 – Februar 2003:

 • s. 1 – ØHK … hvordan begynte det?
 • s. 2 – tilbakeblikk …
 • s. 4 – THORSHAMMER
 • s. 6 – … SAMHOLD OM BORD/ ØHK
 • s. 7 – PELAGOS
 • s. 8 – Siste sesong på Leith Harbour for Kolb. Karlsen
 • s. 9 – Det skal jubileres – 10 år –
 • s. 11- … Vi Menn …
 • s. 13 – NY HVALFANGER FILM !!!!

Nr. 33 – April 2003:

 • s. 1 – Respektabelt besøk til vårt 10-års jubileum
 • s. 5 – HAUGESUND og hvalfangst
 • s. 6 – SUDERØY i 30 år.
 • s. 7 – ref. årsmøte 2003 på Lille Fredrik
 • s. 9 – Det skal jubileres – 10 år –
 • s. 10 – fra Årsfesten på Manstad Vel
 • s. 11- … Vi Menn …
 • s. 13 – P2-akadamiet radioforedrag del 1
 • s. 13 – NY HVALFANGER FILM !!!!

Nr. 34 – August 2003 – Jubileumsutgave: 

 • s. 1 – Velkommen til Rådhuset i Fr. stad
 • s. 2 – Arne Boran hilsen til ØHK
 • s. 3 – GLOBUS – Ni millioner kroner
 • s. 5 – … og de vant!
 • s. 6 – … hvem vil bli med på overfarten?
 • s. 10 – Høy alder på hval
 • s. 12 – P2-akadamiet radioforedrag del 2
 • s. 14- THORSHØVDI – ny epoke, «drillskip»

Nr. 35 – Desember 2003:

 • s. 1 – … SOM FORVENTET
 • s. 2 – Leif Kristian Brandt sine meritter
 • s. 3 – «Tornquist» forliset (se nr. 21/ 2000)
 • s. 5 – JUBILEUMSUKA
 • s. 8 – 2003 medlemmer
 • s. 9 – … når startet hvalfangsten
 • s. 11- Veteran båter D/S Hvaler
 • s. 12 – P2-akadamiet radioforedrag siste del (3)

Nr. 36 – Februar 2004:

 • s. 1 – … 1956 Kolbj Karlsen KOS 50
 • s. 2 – det er 48 år siden -side 3.
 • s. 5 – Selfangst … dagboka til Kolbj K
 • s. 6 – TOHRDAHL og alle båtene
 • s. 8 – … filateli og frimerker
 • s. 11- Sør-Georgia SG, Øya eller Syd Georgia
 • s. 12 – Gunder Thoresen far til Erna og Roy
 • s. 14 – Bønder i Antarktis doktorgraden

Nr. 37 – Mai 2004:

 • s. 1 – Gutta kommer hjem fra isen (29. 07)
 • s. 2 – Ansiktsløftning i museet i Gamlebyen
 • s. 3 – Wikinger og Unitas ble funnet i Østersjøen
 • s. 5 – småplukk fra avisen Kolbj. Karlsen
 • s. 6 – Rossen som sprakk
 • s. 10- skrudd ned i isen, C A Larsen
 • s. 13 – Sperm eksploderte i Japan
 • s. 14 – NY BOK Erik Jacobsen

Nr. 38 – September 2004: 

 • s. 1 – Gutta kom hjem fra isen denne gangen også
 • s. 2 – THOR DAHL
 • s. 4 – Selskinnkåpe – andre gaver til museet
 • s. 5 – resultater 47/48
 • s. 8 – Skapte formue – forlot ruiner Aftenposten10. 01. 04

Nr. 39 – Oktober 2004:

 • s. 1 – Høstfesten
 • s. 4 – Guri Sjøvold … er du pappa?
 • s. 5 – varslet hval med duer
 • s. 7 – TEMATUR til Cape Town

Nr. 40 – Desember 2004:

 • s. 1 – GOD JUL ble det også ønsket for 100 år på SG også!
 • s. 2 – 155 gravsteder SG
 • s. 3 – Jul på SG 28. 01. 59 Kolb. K.
 • s. 5 – aktive hvalfangerklubber VESTF/ØSTF
 • s. 6 – … hjemkomsten Magna Rismyr (88)
 • s. 8 – 47/48 resultater
 • s. 11 – Julebord – maraton Arne Boran
 • s. 13- EN VISE OM VALFANGST

Nr. 41 – Februar 2005:

 • s. 1 – Det ble tur til Afrika – i alt 11 pers.
 • s. 2 – . . . tilbakeblikk nr. 33/ 2003 om SPERMEN
 • s. 5 – fest på Manstad Vel
 • s. 6 – Falklandskrigen 1965…
 • s. 8 – Medlemsliste pr. 12. 02. 05
 • s. 10 – Ernest Shackletons skip . . 1914
 • s. 11 – Frimerker og gode priser
 • s. 13 – Fregatter årsaken til dykkersyke hos hval

Nr. 42 – April 2005:

 • s. 1 – Gjensyn med Syd-Afrika
 • s. 6 – Uberørt Antarktis
 • s. 8 – Vaktliste i museet 2005
 • s. 12 – Kjell Inge R . . . krillfangst
 • s. 14 – DENOFA – protokoll –
 • s. 15 – NORTREFF ( 25/2001)

Nr. 43 – September 2005:

 • s. 1 – båter og fartøy: The Tall Ship Race
 • s. 2 – Jubileum Thor Dahl
 • s. 5 – NORTREFF /Ellefsen/Antonsen
 • s. 4 – BUCENTAUR 1807
 • s. 6 – SALVESEN 1827 – 1911
 • s. 8 – 9 sir G Elliot Tei kirke / Th Dahl gaver
 • s. 11 – E Shackleton 1916
 • s. 15 – Grytviken 100 år.

Nr. 44 – Desember 2005:

 • s. 1 – God Jul
 • s. 2 – Juksemakere . . . brev fra Kolb Karlsen 1956 LAS PALMAS
 • s. 5 – Martin Knutsen, Moss, messegutt …
 • s. 11 – Per Skaug messegutt 1960/61
 • s. 12 – THORFINN Halifax 1966
 • s. 15 – ØYA-kalenderen 2006 fortsetter
 • s. 16 – Aktiviteten i ØHK.

Nr. 45 – Februar 2006:

 • s. 2 – 1961 Brev fra Kolb. Karlsen: Syd Georgia
 • s. 7 – Skytter Arne Jensen (1958) Bj. Jørg.
 • s. 8 – Arne Jensen
 • s. 11 – Boka til Erik Jacobsen
 • s. 13 – Fangstmeldinger

Nr. 46 – April 2006:

 • s. 1 – 10. 5. tur til Strømstad
 • s. 2 – 15 år og førstereis – 1927
 • s. 4 – JASON- ekspedisjonene fra Polarheltene
 • s. 11 – Fra Dag Bakkas bok – nytt opplag?
 • s. 14 – Årsmøte ØHK 16. mars

Nr. 47 – Sommeren 2006:

 • s. 1 – ACTOR kommer til Fr. stad 31. 08
 • s. 2 – s. 3 – Lege, Urolog, Prostata, PSA, hva mer – prostata-kreft. PROSTATA
 • s. 5 – Hilsen til Finn Ellefsen (Kristian Karlsen)
 • s. 6 – Folkelige værvarsler
 • s. 7 – Damer på hvalfangst ( Kolb. Karlsen)
 • s. 8 – Tønsberg Blad 1949
 • s. 9 – EMPIRE VICTORY 1949
 • s. 10 -Tur til Sandefjord / museum besøk
 • s. 11 – SOUTHERN VENTURER 1949
 • s. 13 – SOUTHERN ACTOR
 • s. 14 – Tur til Cape Town januar 2007 ?
 • s. 15 – HJ BULL og WILFRED FEARNHEAD 1948 Framnæs Mek.

Nr. 48 – September 2006:

 • s. 3 – Forsker på afrikansk hvalfangst
 • s. 2 – 1939 . . . jeg hadde ikke noen far
 • s. 6 – … SOUTHERN VENTURER 1949 (nr. 47)
 • s. 7 – En uke I Cardiff 1949 T B.
 • s. 9- Kaffens lange reise.
 • s. 12 – Kokeriet HORATIO
 • s. 14 – Utenbordsflensing ADMIRALEN 1905
 • s. 15 – PROSTATA

Nr. 49 – Desember 2006:

 • s. 1 – Jul for 14. gang
 • s. 2 – Tur til Shetland i 2007 ?
 • s. 3- Lynvisitt av Actor i sommer
 • s. 5 – Dølar på kvalfangst . . .
 • s. 7 – . . . boka er god den!
 • s. 8 – 2. verdenskrig brøt ut 03. 09. 1943
 • s. 10 – Norske ekspedisjoner 1939/ 40
 • s. 12 – Røkke og Krill
 • s. 14 – Anders Jahres bolig selges.
 • s. 15 – Hvalfangsselskaper Dag Bakka jr.

Nr. 50 – Februar 2007:

 • s. 2 – Egg og tomater ved Kolb Karl
 • s. 5 – Fra slippen på Kaldnes til Flenseplan
 • s. 9 – Hvalfangst på Island T B 2006
 • s. 12 -Postkortet til 26. 465 kroner

Nr. 51 – April 2007:

 • s. 1 – På tur til Melsom & Melsom
 • s. 2 – Personen Anders Jahre – juristen som ble
 • s. 7 – 90 år Hvalfangstmuseet i Sandefjord
 • s. 10 – Tur til Shetland
 • s. 11 – … mere Krill fra Sydishavet
 • s. 13 – masse” krillbarn”
 • s. 14 – Japansk hvalbåt i brann 15. 02. 07
 • s. 15 – Øyas Venner er 10 år

Nr. 52 – September 2007:

 • s. 2 – PELAGOS hjem april 1956
 • s. 3 – Las Palmas – dukker
 • s. 5 – KOSMOS IV 2 251 hval
 • s. 6 – Bess Jahres kjoler
 • s. 7 – God tur til Shetland
 • s. 9- Godbiter fra Harald Storebaug/ Kolb
 • s. 12 – Arve Nævra på tur til SG
 • s. 13 – det blir film av sånt.
 • s. 14 – Panama-kanalen utvides.

Nr. 53 – Desember 2007:

 • s. 1 – Reisebrev fra Shetland Kolb. Karl
 • s. 5 – THORSHAVET 1967
 • s. 6 – “Hammern” eller “Høvdi” som drillskip
 • s. 8 – Sandefjord Blad ……. .
 • s. 9- Bestyrerboligen i Husvik 2007
 • s. 10 – nok en gang Slippen og Kaldnes, det var miss
 • s. 16 – GOD JUL!

Nr. 54 – Februar 2008:

 • s. 2 – HVALFANGSTLIV 1962: 7 selskaper var med
 • s. 5 – Dugnad på SG januar 2008
 • s. 6 – Anders Jahre HVAL- LIV -62
 • s. 8 – Godbiter fra Harald Storebaug
 • s. 11- DVD fra Erik Jacobsen
 • s. 13 – Prostata

Nr. 55 – Mars 2008:

 • s. 1 – Hvalfangerklubben i Sandefjord 20 år
 • s. 2 – Førstereis 17 ÅR 1960 på THORSHAVET
 • s. 3 – Australia overvåker om japansk hvalfangst
 • s. 4- Overfiske av krill – Røkke m. fl.
 • s. 8- Vaktlista i Museet
 • s. 10- Hvalfangerklubben i Sandefjord 20 år
 • s. 11- Anders Jahre født 28. mai 1891

Nr. 56 – August 2008:

 • s. 2 – Sigurd Nilsen, var også på SLAVA Russland
 • s. 5 – Flk. SOVJETSKAJA UKRAINA 1958
 • s. 6 – Referat fra Midtåsen, Anders Jahre.
 • s. 8 – ÅRSMØTE 2008 – 8. mai Gamlebyen
 • s. 9 – 4 ses. på hvalbåt/ 11 ses. på kokerier
 • s. 10- Bjarne Liverød og Åsmund Johansen
 • s. 11- Jan Erik Ringstad -faktaopplysninger
 • s. 13 – Flytende kokeri ADMIRALEN
 • s. 14 – Hvalcupen 1955 – FOTBALL

Nr. 57 – Desember 2008:

 • s. 1 – 40 år … eventyret er ute: ved ELe.
 • s. 2 – Hilsen fra Arne Boran
 • s. 3 – Dikt av Svend Svendsen/ ved Kolb. Karlsen
 • s. 4 – Siste gang – redigert av Bjørn Jørgensen
 • s. 5 – ÆRESBØLGEN: siste tur 67/68
 • s. 7 – Idrettsliv på SG 1958
 • s. 9 – Jul på SG 1957/ 58 Sandefjord Blad 23. 12. 2006
 • s. 11 – Historien om KAPDUEN ved Sigurd Øie -Sandefjord Blad 2006
 • s. 12- Jul i Sydishavet. ved Willy Liverød GOD JUL!

Nr. 58 – Februar 2009:

 • s. 1 – Aktivitetskalender
 • s. 2 – Pelagos treff i Engelsviken
 • s. 3 – Horten verven ble nedlagt
 • s. 4 – Hvalskytter Arne Jensen, ØSTFOLD
 • s. 5 – 1901 1961 PELAGOS 60 ÅR
 • s. 7 – Hva med framtiden for hvalfangsten.
 • s. 8 – Tønsberg Blad 10. jan. 1950
 • s. 9 – Diverse fra HVALFANGSTLIV 1961
 • s. 10- Hvaloljen møter konkurranse
 • s. 11- Limvann – separator LAVAL
 • s. 11. Hvalskytter Alfred Skontorp

Nr. 59 – Mai 2009:

 • s. 1 – Merittliste i ØHK
 • s. 2 – Norske eventyrer til Hawaii 1881
 • s. 5 – SOUTHERN ACTOR 1950 – 1995
 • s. 6. – Tilbakeblikk 1996- besøk av S ACTOR.
 • s. 10- Årsmøte i ØHK april 2009
 • s. 11- Elektrisk avlivning 1935/ 36 (misslykket?).
 • s. 14 – Det første diesel drevne koker, Rossen

Nr. 60 – August / September 2009: 

 • s. 1 – ACTOR ventes til Fredrikstad
 • s. 2 – Vår-tur referat Kolbj. Karlsen.
 • s. 3 – Hans O Johansen forteller 1945/ 17 år
 • s. 5 – Hvalskyttere og skatt 1949
 • s. 7 – ANDERS JAHRE 1891 – 1982
 • s. 8 – mer Jahre stoff / side 10
 • s. 12- Kokeri og hvalbåt bestilling av Jahre
 • s. 13 – Dikt av A Bjerke / Arne Boran.

Nr. 61 – Desember 2009:

 • s. 1 – Sykdom: ACTOR kom ikke i høst
 • s. 2 – ANGLO NORSE
 • s. 3- Reisebrev fra LOFOTEN aug. 2009
 • s. 5 – HAVUR Vågehvalfangst Dagens Næringsliv
 • s. 7- SOUTHERN SKY forlis 1929
 • s. 8 – Arne Jensen intervju i FB sept 2009
 • s. 12- Alf R Jacobsen ANDERS JAHRE
 • s. 14 – Per Skaug SOUTHERN HARVESTER 1960

Ekstranummer som ble delt ut til publikum på kaia 31. 08. – 02. 09. 2006

Nr. 62 – Februar 2010:

 • s. 2 – Juristen Anders Jahre
 • s. 7 – S/ S ANGLO NORSE 1936
 • s. 12 – DATA besøk hos ØHK
 • s. 13 – REY ALFONSO – ANGLO NORSE
 • s. 14 – Dag Bakka jr. boka

Nr. 63 – Mai 2010:

 • s. 2 – Hvalkokeriet PYTHIA Thor Dahl A/S
 • s. 5 – Bergen Radio 1. 12. 1959 Onsinger
 • s. 6 – Hvalfangere på Pitcairn ANGLO NORSE
 • s. 12- Åsrmøte 16. 03. 2010 ØHK

Nr. 64 – August 2010:

 • s. 1 – SOUTHERN ACTOR kommer
 • s. 3 – Norsk hvalfangst 1843 til 1848 – dagbok
 • s. 7- Hvalfangsten tok slutt. 16-åring førstereis
 • s. 10 – Hvor kom de fra: PITCAIRN beboerne
 • s. 12 – 22-åring, førstereis på Øya, 1949
 • s. 14 – Mytteriet på Bounty. – PITCAIRN.

Nr. 65 – Desember 2010:

 • s. 2 – 14. juni 1997 utstilling på HVALER-
 • s. 8 – Forliste kokerier 1940/ 45
 • s. 10 – Forliste hvalbåter 1911/ 1960
 • s. 12 – Kokerier etter krigen
 • s. 13 – Canadas østkyst. Utrag fra boka . . .
 • s. 7 – GOD JUL og GODT NYTT ÅR
 • s. 7- ØHK benytter fra nå: MØKLEGAARD PRINT SHOP

Nr. 66 – Februar 2011:

 • s. 2 – Skal bore etter whisky i Antaktis
 • s. 2- 7 – Thor Dahl 1887 – 1962 >75 år
 • s. 8- Hvalfangst ekspedisjoner 1937 -1962
 • s. 10 AMBRA reddet selskapet
 • s. 12 – Fellesdriften – 42 nye hvalbåter.
 • s. 14. – Captain H K Salvesen – Leith S G.

Nr. 67 – Mai 2011:

 • s. 1 – PELAGOS-tur 24. mai
 • s. 2 – Skipsavisen – Anders Jahre 20. 12. 1954
 • s. 5 – 65 år etter krigen, – uteseiler Leif
 • s. 11 – Fellesdriften 1945 – 48 (s. 12 nr. 66)
 • s. 13 – ÅRSMØTE 10. 03. 2011
 • s. 14. – Østfold første hvalfanger – 1875.

Nr. 68 – September 2011:

 • s. 1 – Hva med uformelle treff i ØHK?
 • s. 4 – Besøkende i Museet – Gamlebyen
 • s. 5 – De seilte for Fredrikstad – boka til Knut E
 • s. 7 – Oslo – Kiel 50 år ( Kosmos – Jahre)
 • s. 10 – Blåhval 120 tonn MB Landstad Moss
 • s. 12 – Dverg sperm – Kåre Martinsen
 • s. 13 – Antarktis Arne Nævra med bok 2007

Nr. 69 – Desember 2011:

 • s. 1 – GOD JUL – Styret i 2011 ( 212 medlemmer)
 • s. 2 – Jul på THORSHAVET 1961 Erik Leister
 • s. 5 – Framnæs mek. Verksted
 • s. 6 – 1953/ 54 resultater. Jan H Eriksen, S. borg
 • s. 12 – Tancred Ibsen/ A. Jahre – spillefilm

Nr. 70 – Februar 2012:

 • s. 1 – Årsmøte innkalling/ ingen vårfest.
 • s. 2 – Tønsberg blad 1946 Fangstbegrensninger
 • s. 3 – Maskingutt ELe. 1961 THORSHAVET
 • s. 6 – 1953/ 54 resultater
 • s. 8. – Bybrann i Sandefjord mars 1900
 • s. 12 – Trygve Torp f. 1915 / 1943 traff broderen . . .
 • s. 14 – 17-åring på hvalfangst 1935 Lars H . Kvelde

Nr. 71 – Mai 2012:

 • s. 1 – Vår tur til Sandefjord/ Strømstad 22. mai
 • s. 2 – Trippebåtene på Glomma / LANDSING 1933
 • s. 3 – «HØVDI» og «HAVET» 54/ 55 resultater
 • s. 7 – Krigsinnsats, boka til Birger Danevig 1939/ 45
 • s. 8. – Vaktlista for 2012 – museet.
 • s. 12 – Tom Berghs far Hans Jacob dro ut 1936
 • s. 13 – Jeløy forfatter i i isen
 • s. 14/ 15 Nytt styre i ØHK ÅRSMØTE 28. mars 2012

Nr. 72 – September 2012:

 • s. 2 -Okkupering av PELAGOS av onkel Harry > Arne I. Bossum
 • s. 5 – Sjøforklaringene til STAR- båtene av Bjørn Jørgensen
 • s. 8 – To mann fra SOUTHERN ACTOR døde i april 2012
 • s. 9 – 20-års bursdag for ØHK.
 • s. 10 – Kallenavn: «bly-ræva, silkemusa», . . . . . .
 • s. 11- Den dystre 27 – 28 sesongen, SCAPA kantrer. (SILVIA og SONJA)
 • s. 12 – fra Vi menn nr. 6, 2012 – via Jan Eriksen – næringen vil ikke ha snoking
 • s. 13 – Dansk fotograf «satt» med masse som Erik Jacobsen kunne benytte.
 • s. 13 – SOUTHERN SKY blir tatt av orkan. Forlis1924/ 28/ 29.
 • s. 15 – Små-plukk fra aviser.

Nr. 73 – Desember 2012:

 • s. 3 – Høsten 1958: 6817 mann dro til feltet. Tariffrevisjon. Hvalskytter Lars A
 • s. 4 – 67 år bosatt i Gøteborg – Dag Bakka jr. fortsetter på side 5. Hvalfanger bibelen
 • s. 6 – Samer skal slakte på SG – se også KASKELOTTEN nr. 79 –
 • s. 8 – FREDRIKSSTAD mek. VERKSTED – tegninger og damp – maskin.
 • s. 10 -diverse andre båtbyggere/ verft.
 • s. 12- BETANIA møtested for hvalfangere og andre pensjonister
 • s. 14 – Indianere var gode til å harpunere hval: Jan Erik Ringstad
 • s. 15 – mail-adresser etterlyses

Nr. 74 – Februar 2013:

 • s. 1- Meld deg på 20-årsjubileumsfesten, (fredag 15. mars)
 • s. 2- Hva har hendt siden starten – 17. januar 1993.
 • s. 3 – Med ROSSEN på krigsseilas, Arne mønstret på 1938 – hjemkomst 1945
 • s. 5 – Hvalkokeriet PYTHIA
 • s. 8 , 9. og 10- «Et frø» – ble til 20 år – ØHK – Kåre & Erna, Erik & Sissel 1992
 • s. 11 – Reinsdyr på SG – nok en gang. (73/12 og nr. 79/14).
 • s. 12 – Fra valget 2012 –
 • s. 13 og 14 – SOUTHERN ACTOR og dens ferd – ikke mere til Fredrikstad.
 • s. 15 – GRATULERER MED ÅRENE 20-års oppsummering, grovt.

Nr. 75 – April 2013:

 • s. 1 – VÅRTUR Sandefjord – Strömstad 28. mai. Omvisning på JOTUN
 • s. 2 – Kåre Martinsen døde 20. februar 2013 – 81 år.
 • s. 3 – Det er snart 30 år siden – faksimile femte linje ovenfra
 • s. 4 og 5 fra Kolbjørn Karlsens dagbok/ fotoalbum.
 • s. 6 – 20-års jubileet – festen på Manstad Vel.
 • s. 7 – Slik startet JOTUN.
 • s. 8 og 9 Vaktlista i Museet 2013
 • s. 11 – Årsmøte 3. april – uten Kåre –
 • s. 12 – MOSSINGÆER til sjøs . . . . . . .
 • s. 13 – Boka til Tom Schandy fra Vestfossen – SG!

Nr. 76 – September 2013:

 • s. 1 – Litt om damene på BETANIA
 • s. 2 – Hvor kommer medlemmene fra?
 • s. 3 – Hva betydde hvalfangsten? – økonomisk.
 • s. 6 – Aktive hvalfangerklubber.
 • s. 7 – Historien om Pelagos
 • s. 9 – Anders Jahre – Tønsberg Blad 24. 09. 2004
 • s. 10 – Hotell Atlantic
 • s. 11 – Bjarne Liverød 85 år. Tønsberg Blad / Sandefj. Blad24. 09. 2004
 • s. 12 – Kolbj. Karlsen; fortsettelser fra dagbok/fotoalbum ( 75/13).
 • s. 13 – SARAGOSSA brenner 1932
 • s. 14 – Harald Storebaug døde i våres, 76. år. Bidragsyter til KASKELOTTEN

Nr. 77 – Desember 2013:

 • s. 1- GOD JUL til alle! / – Alle tiders høstfest 25. 10.
 • s. 2 – Dette er styret 2013 –
 • s. 3 og 4 – HVAL, VEIDE . . . Ringstad
 • s. 4 – Etter 67/ 68. Bjørg Eilertsen, Kirkøy -Hvaler
 • s. 8 – Besøk fra Shetland, takkebrev.
 • s. 9 – Færder Fyr.
 • s. 10 – Jon Michelet SKOGSMATROSEN

Nr. 78 – Februar 2014:

 • s. 1- Jon Michelet kommer til BETANIA
 • s. 2 – Bokanmeldelse: Geir Røsset – DE FLYTENDE KOKERIER, i S. fjord
 • s. 3 – Bokanmeldelse: Audun Tjomsland – og Erik Jacobsen – A. Jahre.
 • s. 8 – Vårfesten ble annonsert, men avlyst ,ca. 30 påmeldte.
 • s. 9 og 10 – Rustne minner på SG.
 • s. 11- ERNESTO TORNQUIST forlis – noen mener opplysningene er feil?

Nr. 79 – April 2014:

 • s. 1- Tirsdag 20. MAI; vårtur til Sandefjord og Midtåsen
 • s. 3- Jahre/ Tjomsland
 • s. 4- Årsmøte 2014 – styret
 • s. 5 – Erik Jacobsen DVD (heter det)/ Island og hvalbåter – SOUTHERN.
 • s. 6/7 vaktlista 2014
 • s. 8 – ERNESTO TORNQUIST forlis – Finn Uteng med tilleggs opplysninger.
 • s. 8 – Samer skal slakte rein på SG
 • s. 9/10/11 Sesongen 1961/ 62 THORIS – ute i hardt vær! John Reinertsen Gressvik

Nr. 80 – September 2014:

 • s. 1- Høstfest 24. 10. / KERGUELEN ligger 4. 8800 km ….
 • s. 2- Hvalskyttere rømmer (FB 3. mai 1949)/ – Hustelefon på hvalbåter
 • s. 3- WILLEM BARENTZ 33 000 tonn – nybygg. / KOS 53 bygges på FMV
 • s. 4- Jon kom endelig 9. april med Skogsmatrosen.
 • s. 7/ 8 – …. tilbakeblikk KASKELOTTEN nr. 28/ Harald Storebaug.
 • s. 11- mer Kerguelen.

Nr. 81 – Desember 2014

 • s. 1- 1814 og God Jul!
 • s. 2- Singapore – Løvebyen
 • s. 3- SELADON forliste 1896
 • s. 4- Damene på hvalfangst 1931
 • s. 5- Blåhvalen er tilbake 10. 09. 14 – Aftenposten
 • s. 7- Capt. Crawfurds dagbok (KASKELOTTEN NR. 64)
 • s. 9/10 – Røsset – Tjomsland
 • s. 11- Polarmuseet Hvalpikken; det er tre av dem.

Nr. 82 – Februar 2015

 • s. 1- Bjarne Liverød fikk hederspris av Rotary
 • s. 2- Thor Dahl/ KOSMOS 1928 1940 fangstresultater
 • s. 3- Hvalens gravlund – Egypt/ Sahara.
 • s. 4 – Panamakanalen utvides
 • s. 5 – ERNESTH SHACKLETON 15. 02. 1874
 • s. 6 – SG: John Eriksen ni sesonger. Tam rein
 • s. 7 – Herman Wildenway forliste 28. 06. 1904. Katastrofe
 • s. 8 – Foredrag av Elliot på Leith 1959 (føljetong).

Nr. 83 – April 2015

 • s. 1- VÅRTUR 19. mai HÅKONSVERN
 • s. 2 – Referat fra årsmøtet 18. mars -15.
 • s. 3 – Mannen som kjøpte Bjørnøya
 • s. 4 – LILLE Carl – BUCENTAUR av Finn Uteng
 • s. 6/7 – Vaktlista 2015
 • s. 11- HYREKONTRAKT Hugo Karlsen 28/29

Nr. 84 – September 2015

 • s. 1- Ny logo, Bjørn Røste fra Helgøya i Mjøsa
 • s. 2 -Vårturen til Horten – Karl Johansvern / POL 3.
 • s. 2 – Hvem er Edith på Leseværelset
 • s. 4 – Dagboknotater fra Erik L. THORSHAVET
 • s. 6 – Blekksprut Spermens føde.
 • s. 7 – FINN UTENG: fra sydvest Australia 1912
 • s. 10 – HEDRUM bygdetun hvalfangertreff 2. aug.
 • s. 12 – Oppbygging av div. frimerker – ingen samleverdi lenger.

Nr. 85 – Desember 2015

 • s. 2 -FØRSTEREIS – KARL BØE.
 • s. 4- Elliot, siste avsnitt av foredraget
 • s. 3 -I fangstmenns fotspor SVALBARD/ K Håland 1982
 • s. 6 -Jon Michelet – BLODIGE STRENDER (4. BOK)
 • s. 8 – Arne Jensen – fra boka til Ødegaard
 • s. 10 – små klipp fra boka til Torbjørn Ødegaard

Nr. 86 – Februar 2016

 • s. 1 -Årsmøte nr. 23 – styret 2016
 • s. 2 – Krigsseilere / Nortraship
 • s. 5 – Legen som dro på hvalfangst
 • s. 7 – Fra Erik Jacobsens bok
 • s. 10 – Fellesdriften/ kokerier etter 1945
 • s. 11 – Arne Jensen – storskytter i isen

Nr. 87 – Mars 2016

 • s. 1 – Vårtur til Sandefjord . . .
 • s. 2 – Martin Karlsen i Canada og Thor Dahl – selfanger i Halifax
 • s. 6 – KVALITET I FØRSTE REKKE: Myhrenes Verkstad leverte 17 tørker . . .
 • s. 7 – Av S. Risting: fra Kværner omfatter en evaporator.
 • s. 8 – THORSHAMMER: krigshistorie
 • s. 9 – 10 – 11 Erik Jacobsen

Nr. 88 – Mai 2016

 • s. 1 – Slaver – 1500-tallet Ole Jelstad
 • s. 2 – Hvalbåten THORVALD ombygd og solgt flere ganger.
 • s. 2 – Døler på hvalfangst
 • s. 9 – Erik Jacobsen – ?
 • s. 10 – Arne Jensen
 • s. 11 – Vind- damp og diesel

Nr. 89 – September 2016

 • s. 1 – Oktoberfest på Manstad 28. 10.
 • s. 2 – Sotengler (fyrbøtere) – hvalbåten THOR 1930/ 31
 • s. 2 – «Søster» Esther på hvalkokeriet BALAENA
 • s. 3 – Skogsmatrosen – Jon Michelet
 • s. 7 – Det første dieseldrevne hvalkokeriet
 • s. 8 -Hedrum bygdetun ved Larvik: Bjørn, Tom og Erik.
 • s. 9 – Etterkrigsfangst
 • s. 10 – Hvalposten – Sandefjord 28. årgang 2016. # Vårturen til S. fjord: 51 personer.
 • s. 11 – DENOFA: nå er det vegetabilsk- olje.

Nr. 90 – Desember 2016

 • s. 1 – GOD JUL! – 24. JAN. ÅRSMØTE – 21. 12 JULETREFEST
 • s. 2 – Granittbyen Aberdeen – hentet fra HJEM
 • s. 4 – Ernst Abrahamsen Kråkerøy
 • s. 5 – Belgica-ekspedisjonen (Koren) 1897 – 1899
 • s. 8 – Småhvalfangst på norskekysten – Arvid Enghaugen
 • s. 11 – Hva blir det nye styret i ØHK 2017?

Nr. 91 – Februar 2017

 • s. 1 – På ÅRSMØTET var det kun 11 personer
 • s. 2 – Kjøttekstrakt og frosset kjøtt – . . . eventyret tar slutt
 • s. 3 – Belgica-ekspedisjonen med Koren fra Fredrikstad
 • s. 4 -THORSHØVDI – endte som drillskip 1970
 • s. 6 – Seilskuter; tvilling skipene Mexico & Laguna.
 • s. 8 – Harry Jørgensen – skytebasen og hvalfanger.
 • s. 9 – Norsk sjøfart – kort historikk
 • s. 10 – Referat fra årsmøtet 24. 01. 2017

Nr. 92 – April 2017

 • s. 1 – Det blir ikke enklere for Thorleif som reiseleder.
 • s. 2 – Seilasen til THORSHAMMER . . .
 • s. 5 -THORSHAVET som båt ble 27 år.
 • s. 6 -KOSMOS V – og KOSMOS IV, samt noen hvalbåter, TOHR: ved Dag Bakka.
 • s. 8 – Norges-historiens siste ekspedisjon 1967/ 68
 • s. 9 – Kurt B Hansen Color Line – første sesong på feltet som 17åring.
 • s. 11 – Sørlendingen Chr. Salvesen – 10. 12. 1909.

Nr. 93 – September 2017

 • s. 1 – Hvalkokeriene til Anders Jahre – 12 i alt.
 • s. 2 -Boligbygging: Frithiof Bettum; Breidablikk.
 • s. 3 – Hvalbåter ble også bygd på FMV! Bj. Jørg. – fra sine arkiver
 • s. 6 – Reparasjonsbasen på SG – Strømnes
 • s. 9 12 – Reinsdyr til SG – 1911. Nå i 2012 skal de slaktes ned.
 • s. 10 – HVALFANGERMUSEET i Gamlebyen ble bemannet med 42 medlemmer / vakter.
 • s. 11 – VIPPSe-tiden har kommet (2017). 0g side 11: Bjørn Jørgensen skal foredrag på BETANIA tirsdag 26. sept. kl. 1900

Nr. 94 – Desember 2017

 • s. 1- God Jul – Årsmøte 10. jan. 2018 kl. 1400.
 • s. 2 -Jula på hvalkokeriet / telegram Ernst – jula 1948
 • s. 6 -1911 ekspedisjonen. Tom Schandy . . . .
 • s. 8 -Fra avisene i Fredrikstad 1950.
 • s. 9 -Leseværelse hadde sitt første treff: 2012.
 • s. 9 -Bj. Jørg. entrer podiet 26. sept. kl. 1900 – i BETANIA. fortsetter side 10
 • s. 10 -Kaldnes – Tønsberg 100 år som skipsbyggeri!

Nr. 95 – Januar 2018

 • s. 1- ØHK = 25 år i år! Det er en realitet at museet skal legges ned. ØHK skal bestå!
 • s. 2 – Hvalfangerklubben i Sandefjord er 31år i år!
 • s. 3 – Her kommer del 2 – fra 1911 ekspedisjonen, Tom Schandy.
 • s. 4 – Sjømannskirken og Velferden?
 • s. 5 – Fra Arvid Enghaugen sine avisutklipp, det var mye leit (faenskap) som skjedde der.
 • s. 7 -KAMPER UTEN TALL- utgivelse nov. 2017. -> side 9.
 • s. 10 – Fra årsmøtet 10. januar 2018. -> siste vakter i museet.

Nr. 96 – Mai 2018

 • s. 1 – Vår-tur til Sjøfartsmuseet og Ekeberg Restauranten 29. mai – det kan sies: for få deltagere. Ingen tur.
 • s. 1 – VG-HELG 28. 09. 2013. Hvalens siste jegere.
 • s. 2 – Bjørn Røste – fra Helgøya i Mjøsa. Han tegnet den nye logoen til KASKELOTTEN.
 • s. 6 – Legg merke til vaktlista i museet. Husk og hent det som er rettmessig ditt!
 • s. 9 – Det har skjedd noe i bankvesenet – ang. utskrifter som kasserer Thorleif bare får i ny og ne. Håpløse tider for en kasserer.
 • s. 10 – En epoke er over i ØHK.
 • s. 11 – KAMPER UTEN TALL

Nr. 97 – Juli / August 2018

 • s. 1 – Repetisjon – mimrestund, – det lov til å gjenta seg i vår alder! Karl Bøe – førstereis 1948/ 49. (fra KASKELOTTEN 1994 NR. 1).
 • s. 4 – WWF med på laget til Kjell Inge Røkke (?!).
 • s. 5 – Plast – en fin oppfinnelse . . .
 • s. 6 – Hentet fra ILUSTRERTE VITENSKAP 1998 Havisen smelter
 • s. 6 -Trekken hver måned – Tønsberg Blad . – >
 • s. 8 – REALITETER i ØHK; alt skal ryddes og katalogiseres! ARBEIDSPLAN!
 • s. 9 – Finn Uteng: mai 1998. – SAHARA har utvidet seg. – Hestemøkk og såpe.
 • s. 10 – Et møte med Jon Michelet på BETANIA. – Han døde 73 år gammel, 14. april 2018

Nr. 98 – September 2018

 • s. 1 – Det var ingen stemning for en: 25-års markeringen av ØHK.
 • s. 3 – Fredriksstad Blad 07. 07. 2018 – POL XIV – se også side 4
 • s. 5. – Jahre skriver til sin venn i Newcastle januar 1928 – og så trenger jeg 7 -8 hvalbåter. .
 • s. 6. -SG – hvalfangerkirken. Pastor Larsen ble ansatt. Hva kostet en kirke på SG?
 • s. 8 – Kista til C. A. Larsen ble tatt med hjem til S. fjord. > DENOFA fyller 100 år; 10. mai 2012
 • s. 9. – 1947 – Enok Sandbakken – dagboka som ble til bok om hvalfangst.
 • s. 10. -Nå er lokalen – som var Hvalfangermuseet I Gamlebyen ryddet.
 • s. 11 AVIKLINGS-NEKROLOG

Nr. 99 – Desember 2018

 • s. 1 – Onsdag 12. 12. kl. 1200 Juletrefest på BETANIA
 • s. 2 – Fra en avis,1946: Skillemynt. – Åledalslinja i Fredrikstad, Gressvik.
 • s. 3 – Hvorfor la dere ned museet? – Preparert hval er noe å vise fram; 1880, USA
 • s. 4 – Bare kom og lån dere har lyst på, slik lød det fra Vestfold – Sandefjord.
 • s. 5 – Enok Sandbakken
 • s. 6 – Livet om bord i koka fra: Den Brune Hvalfangerbibelen – Dag Bakka jr.
 • s. 10 – NEKROLOG. I KASKELOTTEN nr. 97 ble det satt en kjøreplan for avviklingen
 • s. 11 – Hvor kommer medl. i ØHK fra.

Nr. 100 – Januar 2019

 • s. 1 – Nå skal årsmøte holdes Arne Bossum – Ørebekk/ Gressvik.
 • s. 1 – 24. 12 1946 – Enok Sandbakken ( 98 og 99 og 100 – og 101 og 102. )
 • s. 4 – Fra boka til Arild Pettersen: Syd-Georgia
 • s. 6 – Hardt arbeide, enkle forhold: Fra Boka til Ødegaard: ved Asbjørn Arvesen form. i ØHK
 • s. 8 – Brev fra Arnt Krogtorp 1960/ 61.
 • s. 9 – HVAL, VEIDE og FANGST
 • s. 10 – Hver vår i 50 år – DENOFA – hvalkokerier. Les om Ole Olsen Tangen, hvalbåtmatros.

Nr. 101 – April 2019

 • s. 1 – Vår-turen til Sandefjord – Strømstad 21. mai.
 • s. 2 – Fra styremøte 26. febr. 2019. –
 • s. 3 – Enok Sandbakken om bord i SOUTHERN WILOX 28. desember.
 • s. 4 – KARIVOLD FILM har nå blitt ferdig med sitt prosjekt – vises på Kino 8. mai kl. 1700.
 • s. 5 – Fra høsten – til våren i antarktisk. Øyvind Olsen fra Saltnes. 16. mars 1959.
 • s. 6 – 1958/ 59 hvor stor var hyra – fortjenesten?
 • s. 7 – THORØRN jaktet på spermhval: Fra boka til Thorbjørn Ødegaard.
 • s. 10 – SIR JAMES CLARK ROSS harde tider, 1946. -> HJ BULL mistet propellen, 1948.
 • s. 11 – Messegutt 60/ 61- Per Skaug fra Drammen. -> Rekefest hos Kai 15. august.

Nr. 102 – Juni 2019

 • s. 1 – Enok forteller fra WILCOX.
 • s. 2 – Bente dro til sjøs – Familien jan. 2019.
 • s. 4 – Rapport om ACTOR. 2018?
 • s. 5 – Den tyske antarktiske Ekspedisjonen – 1911.
 • s. 6 – James Weddell kjent fra Weddellhavet.
 • s. 7 – James Clark Ross, også en engelsk eventyrer . . .
 • s. 9 – MAHRNDA ble ombygget på FMV – S. fjord.
 • s. 10 – Jahre selger to hvalbåter til Tyskland – Vestfold Arbeiderblad 24. 09. 1937.

Nr. 103 – September 2019

 • s. 1 – Grand Canarias eneste skandinaviske avis/ Havfanger K Kristiansen omkom.
 • s. 2 – SÜDERMEER – Tysk begravelse. Tyskland ønsket å bygge opp en næring.
 • s. 4 – Dag & Natt > Bente Storsveen Åkervall, redaktør.
 • s. 5 – Hvalbåtliv – ENERN
 • s. 7 – SPES & FIDE > Svend Foyn – Feiling og prøving, 1870
 • s. 8 – Erik Eriksen – en som ble bedratt. # Rekefesten hos Kai Kjøniksen
 • s. 9 – Tyske bedrifter som var delaktig i hvalfangst
 • s. 10 – Annektering i syd ishavet .

Nr. 104 – Desember 2019

 • s. 1 – GOD JUL
 • s. 2 – BETANIA -Leseværelse og damene.
 • s. 3 – BUD & HILSEN
 • s. 4 – VI MENN – 1954 – god pris i barder – Marcus født 1878.
 • s. 5 – Språkproblemer på seilskuta
 • s. 6 – Fangst i polarisen – se også side 6>Peter den 1. øy. > side 8.
 • s. 9 – Arnt M Krogtorp – Arnt Radio.
 • s. 10 – 1968 KOS 55 – Messen;Tor Nilsen Tangen,

Nr. 105 – Mars 2020

 • s. 1 ÅRSMØTE NR. 27
 • s. 2 -Formann ønsket velkommen, 7 pers. til stede
 • s. 3 Fra Alaskas kolonisasjons-historie
 • s. 4 Var det Teddy A. eller R. Bjørnevaagen.
 • s. 5 Vestfold og Telemark Rederiforening; 100 år – dette blir en føljetong
 • s. 10 SISTE GANG: KOSMOS IV – avreise: 31. okt. 1967 – hjemkomst: 6. mai 1968
 • s. 11 ang. ekspedisjoner 1967/ 1968

Nr. 106 – Mai 2020

 • s. 1 – Hvalsjuken / KORONA-epidemien. GOD SOMMER
 • s. 1 – Vestfold og Telemark Rederiforening; 100 år – dette blir en føljetong
 • s. 5 – Mimreside -okt. 1992 Ex-hvalfanger fra lista til Sandefjord
 • s. 6 – Ad tjenestevei – LES DETTE OM IGJEN!
 • s. 7 – 1945 oktober «ROSSEN» går til isen.
 • s. 8 – KOSMOS III 1961 selges til Japan.
 • s. 9 – Tekst Turi Widerøe ang. Antarktisk, vi var der først!
 • s. 11 – KORONA – laaang pause med alt!

Nr. 107 – August 2020

 • s. 1 – Bemanning på hvalbåt – og kokeri. NEBB – FMV tegninger
 • s. 2 – Bemanning av THORSHAMMER 61/ 62
 • s. 3 – HVALFANGSTLIV 70% sjøfolk og 30% arbeidere på kokeriene.
 • s. 4 – PERU – ANGLO-NORSE. THORSHØVDI var også i Perufangsten 1951
 • s. 5 – Nei – mere fangst på Peru. Historien om Adolf Andresen s. 6 ,7, 8 og 9.
 • s. 9 – Lite skrevet om russisk hvalfangst – Bjørn Pedersen.
 • s. 11 – Suezkanalen åpnet 17. 11. 1869. Panamakanalen åpnet 1914.

Nr. 108 – Desember 2020

 • s. 1 – Stadig flere turister i Antarktis.
 • s. 2 – Carsten Borchgrevink – Halvdan Koht 1939. 14 millioner m2 km.
 • s. 3 – TANNFISK. Hvalsjuken kontra KORONO.
 • s. 4 THORSØY maskin gutten 61/ 62.
 • s. 5 – Knut Hansen og hans historie – Angola, Greide å komme til bake.
 • s. 6 – BALAENA oktober 1946 fra Tønsberg og side 7 og 8.
 • s. 9 – Opinion for fredning av hval 1972
 • s. 10 – Juni 1979 – brøt pirathvalfangsten seg fram. – side 11.

Nr. 109 – Januar 2021

 • s. 1 – KORONA -epidemien har rammet verden og oss!
 • s. 2 – Vår trofaste kasserer, Thorleif Karlsen, har funnet ut at nok er nok.
 • s. 3 – mere om piratfangsten. Arvid Enghaugen fikk føle sabotasje.
 • s. 4 -NEI TIL HVALFANGST. – side 5 og 6.
 • s. 8 -Utdrag fra hvalfangsten 1843 – 1846 – Crawfurds dagbok. se 110.
 • s. 10 – Bjørn Røste -Heløya i Mjøsa. Var med; to the bitter end!

Nr. 110 – Påska 2021

 • s. 1 – Rare tider- Corona, pandemien, Korona, Covid 19. Verden står på vendt!
 • s. 2 – … fortsettelse fra 109. – «men of war».
 • s. 4 – DANMARK var med – se også nr. 111
 • s. 6 – Færøyene og hvalfangst
 • s. 7 – Vedlikehold må til – SOUTHERN ACTOR
 • s. 8 – Kan vi finne en bekk – i stedet for hval! -…. THORARINN
 • s. 9 – Onkel Arthurs historie – Harald Fevang, journalist i Sandefj. Blad.

Nr. 111 – Juni 2021

 • s. 1 – . . . fortsettelse fra nr. 110- kom til Köbenhavn mai 1841
 • s. 2 – Det var mange land som ville delta i hvalfangsten.
 • s. 3 – Var det hvalolja eller jord-olja som kom først?
 • s. 5 – Rudolf Diesel 1858 – 1913.
 • s. 6 – MELSOM & MELSEOM – skrevet av Tore Dyrehaug.
 • s. 9 – Hva blir det med ØHK?
 • s. 10 – Thor Paulsen kommer med innspill og rettelser, takk for det!

Nr. 112 – August 2021

 • s. 1 – Chr. Salvesen – Leith i Skottland – SG.
 • s. 2 – S. HARVESTER eller THORSHØVDI – hvem skulle bli «drill-skip»
 • s. 2 – Tønsbergs Hvalfangeri og Hvalfangerselskapet Pelagos A/S.
 • s. 3 – PELAGOS og 2. verdenskrig
 • s. 4 – DS/ FLK SUDERØY – NORTRASHIPS flåte
 • s. 5 – LANDSTASJONENE – Husvik, Price Olav Harbour, STRØMNES, Godthul.
 • s. 8 – Bouvetøya annektert 1. des. 1927
 • s. 9 – Plimsoll – merke, lastemerke. Det Norske Veritas.
 • s. 10 – Strømnes Trævarefabrikk: Kirken på SG og husene på Kapp Adare i Antarktis

Nr. 113 – Oktober 2021

 • s. 1 – 23. nov. skal det avholdes årsmøte. Det skal tas stilling til nedleggelse av ØHK.
 • s. 2 – div. tabeller – oversikter
 • s. 3 – Sesongen 61/62 forsynings skip.
 • s. 4 – Fra hvalfanger til krigsseiler – Agderposten 6. 10. 2018 – fram til side 7.
 • s. 8 – Antall medlemmer i ØHK – utdrag.
 • s. 9 – Vi må få takke for oss, etter 28 år!
 • s. 11 – Kan Edith og Leseværelse fortsette med treff som hun brenner så sterkt for?!

Nr. 114 – Desember 2021

 • s. 1 – Årsmøtet ble holdt – med 11 til stede.
 • s. 2 – Onsingen vendte hjem i 1889; forfatter Knut Engebretsen
 • s. 3 – Norsk skipper, stortingsmann fra Tjølling – Samuel Eyde.
 • s. 4 – Kirken er et markant norsk kulturminne på SG
 • s. 5 – Suksesshistorien Grytviken.
 • s. 6 – Traktaten legger rammen for forvaltningen av et kontinent som ingen eier.
 • s. 7 – Næring i vekst – Antarktis
 • s. 8 – Møklegaard Print Shop – får en takk for godt samarbeide!

Dette er siste KSKELOTTEN

Takk for fine 28 år!